Home

Immaterieel erfgoed lijst

De representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid is een door UNESCO samengestelde lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De lijst vloeit voort uit het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed Op dit moment (najaar 2019) staan 143 erfgoederen geregistreerd. Het Immaterieel Erfgoedverdrag van Unesco is ondertekend door 178 landen. Er staan 508 vormen van immaterieel erfgoed uit 122 landen op de Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed (stand december 2018)

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland Postbus 649, 6800 AP Arnhem Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem +31 (0)26 35 76 113 info@immaterieelerfgoed.n Er zijn zeven tradities, kunstvormen en evenementen toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Onder de toegevoegde cultuuruitingen zijn de krijgskunsten Pencak Silat en Silat

Representatieve lijst van het immaterieel cultureel

 1. Niet alleen beroepen en festivals staan op de lijst van het immaterieel erfgoed. Ook de traditionele dikke soep snert staat erop. Een van de oudste geschreven recepten voor snert dateert uit begin 16e eeuw. Samen met een varkenspoot of wat krabbetjes werd met de laatste restjes van het land deze eenvoudige maar voedzame maaltijd bereid
 2. Het is een middel om de beoefenaars te helpen in de borging van hun erfgoed. De samenstelling van de lijst wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Een selectie van de lijst kan door Nederland voorgedragen worden voor opname op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed
 3. Immaterieel erfgoed op lijst Het Bloemencorso in Zundert, de Boxmeerse Vaart en de Sint Maartensviering in Utrecht zijn als eerste tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed..
 4. Op de lijst staan inmiddels 185 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. In 2003 namen de landen die zijn aangesloten bij Unesco een verdrag aan om het immaterieel erfgoed te gaan beschermen om de culturele diversiteit in de wereld te waarborgen
 5. Erfgoeddag 2020. De Erfgoeddag wordt online georganiseerd. Het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland vindt plaats op donderdag 19 november en heeft als hoofdthema immaterieel erfgoed, met daarnaast aandacht voor streekgeschiedenis en streektaal. Meld je via deze pagina aan voor de dag en bekijk via de link op deze pagina de livestream

De Conventie is het meest gekend voor de Representatieve Lijst, dat immaterieel cultureel erfgoed van over de hele wereld in de kijker zet. Er staan negen tradities uit Vlaanderen op de Lijst. Daarnaast heeft de 2003 Conventie een Lijst voor immaterieel erfgoed dat dringend geborgd moet kunnen worden De lijst bevat meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Gemeenschappen die trots zijn op hun tradities, kunnen deze zelf voordragen voor bijschrijving op de lijst. Zij moeten dan aantonen dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en dat ze aan de zichtbaarheid ervan werken Immaterieelerfgoed.be inventariseert immaterieel erfgoed, illustreert hoe je er rond aan de slag kan en is een wegwijzer voor hulp binnen het professionele erfgoednetwerk UNESCO heeft haar lijsten van immaterieel cultureel erfgoed opgesteld met als doel te zorgen voor een betere bescherming van belangrijk immaterieel cultureel erfgoed wereldwijd en het bewustzijn van het belang ervan. Deze lijst wordt gepubliceerd door het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, waarvan de leden worden gekozen door de staten die. De nieuwe tradities op de lijst van Inventaris immaterieel erfgoed zijn: 1. Pencak Silat en Silat. Het 'Pencak Silat en Silat' omvatten de krijgskunsten uit Indonesië, Brunei Darussalam, Maleisië en Singapore. Er zijn in totaal zo'n 400 á 500 verschillende (sub)stijlen van deze krijgskunst

Samenvatting Psychology of learning for instruction Opdracht 10 Samenvatting - college 2015 Cultureel Erfgoed Relevant ICJ cases Samenvatting Psychology Peter Gray Full Assignment 3 - Gced Immater ieel erf goed: zie voor voorbeelden de lijst met 1 00 tr adities die het . Centrum v oor V olkscultuur en Imma terieel erf goed. Er zijn zeven tradities, kunstvormen en evenementen toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Die bestaat uit allerlei soorten erfgoed die niet stoffelijk zijn en wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat helpt bij het levend houden van bijzondere onderdelen van de samenleving. Tot de lijst behoren ruim 185 vormen van erfgoed, waaronder ook. Vanaf vandaag staat de radio-piratencultuur op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Molenaarsambacht wordt immaterieel erfgoed Schaapherder op lijst immaterieel cultureel erfgoed Studentenverenigingen zijn nu Nederlands cultureel erfgoed Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid. Immaterieel erfgoed kan nooit werelderfgoed zijn. Het Werelderfgoedverdrag uit 1972 is een andere dan het Immaterieel Erfgoedverdrag uit 2003. Bij werelderfgoed gaat het om gebouwd of natuurlijk erfgoed Voor Vlaams immaterieel erfgoed op de Unesco Representatieve Lijst van het immaterieel erfgoed kan geplaatst worden, moet het op de Inventaris Vlaanderen staan. In het Register van Inspirerende Voorbeelden worden inspirerende good practices en programma's gebundeld, telkens voor een periode van drie jaar Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en het beschermen ervan vraagt volgens de overheid een geheel andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken. Wanneer er immaterieel erfgoed op de lijst komt dan zet het VIE er zich voor in om de waardering van dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst

Immaterieel erfgoed Unesco Commissi

 1. De lijst vind je hier. Het carnaval van Aalst kwam in 2010 op de lijst met immaterieel erfgoed, maar werd daar in 2019 weer van geschrapt, nadat er karikaturale Joodse figuren opdoken in de.
 2. Gemeenschappen, groepen en individuen kunnen op een laagdrempelige manier, wanneer zij een erfgoedzorgplan hebben opgesteld gericht op borging / voortzetting van hun immaterieel erfgoed, via de website www.immaterieelerfgoed.nl hun erfgoed aanmelden, In 2019 werden er bovendien 50 nieuwe uitingen van immaterieel erfgoed aangemeld voor het Netwerk (deze lijst alleen betreft nu 139 uitingen; een.
 3. Immaterieel erfgoed op Maasland Radio. 18 juli 2021. 18 juli 2021 Redactie. De cultuur van piratenmuziek is toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed in Nederland. Volgens het kenniscentrum dat de lijst beheert is het een belangrijke traditie die mensen verbindt. Ook in onze regio waren in de jaren 70 en 80 tientallen radiopiraten actief.
 4. Eind 2021 beslist UNESCO over de bijschrijving van de Corsocultuur in Nederland op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Daarom, en omdat het corso van Zundert het grootste bloemencorso is en bovendien als eerste traditie op de nationale inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed verscheen, koos Van Helmondt ervoor om zijn onderzoek te richten op Zundert

Immaterieel erfgoe

Lijst immaterieel erfgoed aangevuld - NR

Ook de plaatsing op de zogenoemde 'inventaris Immaterieel erfgoed' heeft dit doel voor ogen. Door de plaatsing op deze lijst, wordt er actief gewerkt aan de toekomstbestendigheid van dit erfgoed. Hallo Nederland gaat op 10 december 2017 op bezoek bij een van de grootste duivenhouders en telers van Nederland Immaterieel Erfgoed.. In december 2013 werd het midwinterhoornblazen opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De plaatsing op deze lijst geeft veel nieuwe mogelijkheden, doch ook verplichtingen. De federatie Gelderse Midwinterhoornblazers en stichting Midwinterhoornblazen Twenthe vroegen samen deze status aan. Boe

Wat staat er op de lijst van UNESCO immaterieel erfgoed

In 2013 werd het ambacht van molenaar toegelaten tot de Inventaris Immaterieel Erfgoed, dus ik wist al dat die lijst bestond. Maar de directe aanzet kwam van Herman Pleij, emeritus. Het Unesco-landencomité Immaterieel erfgoed is bijeen van 9-14 december in Bogotá. De 24 landen in het comité beslissen daar onder meer of ingediende nominaties van immaterieel erfgoed op de internationale representatieve lijst geplaatst worden. Het Carnaval van Aalst (België) was al in de aanloop naar de comitévergadering een veelbesproken onderwerp

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland - Wikipedi

 1. g behoef
 2. Immaterieel erfgoed zijn gebruiken en traditionele feesten die onderdeel uitmaken van het leven van bepaalde groepen mensen, die we graag willen behouden en doorgeven aan generaties die komen. Er is een Friese beweging die zich sterk maakt voor plaatsing van de Friese taal en cultuur op de werelderfgoed lijst van immaterieel erfgoed
 3. Immaterieel erfgoed Unesco. De Nijmeegse traditie heeft onlangs wereldwijde erkenning gekregen. Sinds 24 december 2020 staat de Sunset March op de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. Immaterieel erfgoed betekent 'levend erfgoed'. Dat zijn bijvoorbeeld sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere.
 4. Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap. Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed
 5. Piratenmuziek immaterieel erfgoed. De 'Cultuur van de Piratenmuziek' is nu officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze inventaris omvat levend en dynamisch erfgoed dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en nooit in strijd is met de Nederlandse wet of mensenrechten., zo luidt de officiële.
 6. 16 tradities toegevoegd aan nationale lijst met immaterieel cultureel erfgoed. Zestien Griekse tradities, variërend van vastenevenementen tot de verwerking van tabak, worden opgenomen op de lijst met nationaal immaterieel cultureel erfgoed. De inzendingen - veel verschillend en vaak relatief onbekende gebruiken - werden eerder deze maand.

VIDEO Bornse Pinksterbruidjes officieel op Immaterieel Erfgoed Lijst van Unesco. 17 mei 2015. mvdv. De unieke Bornse traditie Pinksterbruidjes is sinds zondagmiddag 17 mei 2015 officieel geplaatst op de Immaterieel Cultureel Erfgoed lijst van Unesco. Het certificaat waarin dit is vastgelegd is ondertekend door Mevr Het molenaarsambacht staat voortaan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed bij UNESCO. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur is trots op de toevoeging: Het molenaarschap is een. De lijst is onderdeel van het UNESCO Verdrag dat Nederland in 2012 tekende, met onder meer als doel het immaterieel cultureel erfgoed in kaart te brengen. Gemeenschappen, groepen en individuen kunnen het immaterieel erfgoed zelf aanmelden voor de lijst Onlangs is worst maken toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit centrum implementeert het UNESCO Verdrag in Nederland en stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren, om de participatie eraan te bevorderen en om de kennis erover te vergroten De lijst. Twitter Facebook Linkedin E-mail. Webinar: immaterieel erfgoed in de klas Image. event. 21-06-2021. Webinar: immaterieel erfgoed in de klas. Lidstaten Unesco bereiken akkoord over mondiale afspraken Open Science Image. Nieuws. 12-05-2021.

Immaterieel erfgoed op lijst NO

Zeven extra Nederlandse tradities op Unescolijst Historie

Gevarieerde lijst. Broodje kaascultuur is de nieuwste aanwinst van het Netwerk van het immaterieel erfgoed, dat een cultuuruiting en levend en dynamisch erfgoed inhoudt. Het Netwerk kun je zien als een etalage waarin erfgoedgemeenschappen zich voor kunnen aanmelden. Dat initiatief komt vanuit de gemeenschappen zelf Jamaicaanse reggae-muziek krijgt een plaats op de lijst met immaterieel erfgoed van UNESCO. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst van de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties op het eiland.

Erfgoeddag 2020 - Erfgoedhuis Zuid-Hollan

Piratencultuur officieel bestempeld als immaterieel erfgoed. De ' Cultuur van de Piratenmuziek ' staat sinds vanochtend op de lijst van Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vanochtend bekend. Het gaat hierbij om alle legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan Peter Zwiers uit Tweede Exloërmond heeft het voor elkaar. De piratencultuur behoort tot het immaterieel erfgoed van Nederland. De piratencultuur behoort tot het immaterieel erfgoed Deze lijst zet de diversiteit van immaterieel erfgoed en het belang ervan internationaal in de kijker. het Register van de Beste Borgingspraktijken (Register of Good Safeguarding Practices) omvat programma's, projecten en activiteiten die de principes en doelstellingen van de UNESCO 2003 Conventie het best reflecteren De Werelderfgoedlijst is een lijst met werelderfgoed samengesteld door het Werelderfgoedcomité bij de UNESCO op voordracht van de aangesloten landen. De Overeenkomst voor het Werelderfgoed is door 191 van de 197 landen geratificeerd. Het Cultuurgoederenverdrag (Den Haag, 1954) lag aan de basis van UNESCO en de taken omtrent cultureel erfgoed en beschrijft de verantwoordelijkheden van UNESCO. Immaterieel erfgoed omvat een selectie van tradities en rituelen die belangrijk worden geacht en beschermwaardig. Het is levend erfgoed en groepen/gemeenschappen spelen er een actieve rol in. - de lijst van immaterieel erfgoed dat dringend bescherming behoef

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl De lijst bevat meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Gemeenschappen die trots zijn op hun tradities kunnen deze zelf voordragen voor bijschrijving op de lijst. Zij moeten dan aantonen dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en dat ze aan de zichtbaarheid ervan werken Minister van Engelshoven van OCW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij namens Nederland de Corsocultuur gaat voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Nederlandse corso's in vervulling Corso's op lijst immaterieel erfgoed. Foto Sjors Evers. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft woensdag aan de Tweede Kamer laten weten dat zij namens Nederland de Corsocultuur gaat voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO HENGELO - Eindelijk is het zover: na de midwinterhoorn, het uitrukken van de Schutterij in Diepenheim en het vlöggeln staat nu ook de Twentse goastok op de lijst van het immaterieel erfgoed

Immaterieel Cultureel Erfgoed - Unesco Vlaandere

 1. Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed. Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea
 2. Immaterieel erfgoed heeft alles te maken met cultuur en kan naast evenementen ook gaan om gebruiken, tradities of bijvoorbeeld rituelen. Als je het maar samen doet. Doel van de lijst is om alles door te geven aan een volgende generatie
 3. In 2017 is vanuit Nederland het molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO gezet. Het Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging toont voorbeelden van borging van immaterieel erfgoed die kunnen inspireren en aan de hand van een stappenplan met andere gemeenschappen worden gedeeld
 4. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door gemeenschappen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven. Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Om voorgedragen te kunnen worden voor de internationale Unesco-lijst, moet het immaterieel erfgoed eerst op de Inventaris Immaterieel Cultureel.
 5. Het borgen doet de erfgoedgemeenschap zelf, met ondersteuning vanuit Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat zorg draagt voor de uitvoering van dit UNESCO Verdrag in Nederland. UNESCO besluit in 2021 of de bijschrijving van de Nederlandse corso's op de lijst plaatsvindt

Chinees-Indische eetcultuur staat nu op lijst Nederlands

 1. Doel van de immaterieel erfgoedlijst is gebruiken, rituelen, feesten en ambachten voor de toekomst te beschermen en de waardering voor immaterieel erfgoed te bevorderen. Om op de internationale lijst voor Immaterieel Erfgoed te komen, moet het erfgoed stevig draagvlak hebben binnen een gemeenschap, die zich expliciet achter de voordracht schaart
 2. Nieuwsbericht | 07-12-2017 | 11:15 Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Minister Ingrid van [
 3. Stierenvechten mag niet op lijst immaterieel cultureel erfgoed UNESCO komen. MADRID - In Spanje proberen verschillende rechtse politieke partijen zoals de Partido Popular en Vox stierenvechten te beschermen door het te benoemen tot cultureel erfgoed. Daarmee hopen ze het verval dat het Spaanse volksvermaak bedreigt af te remmen

De lijst bevat daarmee binnenkort bijna 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Met de bijschrijving in de Inventaris 'laten de gemeenschappen zien dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan,' aldus het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Dat hebben Anja Hazekamp (PvdD) en zestig andere Europarlementariërs laten weten in een gezamenlijke brief aan Audrey Azoulay, directeur van UNESCO

Immaterieel erfgoed in Vlaanderen immaterieelerfgoed

Title: Molenaarsambacht op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed!!! - Nieuwsbrief Extra - December 2017 Created Date: 12/13/2017 11:37:43 A Piratenmuziek Erkend Als Immaterieel Erfgoed (Maar Alleen De Legale Zenders) De cultuur van de piratenmuziek is toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. Volgens het kenniscentrum dat de lijst beheert is het een belangrijke traditie die mensen in grote delen van het land verbindt. Help mee NuJouwNieuws te laten groeien door. De Sallandse Bottermarkt, die iedere zomer plaatsvindt in Raalte, is toegevoegd aan de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het bestuur van de stichting stelde de markt kandidaat voor. Koningsdag op lijst immaterieel erfgoed Het is nog geen enkele keer gevierd, maar Koningsdag staat nu al op de nationale lijst van immaterieel erfgoed Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid; Register van programma's, projecten en activiteiten, die het best de doelstellingen en principes van de UNESCO-Conventie uit 2003 weerspiegele

Oude dorpen van Noord-Syrië | Unesco Commissie

Lijsten van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO

De lijst immaterieel erfgoed is een initiatief van UNESCO. Op de lijst staan onder al het Fierljeppen, de postduivensport en de Pride Amsterdam. Categorieën. Fiets. Geplaatst door. Redactie MobiliteitsPlatform. Gerelateerde organisaties. Previous Next. Lees verder De lijst bevat circa 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft de Harddraverij Vereniging Santpoort duidelijk aangetoond dat de Kortebaan voldoet aan de gestelde criteria Sunset March op nationale lijst Immaterieel Erfgoed Volgens Tim Ruijling, voorzitter van de stichting achter de herdenkingsmars, een nieuwe stap richting internationale erkenning. Jeroen Kuitert. Op de lijst staan tientallen van die dingen, zoals de paardenmarkt in Vianen, Gregoriaans gezang, een hoepelmakerij en het bloemencorso in Zundert. Duivensport op lijst immaterieel erfgoed (Foto: ANP

De kathedraal en kerken van Echmiatsin en archeologischVrijheidsbeeld | Unesco Commissie

Deze 7 tradities zijn toegevoegd aan de lnventaris

Nederlandse fietscultuur voorgedragen voor lijst immaterieel erfgoed Gepubliceerd op dinsdag 20 augustus 2019. Het is een feit: Utrecht heeft de grootste fietsenstalling ter wereld. Op 19 augustus was de feestelijke opening van de fietsstalling Stationsplein Het Festival ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeevarenden van Ilha da Culatra, in de gemeente Faro, is opgenomen in de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed, bij besluit van het Directoraat-generaal Cultureel Erfgoed (DGPC) dat op 16 juli in de Staatscourant is gepubliceerd

Da's pas smullen: snert wordt cultureel erfgoedMonumenten van Oviedo en het Koninkrijk van AsturiëMiddeleeuwse stad Rhodos | Unesco Commissie