Home

Vragen Pleegzorg

Veelgestelde vragen Pleegzorg. Veelgestelde vragen Pleegzorg. 1. Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie? Pleegzorg is in principe tijdelijk, het uiteindelijke doel is dat het kind weer bij de ouder (s) gaat wonen. Kinderen blijven daarom, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is dat kinderen weer bij hun ouder (s) gaan wonen. Kinderen blijven, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. En de vertrouwenspersoon geeft uitleg over uw rechten en plichten. Uw pleegkind kan ook ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon bij vragen of klachten over de pleegzorgorganisaties of jeugdbescherming

Veelgestelde vragen Pleegzorg - Spoor03

Juridisch gezien is het mogelijk om als voogd pleegoudervoogd te worden. Als je in de praktijk voor het kind zorgt, kun je bij de gemeente vragen om een indicatie pleegzorg voor het kind. Vervolgens kun je je aanmelden bij een pleegzorgorganisatie die jou een pleegzorgcontract kan aanbieden De leeftijdsgrens weegt het zwaarst mee bij langdurende plaatsing van kinderen jonger dan 4 jaar. Een veel gehoorde vuistregel is: pleegopvoeders mogen maximaal 45 jaar oud zijn, en er mag maximaal 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen pleegopvoeder en pleegkind. Loofles sluit zich hierbij aan Pleegzorg is iets voor een ander doen, zonder dat je daar meteen iets voor terugkrijgt. Dankbaar zijn pleegkinderen meestal niet - evenmin als eigen kinderen, als je die hebt. Maar het kan heel veel voldoening geven als je ziet dat een kind zich gaat ontwikkelen Het is niet alleen het zorgen voor een of meerdere kinderen, er komt meer bij kijken. We kunnen ons voorstellen dat dat regelmatig vragen oplevert. Met deze veel gestelde vragen helpen we je hopelijk op weg. Staat jouw vraag er niet tussen, stel ze dan via een mail aan onze pleegzorgadministratie (pleegzorgadministratie@rubicon-jeugdzorg.nl

Alle vragen - Pleegzorg Rijk van Nijmegen Pleegzorg Rijk

Ik ben nog steeds geÏnteresseerd in pleegzorg, neem contact me tmij op. Ik ben nog steeds geïnteresseerd in pleegzorg, maar neem zelf contact op met Triangel, het centrum voor pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg. Telefonisch: 040 2451945 of per e-mail: triangel@combinatiejeugdzorg.nl Juridische vragen over pleegzorg-Pleegouders en pleegzorgbegeleiders kampen vaak met vragen over hun rechten en plichten. Bekijk veelvoorkomende juridische vragen, beantwoord door advocaat Mariska Lees verde

Vragen van pleegouders - AK

Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg? Als pleegouder kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U vraagt deze pleegvergoeding aan bij de organisatie die het kind bij u plaatst. Deze organisatie keert de vergoeding ook uit Meest gestelde vragen pleegzorg na 18 jaar. Sinds 1 juli heeft iedere pleegjongere, die dat wil, recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 jaar wordt. De Nederlandse Vereniging van Pleegouders (NVP) heeft voor vragen daarover een 'Meldpunt pleegzorg na 18 jaar' ingesteld. Ze krijgen veel vragen over de nieuwe regeling, (financiële) gevolgen van. Ik leerde Kristel op Twitter kennen toen ze twitterde over haar kinderen. Maandag vertelde ze daar dat haar zoon acht werd in deze tweet: Voor die tijd wist ik nog niet dat Kristel pleegouder was, en ik werd nieuwsgierig. Vooral omdat deze week ook de actie van het Het Vergeten Kind startte om aandacht te geven aan kinderen die pleegouders nodig hebben De vraag: wat is pleegzorg is eenvoudig te beantwoorden. Pleegzorg is het opvangen van een kind van iemand anders. Pleegouders bieden kinderen een (tijdelijk) thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Pleegouders vangen deze kinderen op totdat de ouders de zorg weer aankunnen Pleegzorg.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken die door zowel pleegzorg.nl als derde partijen worden geplaatst. Dit doen we om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Als je daar toestemming voor geeft, plaatsen we daarnaast cookies die het mogelijk maken om video's af te spelen

Veelgestelde vragen - NV

Pleegzorg leek ons altijd al interessant, vertelt Karin aan de keukentafel van hun huis in de Nijmeegse Hazenkamp. Maar toen we zelf kinderen kregen verdween die gedachte een tijd naar de achtergrond. Jeugdjournaal. Tot het gezin bijna twee jaar geleden op het Jeugdjournaal een item zag over pleegzorg Met het project Wegwijs in pleegzorgland zorgen we ervoor dat je ergens terecht kunt met je vragen en dat je kunt beschikken over de informatie die je nodig hebt als pleegouder. Dit doen we door de pleegouderhelpdesk van de NVP verder te professionaliseren zodat die je bij kan staan met raad en advies Pleegzorg. Opgroeien in een goed functionerend gezin is belangrijk, zodat een kind zich optimaal kan ontplooien. Als er thuis veel problemen zijn en ouders de opvoeding niet aankunnen, kan het zijn dat een kind onveilig opgroeit en zich niet goed ontwikkelt Rotterdamse organisaties vragen aandacht voor naderend tekort verpleegzorgplaatsen. 19-07-2021. Er zijn in de nabije toekomst alleen al honderden verpleegzorg plaatsen tekort in Rotterdam. Regionale zorgaanbieders (waaronder Lelie zorggroep), de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporaties en het zorgkantoor Zilveren Kruis hebben over dit.

Dit voorjaar hebben 407 pleegouders onze anonieme vragenlijst ingevuld over hun tevredenheid als pleegouder bij Jeugdformaat. Het resultaat: Pleegouders zijn over het algemeen tevreden met onze ondersteuning, daar zijn we heel blij mee! Maar er zijn ook In 2020 lijkt er echter weer sprake te zijn van een stabilisatie van pleegzorg naar 19.097 pleegkinderen op 31 december 2020. 47 procent van de pleegkinderen is geplaatst bij bekenden, bijvoorbeeld grootouders, tantes en ooms, maar ook onderwijzers of buren. In 2020 waren er 17.312 pleeggezinnen, waaronder 2.647 nieuwe pleegouders De zomervakantie is overal in Nederland begonnen! Veel mensen genieten van vrije dagen of een welverdiende vakantie, maar wij staan ook in de zomervakantie voor je klaar als je vragen over pleegzorg hebt. De helpdesk is gewoon bereikbaar

Loofles Pleegzorg Veelgestelde vrage

 1. Als pleegouder kunt u veel voor hen betekenen. Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden: alleenstaanden, echtparen, homoseksuele stellen, samenwonenden, met of zonder kinderen. Het belangrijkst is dat u stevig in uw schoenen staat en een kind veiligheid en stabiliteit biedt
 2. Je hoeft geen goede pleegouder te zijn om er een te worden. Als je de wil hebt, dan helpt Horizon Pleegzorg je graag verder. Je hebt namelijk meer in je mars dan je denkt. Zo zijn een aantal alledaagse eigenschappen de perfecte basis om op verder te bouwen. En dat bouwen dat doe je niet alleen, dat doe je samen met Horizon Pleegzorg
 3. Geinteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de informatiebijeenkomsten. Kan ik mij rechtstreeks aanmelden voor een informatiebijeenkomst? Ja, dat kan. Elker Pleegzorg houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor mensen die interesse hebben in het pleegouderschap
 4. Uitgangspunt voor pleegouders is dat zij een kind structuur, warmte en veiligheid kunnen bieden. Uw seksuele voorkeur speelt daarbij geen enkele rol. Wel moet u net als iedereen voldoen aan de eisen die aan pleegouders worden gesteld (zie de vraag hierboven)

Pleegzorg kan uitkomst bieden. Voor sommige ouders is het genoeg als hun kind regelmatig een weekend naar een pleeggezin kan, voor andere ouders is het beter als het kind uit huis wordt geplaatst. Omdat kinderen met een beperking gebaat zijn bij aandacht van vertrouwde opvoeders, zoeken wij bij voorkeur een pleeggezin voor langere tijd Je bezoekt een informatieavond bij jou in de buurt. Daar krijg je informatie over pleegzorg en Juvent. Je kunt ook al je vragen stellen aan Kim!-begeleiders en pleegouders. Aanmelden. Je kunt je aanmelden. Dit verplicht je tot niets. Intake. Veelal telefonisch volgt er een intake Geheime plaatsingen: vragenlijst en het delen van foto's. April 2021. Vragenlijst. Op dit moment is de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) bezig met een klein onderzoek naar geheime plaatsingen. Via hun helpdesk krijgen zij regelmatig signalen dat afspraken rondom geheime plaatsingen niet duidelijk zijn voor pleegouders De prejudiciële vragen. Deze zaak gaat over een minderjarige die onder toezicht van een gecertificeerde instelling is gesteld, uit huis is geplaatst en bij pleegouders verblijft. De pleegouders willen met de minderjarige op vakantie en uitstapjes met de minderjarige ondernemen, zowel binnen als buiten Nederland

Vragen en antwoorden van de pleegoudertest Pleegouder

Als een kind (tijdelijk) in een pleeggezin woont, is het van belang te weten wie het gezag over het pleegkind heeft. Pleegzorg kan in diverse juridische vormen plaatsvinden: Vrijwillige pleegzorg. Als een ouder zelf hulp zoekt en ermee instemt dat zijn kind bij pleegouders gaat wonen, is er sprake van vrijwillige plaatsing Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Pleegouders komen bij voorkeur uit de omgeving van het kind, zoals een opa en oma, oom en tante of buren. Jeugdformaat heeft ook eigen pleegouders (zogenaamde bestandspleegouders). Wij zorgen er altijd voor dat alle pleegouders zorgvuldig worden gescreend Wij bieden kinderen die niet thuis kunnen wonen - voor de kortere en langere termijn - een warme en veilige plek in een pleeggezin of in een gezinshuis. We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. Je kunt bij ons terecht met al je vragen over pleegzorg en gezinshuiszorg Vraag een informatiepakket aan met onder andere de wettelijke voorwaarden om pleegopvoeder te worden. Meer daarover leest u onderaan deze pagina. Stap 2. Informatieavond. Kom naar onze informatieavond en krijg algemene informatie over wat pleegzorg inhoud en welke mogelijkheden er zijn. Stap 3. Intake. Wij komen thuis bij u langs voor een. Deze brochure geeft antwoord op de meest gestelde vragen over pleegzorg. De vragen zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken waarin pleegzorg van verschillende kanten wordt belicht. De brochure is bedoeld voor aspirant­pleegouders. Er komen veel vragen aan bod die u kunnen helpen bij de keuze om pleegouder te worden

Veel gestelde vragen - Pleegouders - Rubicon Jeugdzor

Veelgestelde vragen Pleegzorg; Brochure 'Pleegzorg Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Ook wanneer pleegzorg wordt ingezet blijft het kind de ouders, indien mogelijk, regelmatig zien Schriftelijke vragen en antwoorden inzake Pleegzorg. Geacht College, De week van de Pleegzorg is voorbij. Er is veel aandacht geweest al die pleegouders, die zich dag in dag uit inzetten voor de toekomst van onze jeugd. Pleegouders vangen namelijk voor korte of langere tijd kinderen op die even niet meer thuis kunnen wonen

Pleegzorg bij Combinatie Jeugdzorg - Ieder jaar is er in Zuidoost-Brabant een groot aantal kinderen dat niet meer thuis kan wonen. Veel van deze kinderen vinden een tijdelijk en veilig thuis bij een pleeggezin. Toch zijn er nog te veel kinderen die nog wachten op een veilige plek in een pleeggezin Vraag ons pleegzorg-informatiepakket aan en kom meer te weten over het pleegouderschap. Informatiepakket aanvragen. Over Youké. Youké Pleegzorg is onderdeel van Youké. Meer weten over Youké? Bezoek dan onze website. www.youke.nl. Verlengde Slotlaan 109 3707 CE Zeist. info@youke.n Als ouders vrijwillig hulp vragen of de kinderrechter be-sluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur geplaatst bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang in gezinsverband het meest op de natuurlijke situatie lijkt. Pleegzorg is een vorm van jeugd

pleegzorg onder vallen 'therapeutisch, bestand, netwerk, weekend en vakantie pleegzorg'. De vragen in deze vragenlijst gaan over 24-uurs pleegzorg, andere vormen van pleegzorg moeten buiten beschouwing worden gelaten. Vragen risico-indicatoren Instelling voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel Zwangerschap, adoptie en pleegzorg (WAZO) Krijgt u een kind? Dan kunt u een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering (WAZO) aanvragen. Het hangt van uw situatie af wie de aanvraag doet en wanneer. Bent u in loondienst of heeft u een uitkering van UWV

Initiatiefnemers. Het pilottraject is een initiatief van het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport contact komen met ervaren pleegouders om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het doel is om aspirant-pleegouders te ondersteunen in hun overwegingen om pleegouder te worden en pleegouders te erkennen als bron van ervaring, kennis en support. 1 Wilt u pleegouder worden? Vul dan een aantal vragen in en bekijk wat u moet regelen als u een pleegkind krijgt. Begeleiding van het pleeggezin. Als een pleegkind in uw gezin komt, krijgen u en uw gezin begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Dat is een maatschappelijk werker van de pleegzorgorganisatie die het kind bij u in huis heeft geplaatst Ja, in principe kan je zelf vragen om naar een pleeggezin te gaan.. Je neemt dan best contact op met een hulpverlener, bijvoorbeeld bij het JAC of het CLB in jouw school.Die hulpverlener kan met jou bekijken of pleegzorg inderdaad de beste oplossing is voor jouw situatie en zal jou helpen om de eerste stappen te zetten

Samen met een ervaren pleegouder geven wij graag antwoord op al je vragen over pleegzorg. VOORLICHTINGSAVOND PLEEGZORG 2 DECEMBER. Kamperfoeliestraat 60, Oss 2 dec. 2021 20:00 - 2 dec. 2021 22:00 Ben je benieuwd of het. Rotterdamse organisaties vragen aandacht voor naderend tekort verpleegzorgplaatsen. 19-07-2021. Er zijn in de nabije toekomst alleen al honderden verpleegzorg plaatsen tekort in Rotterdam. Regionale zorgaanbieders (waaronder Lelie zorggroep), de gemeente Rotterdam, woningbouwcorporaties en het zorgkantoor Zilveren Kruis hebben over dit. Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 10 1. Inleiding De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld voor professionals betrokken bij de uitvoering van pleegzorg. 1.1 Definitie Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging e Dit noemt men informele pleegzorg. Zodra hier een pleegzorgorganisatie bij betrokken wordt, noemt men dit formele pleegzorg in het kader van jeugdhulp. Netwerk Pleegzorg. Als een kind bij Kenter Pleegzorg wordt aangemeld zal in eerste instantie de vraag gesteld worden of er al in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders is gezocht

4 soorten pleegzorg. 1. Deeltijd-pleegzorg. Soms is een kind en/of zijn ouder (s) gebaat bij een korte, maar regelmatige adempauze door pleegzorg. Dan ben je bijvoorbeeld alleen in de weekenden pleegouder. De rest van de tijd woont je pleegkind bij zijn ouder (s). Deze pleegzorg geeft kind en ouders momenten om tot rust te komen en kan mogelijk. Chillen met een pleegzorgsnack | Pleegouders. Juvent Centraal kantoor, Park Veldzigt 43 te Middelburg | 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor eigen kinderen verandert er ook veel als er een pleegkind in jullie gezin is geplaatst. Naast de avond voor eigen kinderen van pleegouders: Chillen met een pleegzorgsnack, willen we ook voor de ouders van deze. Sterre over De Kracht van de Pleegzorg. by knappekoppen in Inspiration, Lifestyle. Posted July 19, 2021. Sterre Schrijver. De lente van 2018 was de lente van mijn leven, ik, Sterre Schrijver, was een 20-jarige student wiens nieuwe beste vriendinnen op de woonboot van hun oom en tante verbleven in hartje Amsterdam Informatiepakket aanvragen. Woon je in de regio Rotterdam Rijnmond, Midden-Holland of Zuid-Holland Zuid? Vraag dan via onderstaand formulier een informatiepakket bij ons aan. Woon je in een andere regio? Vraag dan via deze link een informatiepakket aan bij de pleegzorgorganisatie in jouw eigen omgeving

Als pleegouders moet je dus altijd rekening houden met de mogelijkheid dat een kind weer weggaat. Steunouders PIT (zo lang als nodig is) Vitree ontwikkelde, vanuit de vraag van een pleegkind dat zo graag thuis zou willen wonen, een nieuwe zorgvorm met steunouders: PIT FAQ / Veelgestelde vragen beroep Begeleider Pleegzorg Hoeveel opleidingen Begeleider Pleegzorg hebben jullie? Wij hebben op dit moment 0 opleidingen, trainingen of cursussen Begeleider Pleegzorg online staan van verschillende aanbieders pleegouders waarvan zij geen e-mailadres hadden, of pleegouders die hebben aangegeven geen nieuwsbrieven en dergelijke wensen te ontvangen. Op deze wijze zijn 9327 pleeggezinnen bereikt (dat is 58% van alle pleegouders in Nederland). De vragenlijst stond open tot en met 18 mei 2015. In totaal hebben 2217 pleegouders de vragenlijst volledig.

Vragenlijst pleegzorg - combinatiejeugdzor

 1. Het college beantwoordt de vragen als volgt: De gemeente Rijswijk heeft in 2015, 2016 en 2017 14 keer een toewijzing gemaakt voor het inzetten van pleegzorg na het 18de levensjaar. Dit kan alleen als er vóór het 18de levensjaar ook al jeugdhulp werd ingezet. Het jeugdteam in Rijswijk komt vragen om verlenging van pleegzorg soms tegen
 2. Studenten bekeken ook Pedagogie - samenvatting Proef/oefen tentamen 5 Juni 2019, vragen en antwoorden Gastcollege-Pleegzorg pedagogie Hoofdstuk 1 Pedagogie Pedagogie - Samenvatting PED2 samenvatting leersto
 3. Tijdens de informatiebijeenkomst geven een pleegouder en een pleegzorgbegeleider je uitgebreid informatie over wat pleegzorg is, wat hun ervaringen zijn, wat het van je vraagt en wat het voor jou betekent. Open en eerlijke informatie. Je kunt met al je vragen over pleegzorg terecht. Als je wilt kun je een pleegouder of pleegzorgbegeleider ook.
 4. g een pleeggezin. Als u dat weet, kunt u zelf aangeven dat u netwerkpleegouder wilt worden. Men spreekt van netwerkpleeggezin als de pleegouders deel uitmaken van het sociale netwerk van het gezin van de pleegkinderen
 5. Er zijn pleegouders die zich bij Pactum hebben aangemeld, zonder directe vraag van een pleegkind. Deze pleegouders worden goed voorbereid op het pleegouderschap. Met behulp van een nauwkeurig matching worden pleegouders gekoppeld aan een pleegkind, wanneer deze vraag zich voordoet. Kindgericht werven met Pleegzorg Dichtbi
 6. De vraag om toetsing moet binnen 6 weken na het schriftelijk besluit van Yorneo zijn ingediend bij de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 2 leden die werkzaam zijn in andere onderdelen van Yorneo (niet pleegzorg)
Over ons | Pleegzorg Vlaanderen

Daarnaast vragen wij je een medische verklaring in te vullen. Als dit is afgerond nodigen we je uit voor de Scholing Training Aspirant Pleegouders (STAP). Tijdens deze basisopleiding behandelen we bijvoorbeeld onderwerpen als: samenwerken in de pleegzorg, verlies, hechting, gedrag en de verandering voor jouw eigen situatie met de komst van een pleegkind Pleegouders hebben in de enquête een groot aantal vragen beantwoord over hun ervaringen met de pleegzorgbegeleiders en het pleegouderschap in het algemeen. Deze zijn onder te verdelen in een aantal thema's, te weten: het contact met de pleegzorgbegeleider, het vertrouwen in hun deskundigheid, duidelijkheid in d Als een pleegkind bij een vrijwillige plaatsing langer dan een jaar bij pleegouders woont, kunnen pleegouders gebruik maken van het blokkaderecht. Dit betekent dat een ouder aan de pleegouder(s) moet vragen het kind weer zelf te mogen verzorgen. Stemt een pleegouder hier niet mee in, dan moet de ouder aan de rechtbank toestemming vragen

Er is nog altijd een groot tekort aan pleeggezinnen. En dat terwijl ze wel heel hard nodig zijn. 1 op de 3 trajecten in de pleegzorg loopt vast. En dat is zonde, vindt Anne Feenstra, ervaringsdeskundige bij Cliëntenbelang Amsterdam: Cliëntenbelang Amsterdam en haar cliëntondersteuners zijn er om pleegouders te ondersteunen als ze dreigen vast te lopen verblijfpleegouders om veelvoorkomende vragen te beantwoorden. We willen je hiermee wegwijs maken binnen de crisis/ kortverblijf pleegzorg. Deze folder is een aanvulling op het boekje 'Welkom bij pleegzorg', daarin vind je zaken die voor alle nieuwe en beginnende pleegouders goed is om te lezen. Die folder kun je ook terug vinden o

Loofles | Contact

Pleegzorgplaza - Voor pleegouders en betrokkene

 1. pleegzorg op de Zeeuwse ontwikkelagenda te zetten. Zo hebben in de loop van 2015 Juvent en Pleegoudersupport Zeeland aan gemeenten aandacht gevraagd voor de volgende punten: A. Juvent, als grootste aanbieder van pleegzorg in Zeeland, heeft ideeën over verdere ontwikkeling van pleegzorg en vragen over het door gemeenten geboden tarief, mede i
 2. Wachtlijst pleegzorg korter, wel aanhoudend tekort gezinnen. Skipr Redactie 28 juni 2021, 13:17. De wachtlijst voor de opvang van pleegkinderen is afgelopen jaar met 10 procent afgenomen. De vraag naar pleeggezinnen is 'aanhoudend hoog', meldt Jeugdzorg Nederland op basis van cijfers van Pleegzorg Nederland
 3. der evident om zich te laten begeleiden door een ouder of (tijdig) een schriftelijke toestem
 4. Zomermeeting JongWijs: meld je snel aan! Op 3 augustus organiseren we een gezellige zomermeeting voor iedereen met ervaring in de pleegzorg! We gaan Lasergamen en daarna barbecueën. De meeting duurt van 16.00 tot 21.00 uur en is in Utrecht. Iedereen met ervaring in de pleegzorg of een gezinshuis die tussen 14 en 25 jaar oud is, kan meedoen
 5. Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Pleegzorg is voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die vanwege opvoed- en opgroeiproblemen (tijdelijk) niet bi
Een pleegkind | Pleegzorg VlaanderenEen box vol emoties - Semmie Sprekend Spel & Training

Pleegzorg probeert de kinderen voor zolang als nodig een warme thuis te bieden in een (interim)gezin. Naast pleeggezinnen bestaan er ook weekendgezinnen , voor opvang tijdens het weekend, en zogenaamde steungezinnen , waar de jongere en zijn ouders terechtkunnen met vragen en problemen Als het om reguliere pleegzorg gaat dan financiert de gemeente dit. Een kinderrechter kan beslissen dat de pleegzorg het beste kan plaatsvinden in een opvanggezin van Nidos. In dat geval financiert het ministerie J&V de opvang. De ambulante hulp om het (pleeg-)opvanggezin heen komt voor rekening van de gemeente. In individuele situaties wordt er gezocht naar een oplossing

De Depressie Survivalgids - Semmie Sprekend Spel & TrainingDe SurvivalKID Pesten - Semmie Sprekend Spel & Training

Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg? Rijksoverheid

 1. het voor pleeggezinnen eenvoudig om verlengde pleegzorg aan te vragen en maak de procedures daarvoor inzichtelijk. Bijvoorbeeld door voorlichting op uw website en een medewerker pleegzorg die de regelgeving goed kent en op de hoogte is van actuele situaties. Samenwerking met pleegzorgaanbieder
 2. vraag wat pleegzorg is en voor wie pleegzorg bedoeld is. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet. In deze wet is geborgd dat plaatsing in gezinsverband de voorkeur heeft als hulp thuis niet meer mogelijk is en jeugdigen voor korte o
 3. Pleegzorg is een vorm van specialistische jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk/langdurig of in deeltijd in een ander gezin gaat wonen. Kenter Pleegzorg geeft professionele begeleiding aan het pleegkind, de pleegouders en de ouders. Daarnaast worden regelmatig andere specialistische hulpvormen van Kenter ingezet, zoals traumatherapie voor de.
 4. Vragen, advies en ondersteuning: bel 013-5364326 of stuur een e-mail . Onze missie. Pleegzorg fundamenteel versterken, vanuit respect voor de inbreng en eigenheid van alle betrokkenen. Dat is: Optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokkenen e
Archief Locatie's - Horizon Jeugdzorg

Maandelijks organiseren we informatieavonden voor mensen die interesse hebben in pleegzorg. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen aan een ervaren pleegouder en aan een pleegzorgbegeleider De pleegvergoeding of pleeggeldvergoeding is fiscaal gezien geen extra inkomen en niet van invloed op de hoogte van een zorgtoeslag of huurtoeslag, uitkering of pgb. Dit alles om de pleegzorg ook in 2020 en 2021 betaalbaar te houden. Een pleegkind jonger dan 27 jaar hoeft in 2020 en 2021 niet als fiscale partner te worden beschouwd Een week waarin we in de media aandacht vragen voor pleegzorg maar ook een week waarin we zelf aandacht besteden aan pleegzorg. Aandacht voor jullie, onze pleegouders. Jullie vervullen een dankbare taak die ook veel vraagt van jullie. En daarvoor willen we jullie bedanken. We hebben een dichter uit Noord-Holland gevraagd om een gedicht te maken. De centrale vraag is: 'Wat heeft het pleegkind nodig om weer thuis te kunnen wonen?' Zorg in dialoog met ouders en pleegouders voor gezamenlijk gedragen doelen ten aanzien van een mogelijke terugplaatsing en - daarmee samenhangend - een gezamenlijk gedragen werkwijze. Sluit hierbij aan bij het familiegroepsplan indien dit geschreven is Veelgestelde vragen over pleegzorg en informele hulp. Hoe wordt een pleeggezin begeleid? Als pleegouder sta je er nooit alleen voor, naast een vaste pleegzorg begeleider bieden we trainingen, thema avonden en ondersteunen we waar nodig met specialistische zorg. Welke vormen van pleegzorg zijn er.

De pleegouderraad (POR) is een onafhankelijk overleg-, advies- en medezeggenschapsorgaan van en voor pleegouders. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle pleegkinderen en pleegouders van Jarabee. Als je net gestart bent of als je al een tijdje pleegouder bent, is en blijft ondersteuning in de vorm van bijscholing prettig Deze pleegouders nemen een kind op in hun gezin, wanneer het pleegkind niet meer thuis kan wonen. Pleegzorg duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. De pleegouders bieden tijdelijk een plek aan een kind. Het uitgangspunt is dat het kind weer terug kan naar de eigen ouders, wanneer dit weer verantwoord en mogelijk is Veelgestelde vragen over pleegzorg. 2 Problemen binnen uw gezin kunnen zo groot zijn dat het beter is dat uw kind (deels) ergens anders woont. De pleegouders betrekken u daarom bij uw zoon of dochter in hun gezin. Hoe vaak en waar u uw kind ziet, wordt in overleg met u, uw kind, pleegouders Veelgestelde vragen over pleegzorg; Ik heb hulp of advies nodig. 050 851 46 66. Wilt u advies of wilt u een cliënt aanmelden? Het is ook mogelijk om een casus voor te leggen om te kijken welke hulp het beste aansluit bij de vraag van uw cliënt

Maar er zijn gewoon echt te weinig pleeggezinnen en er zijn helaas veel te veel kinderen die een veilig huis nodig hebben. Dat de vraag aan ons gesteld wordt, of we pleegzorg hebben overwogen, is prima en begrijpelijk. Maar zou dit niet een vraag moeten zijn die iedereen van 21 jaar en ouder gesteld moet worden? Heb jij wel eens pleegzorg. door Pleegzorg Vlaanderen. Ja, in principe kan je zelf vragen om naar een pleeggezin te gaan. Je neemt dan best contact op met een hulpverlener, bijvoorbeeld bij het JAC of het CLB in jouw school. Die hulpverlener kan met jou bekijken of pleegzorg inderdaad de beste oplossing is voor jouw situatie en zal jou helpen om de eerste stappen te zetten Pleegouders bieden kinderen en jongeren de veiligheid, geborgenheid en verzorging die ze nodig hebben. Pleegouderschap heeft impact op je gezinsleven en het is geen gemakkelijke taak. Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug en moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarom is het worden van pleegouder niet zomaar en stap Tijdens het gezinsonderzoek helpen we u antwoord te vinden op de vraag: Is pleegzorg iets voor ons, en zo ja, welke vorm van pleegzorg is het meest geschikt? Als het gezinsonderzoek positief is afgesloten komt u in aanmerking voor een plaatsing. We vragen u wel vooraf deel te nemen aan de DOP-cursus (Deskundigheid en Opleiding Pleegouders) Kortere wachtlijst opvang pleegkinderen, maar vraag blijft hoog. Hoewel de wachtlijst voor de opvang van pleegkinderen afgelopen jaar met 10 procent afnam, is de vraag naar pleeggezinnen nog. Pleegzorg, wasda? Alle vragen en antwoorden hebben we ondergebracht in deze categorieën. Wat is pleegzorg? Wat is de toegangspoort? Wat is een pleegkind? Wat zijn pleegouders? Wat zijn pleegzorgers? Wat is een pleeggast? Wat is een pleegzorgbegeleider? Wat is een pleegzorgdienst