Home

Schouder gewricht latijn

Het schoudergewricht of (Latijns: articulatio humeri of glenumeraal gewricht) vormt de verbinding tussen de bovenarm en de romp. Het gewricht bestaat uit de kop van de bovenarm (lat.: caput humeri) die in een komvormige uitsparing van het schouderblad (lat.: scapula) rust Het schuifgewricht maakt het uiteinde van de sleutelbeen met het dak van het schouderblad (Acromioclaviculair gewricht; AC-gewricht). En het glijgewricht maakt het lichaam van het schouderblad met de rug (scapulothoracale gewricht) Bewegingen van de arm in de schouder gaan dan ook vrijwel altijd gepaard met bewegingen in de schoudergordel. Het articulatio acromioclavicularis ( lat.: articulus acromioclavicularis ), de verbinding tussen het sleutelbeen en het dak van het schouderblad ( lat.: acromion ), is een strak gewricht en heet ook wel het acromioclaviculaire gewricht, afgekort tot 'AC-gewricht'

Schouder (het schoudergewricht) - SPC Amsterda

De mens heeft twee schouderbladen, deze maken deel uit van de schoudergordel. Het schouderblad en de sleutelbeenderen (claviculae) zorgen ervoor dat de mens zijn armen bijna volledig kan roteren. Het schouderblad vormt met de bovenarm (humerus) het schoudergewricht (articulus humeri) Schouder gordel: hier han gt je schouder gewricht aan vas t. V ers toring van één onderd eel zal d e hel Het schouderdak is een onderdeel van het schouderblad. Het sleutelbeen verbindt dus het schouderblad met de borstkas. Tussen het sleutelbeen en het borstbeen (sternum) zit ook een gewrichtje, namelijk het SC gewricht (Sterno-Claviculair gewricht) H2: Botten, gewrichten en spieren. - botten: algemene bouw, kraakbeen, bindweefsel - gewrichten: algemene bouw, bewegingsvlakken + assen, types gewrichten en. Het schoudergewricht of glenohumeraal gewricht zelf wordt gevormd door de humeruskop en het glenoid (pannetje). Daarnaast bestaat er een gewricht tussen het sleutelbeen (clavicula) en het dak van de schouder (acromion). Het gewricht tussen het sleutelbeen en het acromion noemt het acromioclaviculair gewricht of het AC gewricht

De anatomie van het schoudergewricht - Eisenhower Klinie

Dorsaalflexie/dorsiflexion (dorsaal = aan de rugzijde - de aanduiding voor grote structuren - gewrichten in dit geval) is de beweging van de hand en vingers en de voet en de tenen in opwaartse richting. Dus met de bovenzijde van de voet richting het scheenbeen of met de bovenzijde van de hand richting de voorarm De Latijnse benaming voor schouderblad is scapula. Het schouderblad is het vlakke driehoekige bot dat de achterzijde van de schouder vormt. Het schouderblad maakt deel uit van de schoudergordel en heeft een belangrijke stabiliserende functie. Het schouderblad en de sleutelbenen zorgen ervoor dat de mens zijn arm bijna volledig kan roteren 2. Schouder: samengesteld uit het schouderblad (de scapula) en bijbehorende spieren, loopt van de schoft tot aan de schouder (het gewricht aan de voorkant van de borst). De hoek van de schouder heeft een groot effect op het bewegings- en springvermogen van het paard; hoe schuiner de lijn (\ = beter dan |), hoe meer beweging het paard heeft

Het coracoïd (ravenbek uitsteeksel) is een uitsteeksel dat men vooraan de schouder kan voelen en waarop onder andere de korte bicepspees zich vasthecht. Van het coracoïd vertrekt ook het coraco-acromiaal ligament dat samen met het acromion het dak van de schouder vormt Aan de punt van de tafel staan - ene hand op de schouder (homo), effleurage aan de hetero zijde van heup tot oksel. Heup (gewricht) Adductoren M. Iliacus M. Psoas major M. Psoas minor (M. iliopsoas) M. Piriformis M. Rectus femoris M. Sartorius M. Tensor fasciae latae van het schouderblad ten opzichte van elkaar. Op basis van de Latijnse namen heet dit gewricht het acromioclaviculaire gewricht, of AC-gewricht (A). • Het andere gewricht laat de bovenarm en de gewrichtskom van het schouderblad ten opzichte van elkaar bewegen. Dit gewricht heet het glenohumerale gewricht (B) Gewrichtskapsel vinden we onder andere rondom het gewricht van de schouder, elleboog, pols, enkel, knie en heup. Maar ook in de gewrichten van de wervelkolom, de ribben en de vingers. Het gewrichtskapsel is op sommige plekken erg dun. Op weer andere plekken is het kapsel zeer stevig en dik. Deze versterkingen worden gewrichtsbanden (ligamenten) genoemd Dit gewricht heet het acromioclaviculaire gewricht, of AC-gewricht. Het andere gewricht laat de bovenarm en de gewrichtskom van het schouderblad ten opzichte van elkaar bewegen. Dit gewricht heet het glenohumerale gewricht

Het gratis leerplatform om sneller hogere cijfers te halen. Login. Registrere Kogelgewricht - Een kogelgewricht (Latijn: articulus sphaeroides) is een gewricht dat bestaat uit een kogel en een kom. Dit gewricht heeft veel bewegingsvrijheid. Dit gewricht zit bijvoorbeeld in de heup en schouder Als je pijn hebt aan dat polsgewricht kunnen tal van activiteiten dan ook ernstig belemmerd worden We hebben het altijd over hét schoudergewricht, maar eigenlijk bestaat de schouder uit twee gewrichten (zie afbeelding). Binnen het ene gewricht bewegen het sleutelbeen en het bovenste gedeelte van het schouderblad ten opzichte van elkaar. Op basis van de Latijnse namen heet dit gewricht het acromioclaviculaire gewricht, of AC-gewricht (A)

Het AC-gewricht is de verbinding tussen uw schouder (acromion) en uw sleutelbeen (clavicula). Een verminderde b... AC-gewricht bewegelijkheid oefening schouder We hebben het altijd over hét schoudergewricht, maar eigenlijk bestaat de schouder uit twee gewrichten (zie afbeelding). A. Binnen het ene gewricht bewegen het sleutelbeen en het bovenste gedeelte van het schouderblad ten opzichte van elkaar. Op basis van de Latijnse namen heet dit gewricht het acromioclaviculaire gewricht, of AC-gewricht (A) Bij schouder artrose gaat het kraakbeen in kwaliteit achteruit. Dit zorgt ervoor dat het schoudergewricht minder soepel loopt en minder ver bewogen kan worden. Verlies van kraakbeen kan leiden tot chronische schouderklachten. Doordat het kraakbeen weg is, kan er bot-op-bot contact ontstaan in het gewricht Onderdeel VGT vgt onderdeel jaar anatomie osteokinematica botstructuren sternum borstbeen clavicula sleutelbeen scapula schouderblad humerus bovenarm uln Start studying Anatomie woordenlijst toets 4 Latijn -> Nl. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Schoudergordel - Wikipedi

De schouder bestaat uit botten, bindweefsels, pezen en spieren, die de arm met de romp verbinden. Het schoudergewricht (medische benaming: glenohumeraal gewricht) is een kogel-en-holtegewricht. De 'kogel' is het bovenste, afgeronde deel van de bovenarm, en de 'holte' is het komvormige deel van het schouderblad, de glenoïde, waar de kogel in past. Dankzij dit gewricht kan de arm. Een snelle korte anatomie cursus voor de schouder dus! Het schouderblad is in aantal spieren weergegeven. In de legenda staat steeds eerst de Nederlandse benaming met daarachter (tussen haakjes) de Latijnse naam of de groep waartoe het weefsel Glenohumeraal gewricht - Betreft het gewricht tussen het schouderblad en bovenarm. Brachi - De. Het schoudergewricht (of glenohumeraal gewricht van het Griekse glene , oogbol, + - oid , 'vorm van', + Latijnse opperarmbeen , schouder ) is structureel geclassificeerd als een synoviaal kogelgewricht en functioneel als een diartrose en meerassig gewricht. Het gaat om koppeling tussen de gewrichtskom van de scapula (schouderblad) en de kop van de humerus (bovenste arm bone ) Enkel schouder staat hierin uitgelegd de schouder het schoudergewricht: opbouw en ligamenten articulatio glenohumeralis vormt verbinding tussen bovenarm e

Latijn: 1. Soort structuur (ader=vena) 2. Waar hoort het bij (lever = hepar) 3. Zijn er meer Atlanto-occipitaal gewricht tussenwervelschijf. Om de lengte-as van extremiteiten ook draaiing Endorotatie Schouder naar binnen toe Exorotatie Schouder naar buiten toe Circumductie Kegel beweging van duim Het schouder­gewricht bestaat uit de bovenarm (humerus) en het schouder­blad (scapula).Aan de kant van de bovenarm zit een bol­vormige kop, deze rolt en glijdt in een ondiep kommetje (glenoid) van het schouder­blad.Zowel op de kop als de kom zit een laagje kraakbeen; dit is een zachte laag die ervoor zorgt dat de 2 botten soepel langs elkaar heen kunnen bewegen

Het schoudergewricht - Fysioprin

Anatomie van de schouder. De meeste mensen denken dat de schouder uit één gewricht bestaat. Dit is echter niet het geval: in feite zijn er namelijk drie gewrichten. Eén gewricht wordt gevormd door het sleutelbeen (clavicula) en het dak van het schouderblad (acromion). Dit heet het acromioclaviculaire gewricht (AC-gewricht) Met schouderanatomie wordt de bouw van de schouder bedoeld. De schouder is een complex gewricht. Dit bestaat uit botten, spieren, gewrichtskapsel en gewrichtsbanden. Al deze onderdelen zorgen dat de schouder kan bewegen. Daarnaast zorgen ze voor stabiliteit van het gewricht. Zonder dat je er bewust van bent, gebruik je de schouder de hele dag. Bij.. Om de schouder te laten bewegen, zijn er spieren nodig. Deze spieren bevinden zich ter hoogte van de bovenrug, schoudertop, borst en bovenarm. De functies van deze spieren zijn het naar voren en naar achteren bewegen, zijwaarts omhoog en zijwaarts naar binnen bewegen, en het naar buiten en naar binnen draaien van de schouder/arm

Schouder - Wikipedia

Gewrichten schouder schoudergordel articulatio sternoclavicularis (articulatio sellaris) ligamentum sternoclaviculare anterius ligamentum sternoclavicular

De menselijke gewrichten zijn verdeeld in echte gewrichten en nepgewrichten. De echte gewrichten worden altijd gescheiden door de gewrichtsruimte, terwijl bij nepgewrichten de gewrichtsruimte ontbreekt en is gevuld met een opvuldoekje. Een verder onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld Schnanier- van kogelgewrichten Het schouderblad of scapula is in de menselijke anatomie het vlakke driehoekige bot dat de achterzijde van de schouder vormt. De mens heeft twee schouderbladen, deze maken deel uit van de schoudergordel.Het schouderblad en de sleutelbeenderen (claviculae) zorgen ervoor dat de mens zijn armen bijna volledig kan roteren.. Het schouderblad vormt met de bovenarm (humerus) het schoudergewricht. De menselijke gewrichten zijn onderverdeeld in echte gewrichten en nepgewrichten. De echte gewrichten worden altijd gescheiden door de gewrichtsruimte, terwijl bij nepgewrichten de gewrichtsruimte ontbreekt en wordt opgevuld met een opvuldoekje. Er wordt nog een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld Schnanier- en kogelgewrichten Latijn wordt veel in de medische vaktaal gebruikt. Maar niet alles bestaat uit Latijn, ook het oude Grieks is veel verwerkt in medische benamingen. Vaak lijkt de medische taal heel moeilijk te begrijpen, maar wie Latijn en Grieks een beetje onder de knie heeft, kan heel goed begrijpen wat een arts zegt en bedoeld Anatomie - Bewegingen. Dankzij het bewegingsapparaat is het lichaam in staat tot bewegen. In de anatomie heeft elke soort beweging zijn eigen benaming. In dit artikel zullen alle bewegingen worden uitgelegd, er kort worden verteld wat ze betekenen en waar ze plaats vinden

Een snelle korte anatomie cursus voor de schouder dus! aantal spieren weergegeven. In de legenda staat steeds eerst de Nederlandse benaming met daarachter (tussen haakjes) de Latijnse naam of de groep waartoe het weefsel behoort. Glenohumeraal gewricht:Betreft het gewricht tussen het schouderblad en bovenarm De stijve schouder (frozen shoulder) De stijve schouder of 'frozen shoulder' (in Latijn: capsulitis adhaesiva) is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel is verdikt en verschrompeld. Dit maakt de schouder stijf en pijnlijk. Meestal herstelt de aandoening, hoewel dat soms lang kan duren Rotatiebewegingen kunnen optreden bij andere gewrichten, bijvoorbeeld de schouder, en worden beschreven als intern of extern. Andere termen, zoals elevatie en depressie, beschrijven beweging boven of onder het horizontale vlak. Veel anatomische termen zijn afgeleid van Latijnse termen met dezelfde betekenis Elevatie anatomie Elevatie (anatomie) - FysioPedi . Elevatie is één van de termen die binnen de functionele anatomie gebruikt wordt om een beweging in een gewricht te beschrijven. Deze termen zijn, als onderdeel van de zogenaamde descriptieve termen, onderdeel van de internationaal aanvaarde nomenclatuur van de anatomie.Elevatie is een beweging van de schoudergordel Elevatie is de opwaartse.

Anatomie - StudeerSne

Tendo is het Latijnse woord voor pees en het achtervoegsel -itis wordt gebruikt voor een ontsteking. Simpel gezegd is het dus een ontsteking van de pees. Wat we een peesontsteking in de schouder noemen is in feite een probleem dat verschillende delen van een gewricht aantast, van de brachiale biceps tot de rotatorenmanchet Sternoclaviculair letsel wil zeggen dat er schade of een blessure is aan je sternoclaviculaire gewricht, ook wel SC-gewricht genoemd. Het SC-gewricht is het gewricht tussen je borstbeen (sternum) en je sleutelbeen (clavicula). Dit gewricht is een onderdeel van de schoudergordel en helpt je om je schouder vrij in alle richtingen te laten bewegen Het ellebooggewricht, ook wel articulatio cubiti genoemd, is het gewricht tussen de bovenarm en de onderarm. De elleboog is een deel van het bewegingsapparaat dat essentieel is voor het functioneren van de arm als geheel. Dit gewricht stelt ons in staat om de arm te buigen, te strekken en de onderarm te draaien. Klachten van [

Schrijven, jezelf opdrukken uit de stoel, tillen, werken, sporten etc. De pols wordt gebruikt bij uiteenlopende handelingen. Aangezien de pols een veelzijdig stuk gereedschap is is het ook niet gek dat deze plek snel een bron van klachten kan zijn. In dit artikel bespreken we de anatomie van het polsgewricht. Onderaan vind je meer informatie [ gewricht, plaats waar twee botten samenkomen, en ten opzichte van elkaar kunnen bewegen (bijvoorbeeld de schouder of knie Eivormig gewricht Het polsgewricht is een voorbeeld van een eivormig gewricht

 1. Frozen shoulder (stijve schouder) Frozen shoulder is engels voor stijve schouder en is de andere naam voor capsulitis adhesiva.Deze latijn­se naam omschrijft de aandoening goed en betekend letterlijk: ver­kleeft en ont­stoken kapsel van de schouder
 2. deren. Binnen een paar mi­nuten tot een paar dagen voelt u de pijn in het schouder­gewricht
 3. Bovenaan thv de schouder zijn er 2 peesaanhechtingen, vandaar de naam BI-ceps (=latijn voor tweehoofdige spier). Eén van deze twee pezen loopt naar de processus coracoideus, Gezien de communicatie met het gewricht Bicepspeesrupturen thv de schouder komen vaak samen met rupturen van de rotator cuff voor

Bewegin gen in het schouder- en heupgewricht Anteflexie In voorwaartse richting heffen Bewegingen in het schouder- en heupgewricht Retroflexie In achterwaartse Indeling van de gewrichten Rolgewricht Het gewricht waarmee het spaakbeen en de ellepijp om elkaar heen kunnen draaien ellipsvormig gewricht Elleboog (voor- en achterkant) De humerus (opperarmbeen), radius (spaakbeen) en de ulna komen bij elkaar in de elleboog.Dit gewricht heeft een aantal ingewikkelde uitsteeksels die aanhechtingspunten vormen voor ligamenten (bindweefselband) en spieren, waardoor de botten in de elleboog soepel en beweegbaar zijn.De elleboog is een scharniergewricht, wat inhoudt dat er alleen beweging in één.

Anatomie van het Schoudergewricht Blausen Medica

Het gewricht tussen de twee achtervoetsbeenderen, het sprongbeen (talus) en het hielbeen (calcaneus) wordt het onderste spronggewricht genoemd. Ter hoogte van de enkel (bovenste spronggewricht) kan de voet 20° omhoog worden getrokken (dorsaalextensie) en 30° in spitsstand worden gebracht (plantairflexie) Deze anatomie poster van het schouder- en ellebooggewricht is gemaakt van hoogwaardig 200 g/m2 papier (Duits/Engels/Latijn, papier, 50x70 cm). Afbeeldingen van: - Rotator cuff - Humerus fracturen - Clavicula / sleutelbeen fractuur - Elleboog fractuur - Schouder luxatie - AC luxatie - Epicondylitis lateralis />- Epicondylitis mediali Een tenniselleboog (Latijn: epicondylitis lateralis) is een ontsteking van pezen aan de buitenzijde van de elleboog. Deze pezen zijn de uiteinden van de spieren die de hand, de vingers en de pols laten strekken. De tenniselleboog wordt gekenmerkt door pijn aan de achter-/buitenzijde van de elleboog Schouderklachten Schouderklachten zijn een frequent voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. In de fysiotherapiepraktijk is de schouder, na de rug en nek, de derde meest geziene klacht. Zonder behandeling is het beloop meestal niet heel gunstig, van de patiënten met schouderklachten herstelt 30% binnen 6 weken en heeft 40% na een jaar nog klachten. De klachten worden meestal ervaren.

Abductie (anatomie) De term abductie is een van de termen die binnen de functionele anatomie gebruikt wordt om een beweging in een gewricht te beschrijven. 9 relaties: Adductie, Anatomie, Anatomische termen van positie, Ellepijp, Gewricht, Heupgewricht, Pols (anatomie), Schouder, Spaakbeen Elleboog. De elleboog (Latijn: articulatio cubiti) is het gewricht dat de verbinding vormt tussen de bovenarm en de onderarm. Het is een bijzonder gewricht omdat het één bot in de bovenarm met twee botten in de onderarm verbindt. Behalve dat het ellebooggewricht het buigen van de onderarm ten opzichte van de bovenarm moet verzorgen, verzorgt. 2 Artrose in de schouder Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose. Bijkomende klachten kunnen zijn dat uw schouder s nachts pijn doet, dat uw schouder kraakt bij beweging en dat u uw arm niet meer zo goed kunt gebruiken

Schouderblad - Wikipedi

 1. Deze kaart/poster betreft de anatomie van de voet. Hij bevat verschillende spierlagen van de voet, de botten en de pezen. Allen met hun Nederlandse en Latijnse namen. De afbeeldingen zijn over de voor en achterzijde.De anatomische kaart Voet is geplastificeerd.De anatomische kaart A2&nb.. € 15,13
 2. De relatie tussen deze gewrichten is belangrijk in het voorzien van een volledig en functioneel bewegingsverloop (Inman et al., 1944, Kibler & Sciascia, 2009). 1.1.1 Het scapulothoracaal gewricht Het scapulothoracale gewricht is geen echt gewricht Samenvatting Neumann De schouder OSTEOLOGIE de schouder heeft 4 gewrichten, waartoe het sternum, de clavicula, de ribben, de scapula, en de humerus.
 3. derd door ver
 4. Een gewricht (Latijn: articulatio, vaak afgekort als art.) is een verbinding tussen twee botten waarbij beweging mogelijk is. Dit wordt een discontinue verbinding genoemd. Botten kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Het kan zijn dat botten aan elkaar vast zitten door middel van kraakbeen, bindweefsel of een botverbinding. . Gewrichten in de vorm van een.
 5. Namelijk: schouders (deltoids), triceps (achterkant) en biceps (voorkant). De musculus biceps brachii zorgen ervoor dat jij je gewrichten kunt buigen. De spieren die deze beweging mogelijk maken worden ook wel agnostische spieren genoemd
 6. Anatomisch model van het schoudergewricht met spieren op ware grootte van zeer goede kwaliteit. Het anatomie model wordt geleverd op een witte, kunststof, standaard en met een Duits/Engels/Latijn geplastificeerde leerkaart. De volgende anatomische structuren (o.a. rotator cuff) zijn terug te vinden: - m. supraspinatus spier / pees - m. supraspinatus spier / pees<br />- m. infraspinatus spier.
Gebroken sleutelbeen: Opereren of niet?

HC6 - anatomie gewrichten HC6 Anatomie gewrichten

Het Latijnse dorsum betekent rug. Wil je je kennis testen, 2 Hoe heet het gewricht waar de bovenarm met de schouder wordt verbonden. Deze website is speciaal bedoeld om laaggeletterde mensen uit te leggen hoe het lichaam werkt. Marlon Goodingdoe dan een van de quizzen de schouder uit twee gewrichten. A. Binnen het ene gewricht bewegen het sleutelbeen en het bovenste gedeelte . van het schouderblad ten opzichte van elkaar. Op basis van de Latijnse namen heet dit gewricht het acromioclaviculaire gewricht, of AC-gewricht (A). B. Het andere gewricht laat de bovenarm en de gewrichtskom va Schouderklachten komen het meeste voor bij fitness en krachttraining. (scapula) en het gewricht te stabiliseren heeft de schouder de ondersteuning nodig van een viertal spieren, Een slijmbeursontsteking heet in het Latijn bursitis, -itis van de bursa De anatomie van de voet. De voet, een gewricht dat bij mensen veel te doorstaan heeft. Met zijn tweeën moeten ze een heel mensengewicht dragen. Ze lopen wat af op een dag en moeten zo veel kunnen doorstaan. De voet is daarom ook een ingewikkeld deel van het lichaam, het bevat maar liefst 26 botten, 33 gewrichten, 107 pezen en 19 spieren

Problemen van het AC gewricht - Rijnland Orthopaedi

 1. 1 Anatomie schouder/hand arm regio. In het radiocarpale gewricht gewricht zijn de proximale carpalia convex gekromd ten opzichte van de radius.=Juist Het os scaphoideum heeft articulaire verbindingen met het os hamatum, het os capitatum , het os trapezium en het os hamatum.=Onjuist Tijdens dorsaalflecteren van de pols maakt de gehele rij.
 2. Een duidelijke tabel met daarin de Range Of Motion ROM van het schouder elleboog pols heup knie en enkel gewricht. Handig om te leren voor de kennistoets maar ook voor het gebruik in de praktijk. Deze bewegingsuitslagen zijn uit het Thieme Atlas of Anatomy boek als bron
 3. Play this game to review Other. Welk soort verbinding zie je op het plaatje? (het is de schouder
 4. Kraakbeenschade aan schouder en enkel. Niet alleen slijtage, maar ook acuut letsel en chronische stress op de gewrichten leiden vaak tot kraakbeenschade. Vooral enkels en schouders lopen risico, vooral voor fysiek actieve mensen
 5. Schouderklachten op basis van een aandoening van het Acromioclaviculaire gewricht Op basis van de Latijnse namen heet dit gewricht het ~ gewricht, of AC-gewricht. A. Het andere gewricht laat de bovenarm en de gewrichtskom van het schouderblad ten opzichte van elkaar bewegen
 6. Het gewricht bestaat uit de kop van de bovenarm (lat.: caput humeri) die in een komvormige uitsparing van het schouderblad (lat.: scapula) rust.Deze gewrichtskom wordt cavitas glenoidalis (of fossa glenoidalis) genoemd ; g voor schouderblad is scapula. Het schouderblad is het vlakke driehoekige bot dat de achterzijde van de schouder vormt
 7. Aan beide uiteinden van het sleutelbeen zit een gewricht. Daarmee maakt het een beweeglijke verbinding met het borstbeen aan het ene uiteinde en het puntje van het schouderblad aan het andere uiteinde. Dokters gebruiken ook de term claviculafractuur voor een sleutelbeenbreuk. Fractuur betekent breuk, clavicula is Latijn voor 'sleuteltje'

Anatomie: botten, gewrichten en spieren - Qui

 1. De menselijke schouder bestaat uit drie botten: het sleutelbeen (sleutelbeen), de scapula (schouderblad) en de humerus (bovenarmbeen), evenals de bijbehorende spieren, ligamenten en pezen. De scharnieren tussen de beenderen van de schouder deel uitmaken van de schouder gewrichten.Het schoudergewricht, ook bekend als het glenohumerale gewricht, is het belangrijkste gewricht van de schouder.
 2. SI-gewrichtspijn is een vorm van lage rugpijn, bij ongeveer 16 tot 30 % van alle patiënten is het sacro-iliacaal gewricht, oftewel SI-gewricht, de oorzaak van de klachten. Het SI-gewricht is een vrij star gewricht tussen het heiligbeen en het bekken. De pijn kan veroorzaakt worden door problemen in of buiten het gewricht
 3. Subacromiaal pijnsyndroom (impingement) Pijnklachten onder het schouderdak met pees- en slijmbeursontsteking in de schouder. Het Sub Acromiale Pijn Syndroom (SAPS) is één van de meest voorkomende vorm van schouderklachten met een incidentie van ± 23 op 1000 mensen per jaar, bij vrouwen meer dan bij mannen
 4. De schouder is een complex gewricht met de grootste beweeglijkheid van alle gewrichten van het menselijk lichaam. Er vormen zich dus 2 gewrichten rond de schoudergordel: 1/Het schoudergewricht of glenohumeraal gewricht zelf wordt gevormd door de humeruskop en het glenoid (pan) Dictaat Anatomie College 4 - Bovenste extremiteit en schoudergordel en andere aantekeningen voor anatomie, Sport en.
 5. der kracht in die schouder en arm. Overleg met uw huisarts welke pijnstillers u kunt nemen. Met hulp van een fysiotherapeut kunt u de kracht in uw schouder en arm weer opbouwen
 6. Samenvatting Range Of Motion verschillende gewrichten. Een duidelijke tabel met daarin de Range Of Motion (ROM) van het schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel gewricht. Handig om te leren voor de kennistoets, maar ook voor het gebruik in de praktijk. Deze bewegingsuitslagen zijn uit het Thieme Atlas of Anatomy boek als bron

De volgende schouderklachten kunnen erop wijzen dat je een slijmbeursontsteking hebt: Je hebt pijn aan je schouder: dit kan aan de top, voorkant, achterkant en buitenkant van je schouder zijn. De pijn kan uitstralen naar je bovenarm tot aan de elleboog. Je schouder voelt stijf aan. Je kunt je schouder minder goed bewegen Anatomie van de heup Botstukken Het bekken is opgebouwd uit een rechter en linker heupbeen (os coxa). Elke heupbeen bestaat uit drie tot één botstuk samengegroeide benen: het darmbeen (os ilium), het zitbeen (os ischiï) en het schaambeen (os pubis). Deze drie botstukken vormen op de plaats waar ze aan elkaar grenzen de kom van [ Altijd al op zoek geweest naar een overzichtelijke beschrijving van het bewegingsapparaat? Het boek Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld is de ideale hulp bij de studie van de spieren van het bewegingsapparaat. Het biedt ordening bij het leren van de anatomie door vanuit de functie van de musculatuur de anatomie te beschrijven. De aanhechtingen van de spieren, functies en innervatie. In Natuurinformatie.nl bieden verschillende instellingen biologische en geologische informatie aan. De site bevat meer dan 3000 dossiers over planten en dieren, gesteenten en fossielen, over geologische processen en biologische achtergronden zoals aardbevingen en plaattektoniek, evolutie en biodiversiteit. De aangeboden informatie is met name geschikt voor leerlingen van het voortgezet. De schouder werd het meest beweeglijke gewricht van het menselijk lichaam en de pols kreeg de mogelijkheid te proneren. De grijpfunctie verbeterde doordat de duim de opponeerfunctie ontwikkelde. Koos van Nugteren. Het fenomeen 'claudicatio Clausis (Latijn) = mank

Anatomie - AZ Sint-Luca

Sterke spieren beschermen de gewrichten en wervelkolom tegen stress en druk. Goede voorbeelden zijn de schouder en knie: ze profiteren van een sterke musculatuur omdat ze hun stabiliteit voornamelijk door de omliggende spieren behouden. Als alles op de benige gewrichtsstructuren zou aankomen, dan zouden ze volledig worden overbelast De dijspieren en de hamstrings (bovenbeenbuigers) zijn belangrijke spiergroepen voor het kniegewricht. De beenderen geven steun aan de knie en zorgen voor een stevige structuur van het gewricht, de spieren maken dat het gewricht beweegt, en de gewrichtsbanden houden het bij elkaar. Verder bevat het gewricht een element van kraakbeen Elk vormt met de andere twee een afzonderlijk gewricht. Het bovenarmbot is het enige bot in onze bovenarm. Het scharniert met de ellepijp en het spaakbeen, die samen de onderarm vormen. Het spaakbeen is het dunste bot van de drie. De Latijnse naam voor de ellepijp is de ulna, het spaakbeen is de radius en het bovenarmbot de humerus

Tendinitis is afgeleid van het Latijnse tendinis (pees), en het achtervoegsel -itis, dat ontsteking betekent. Tendinitis is dus een peesontsteking . Die peesontsteking is een reactie op een beschadiging of irritatie van de pees, die op meerdere plaatsen in het lichaam kan voorkomen, zoals bijvoorbeeld de elleboog (tenniselleboog), de knie, de hand, de schouder en de hiel 1 Arthrose in de schouder Orthopedie alle aandacht. 2 Arthrose in de schouder Inleiding Bij schouderartrose is er sprake van slijtage in het schoudergewricht. Pijn in de schouder, voortdurend aanwezig of alleen als u uw arm wilt bewegen, kan wijzen op artrose. Bijkomende klachten kunnen zijn dat uw schouder s nachts pijn doet, dat uw schouder kraakt bij beweging en dat u uw arm niet meer zo. Bij een frozen shoulder is er sprake van een ontsteking in het schoudergewricht. Als gevolg daarvan gaat het kapsel om het gewricht krimpen en verdikken. Daardoor wordt de schouder stijf, zodat het niet meer alle bewegingen kan maken. Dit betekent dat ook de arm minder goed gebruikt kan worden

Anatomische richtingsaanduidinge

Ook vertellen we waarom de schouder tapen een positief effect heeft bij schouderklachten. In de video kunt u zien hoe de schouder intapen met KT tape in zijn werk gaat en hoe je het zelf kunt doen.. De schouder is een complex en relatief instabiel gewricht. de pols, schouder, hiel, elleboog of knie. Bij een peesontsteking kan je meestal precies In beide gewrichten kan artrose ontstaan. De meest voorkomende klacht bij schouderartrose is pijn die verergert door bewegen. Wanneer het glenohumerale gewricht is aangedaan, zit de pijn diep in de schouder (zowel aan de achter- als voorzijde). De pijn in het AC-gewricht zit meer aan de voorbovenkant van de schouder Laterorotatie. Laterorotatie is één van de termen die binnen de functionele anatomie gebruikt wordt om een beweging in een gewricht te beschrijven. Nieuw!!: Gewricht en Laterorotatie · Bekijk meer » Ligament (anatomie) Ligament (afkomstig uit het Latijn: ligare - binden, verbinden, vaak afgekort als 'lig.') is een band van bindweefsel om Artrose in de heup oefening 6: Het trainen van de rugspieren. De laatste oefening die we doen is gericht op het versterken van de rugspieren. Door de rug sterker te maken, wordt hij minder snel stijf. De oefening gaat als volgt: Ga op je buik liggen met je armen onder je hoofd

Video: Schouderblad Schouder Scapula - De Schouder

Schouder - Fysio Beusen FoudraineKniepijn? Kniebrace kopen! - ProBraceAnatomie model heup en bekken hondWaar komt de pijn vandaan? | Alles over hypertonie en