Home

Germanicus wraak Teutoburgerwoud

Slag bij het Teutoburgerwoud - Wikipedi

De Slag bij het Teutoburgerwoud is de benaming van de veldslag in het jaar 9 n.Chr. die, zoals recent bekend is geworden, met grote waarschijnlijkheid plaatsvond bij Kalkriese. Deze plaats ligt aan de oostkant van de huidige gemeente Bramsche, ten noorden van Osnabrück. Deze veldslag - bij de mislukte Romeinse poging Germania superior te onderwerpen - werd uitgevochten tussen enerzijds drie Romeinse legioenen onder aanvoering van de veldheer Publius Quinctilius Varus en anderzijds een daartege Na de Slag bij het Teutoburgerwoud brak een zevenjarige oorlog uit - van 9 tot 16 na Chr. - tussen de Germanen en Romeinen. De Romeinen stelden zich tot doel de Germaanse gebieden te heroveren. Met name onder aanvoering van Germanicus Julius Caesar (15 v.Chr.-19 na Chr.), die in de jaren 14 tot 16 drie veldtochten tegen de Germanen voerde Germanicus Caesar, meestal kortweg Germanicus was een vooraanstaand Romeins veldheer uit het Julisch-Claudische huis. Germanicus was de zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia minor, een dochter van Marcus Antonius. Augustus was zijn grootoom: diens zuster Octavia Thurina minor was zijn grootmoeder langs moederszijde. Door twee opeenvolgende adopties mocht hij Augustus later zijn grootvader noemen. Hij huwde met een kleindochter van Augustus, Agrippina maior. Caligula was zijn zoon, Claudius z

Germanicus stak het hele gebied tussen de Eems en de Lippe in lichterlaaie. Het was Germanicus die besloot de slachtoffers van de slag bij het Teutoburgerwoud een laatste eer te bewijzen. De stoffelijke resten werden geborgen op een grafheuvel waarvan hij de eerste zode legde 'Teutoburgerwoud' in het jaar 9 ligt nog vers in het geheugen en de Romeinen zijn uit op wraak. Een eerste tocht, in het jaar 14, voert Germanicus naar het gebied van de Marsi, een stam bij de rivier de Ruhr. Hij trekt er met een troepenmacht naartoe, richt op grote schaal verwoestingen aan en moordt de stam genadeloos uit Getergde Romeinen rekenen op de wraak van Germanicus. In 9 n.Chr. werden 18.000 Romeinse legionairs gedood in het Teutoburgerwoud. De Romeinse veldheer Germanicus besluit gruwelijk wraak te nemen. Met bijna 80.000 man steekt hij de Rijn over om Germanië te vuur en te zwaard te verwoesten

De Slag bij het Teutoburgerwoud heet ook wel Varusslag. Germanicus. De grote nederlaag van Varus roept om wraak en Tiberius gaat terug naar Germania om de strijd te leiden. Als hij in 14 na Chr. keizer Augustus opvolgt laat hij de oorlog over aan Germanicus, de zoon van Drusus Zo deden de Bataven veel ervaringen op tijdens de verovering van Germanië, die voor de Rome eindigde met het verliezen van de beroemde slag in het Teutoburgerwoud in het jaar 9. Ook vochten ze mee met wraak-expedities na die slag onder de Romeinse veldheer Germanicus Germanicus Julius Caesar (24 mei 15 v. Chr. - 10 oktober n.Chr. 19) was een prominente generaal van het Romeinse Rijk, bekend om zijn campagnes in Germania. De zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia de Jongere, Germanicus werd geboren in een invloedrijke tak van de patricische gens Claudia het Teutoburgerwoud'. In de jaren daarna ondernamen de Romeinen diverse veldtochten ten oosten van de Rijn. Niet alleen om wraak te nemen en de schande uit te wissen, maar ook omdat Arminius nu andere stammen in Afbeelding 4: Varusslag: Verovering van een Germanië achter zich had gekregen, zeg legioensadelaar (19e eeuwse illustratie) Bro

In die Slag van Varus (ook: Slag by die Teutoburgerwoud of Herman se slag, of volgens Romeinse skrywers as clades Variana, of Varus nederlaag aangedui), het drie Romeinse legioene tesame met hul troepe en gevolg, onder Publius Quinctilius Varus, in die herfs van 9 n.C. 'n vernietigende nederlaag gely teen 'n Germaanse krygsmag onder leiding van. Germanicus had niet alleen wreder waren dan legers.20 een omvangrijke troepenmacht onder zijn hoede, maar genoot tevens 'een buitengewone Na de beschamende nederlaag in het populariteit onder het volk', twee wapens Teutoburgerwoud was het Tiberius die waarmee Germanicus eenvoudig de macht in het jaar 11 orde op zaken stelde aan de had kunnen grijpen

Geschiedenis . Tacitus noemt ze herhaaldelijk, met name in de context van de oorlogen van Germanicus .Ze maakten deel uit van de stammencoalitie van de Cheruskische oorlogsleider en verrader van Rome, Arminius, die in 9 na Christus drie Romeinse legioenen onder Varus vernietigde in de Slag bij het Teutoburgerwoud .Germanicus, op zoek naar wraak voor deze nederlaag, viel in 14 na Christus het. Germanicus trok met acht legioenen en duizend oorlogsschepen naar het gebied van Noord-Duitsland. Zijn missie was wraak nemen, de veldtekens heroveren, Arminius gevangen nemen en Germanië heroveren. Wat er precies gebeurde tijdens deze veldtocht(en) blijft onzeker Gladiatoren. Wraakzuchtige Romein wil Germanen wegvagen. In 9 n.Chr. worden 18.000 Romeinse legionairs verslagen in het Teutoburgerwoud. Zeven jaar later neemt de Romeinse legerleider Germanicus gruwelijk wraak Het derde en laatste deel in dit boek van Manfredi gaat dan eindelijk over de veldslag in het Teutobruegrwoud, de 'Varusschlacht' en de latere veldtochten van Germanicus, waarbij sprake is van het bloedbad, wraak en een nutteloze oorlog

De wraak van Germanicus [bewerken | bron bewerken] Pas vijf jaar later, in 14 na Christus, steekt Germanicus de Rijn weer over, in eerste instantie om de schande van de rebellie in Germania Inferior met het bloed van de Marsen uit te wissen, later openlijk met het doel de nederlaag van Varus te wreken Paper in Dutch on Germanicus' expedition the the Ems estuary and Waddenzee, as decribed by Tacitus and Albinovanus Pedo (new translation of the latter's poem included Germanicus neemt wraak door alles in brand te steken en iedereen af te slachten. Chauken, onder de indruk van de slachting, bieden hulptroepen aan. Het eerste contact met Arminius, wiens dood ten slotte een hoofddoel van de Romeinse campagnes was, vindt echter pas plaats bij de Wezer Germanicus Caesar, meestal kortweg Germanicus (15 v.Chr.-19 na Chr.) was een vooraanstaand Romeins veldheer uit het Julisch-Claudische huis.. Germanicus was de zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia minor, een dochter van Marcus Antonius. Augustus was zijn grootoom: diens zuster Octavia Thurina minor was zijn grootmoeder langs moederszijde. Door twee opeenvolgende adopties (Tiberius door.

Hij stond aan het hoofd van een verbond van Germaanse stammen, dat erin slaagde de Romeinen een vernietigende slag toe te brengen in de Slag bij het Teutoburgerwoud, en van de Elbe naar de Rijn terug te dringen. Arminius was afkomstig van de stam der Cherusken en diende een tijdlang als officier in het Romeinse leger De Germanicus-campagnes waren Romeinse militaire operaties van 14 tot 16 na Christus tegen een coalitie van Germaanse stammen op de rechteroever van de Rijn . De veldtochten zijn vernoemd naar Nero Claudius Germanicus (* 15 v. Chr.; † 19 n. Chr.), een achterneef van Augustus.De belangrijkste tegenstanders waren de Cherusken onder leiding van Arminius (* rond 17 v. Chr.; † rond 21 n. Chr.) De wraak van Germanicus. Pas vijf jaar later, in 14 na Christus, steekt Germanicus de Rijn weer over, in eerste instantie om de schande van de rebellie in Germania Inferior met het bloed van de Marsen uit te wissen, later openlijk met het doel de nederlaag van Varus te wreken

Vanuit Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Share. Pi Zeven jaar later besluit de Romeinse legerleider Germanicus gruwelijk wraak te nemen De Germanen konden goed vechten, maar ze waren boeren. Ze waren geen getrainde beroepssoldaten zoals de Romeinse soldaten. De Germanen waren niet gewend om tegen een groot en goed georganiseerd leger te vechten. Het Romeinse leger was veel te sterk voor hen Germaanse stammen rond 50 n.Chr. De Marsi (Duits: Marser) waren een kleine Germaanse stam, waarvan het stamgebied in de 1e eeuw na Christus tussen de rivieren de Rijn, de Ruhr en de Lippe in het westen van het huidige Duitsland, pal ten noorden van het huidige Roergebied lag. 33 relaties 1-sep-2016 - Deze pin is ontdekt door DaVinci Academie. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Familie [bewerken | brontekst bewerken]. Varus stamde uit een familie van patriciërs, die echter vrij onbelangrijk was in het Rome van die tijd. Door zijn huwelijk met Claudia Pulchra, een achternicht van Augustus, kreeg zijn carrière een impuls.Zij kregen nog een zoon, Publius Quinctilius Varus Minor of kortweg Varus de Jongere (geboren 1/6 n.Chr. - overleden 27 n.Chr.)

De slag bij het Teutoburgerwoud (ook Varusslag of door Romeinse en latere geschiedschrijvers in het Latijn clades Variana (varusramp) genoemd) is de benaming van de veldslag in het jaar 9 n.Chr. die, zoals recent bekend is geworden, met grote waarschijnlijkheid plaatsvond bij Kalkriese.Deze plaats ligt aan de oostkant van de gemeente Bramsche (10 km ten oosten van de gelijknamige stad), ten. Germanicus in het jaar 15 en het jaar 16 tot tweemaal toe met een enorme legermacht de Rijn over. Hoewel de Romeinen deze veldtochten, die meer weg hadden van wrede wraak-acties, naar buiten toe als een suc-ces omschreven, eindigden zij op-nieuw in grote verliezen. Wel slaagden de Romeinen erin via contraspionage en manipulatie de Germaanse.

De Slag bij het Teutoburgerwoud (9 na Chr

Germanicus was echter niet in staat om deze overwinningen om te zetten in een duurzame dominantie van de regio. EEN BESLISSENDE SLAG? In de 19e en 20e eeuw geloofden CE-historici over het algemeen dat de slag om het Teutoburgerwoud beslissend was voor de toekomstige geschiedenis van Europa De slag in het Teutoburgerwoud wordt door een Britse historicus ; later weliswaar wraak door een strafexpeditie te organiseren onder leiding van (Germanicus), maar de overwinning in het Te utoburgerwoud bij het huidige Kalkriese (omgeving Bramsche) smeedde de basis voor een verdere integratie van de Germaanse stammen Germanicus Caesar, Het was vooral aan hem te danken dat er na de nederlaag van generaal Varus in het Teutoburgerwoud weer orde en rust terugkeerde aan de grens met Germanië. maar uiteindelijk besloten ze om samen een driemanschap te vormen, de triumvirato. Samen namen zij wraak op de moordenaars van hun grote leider, Caesar Hij beschrijft niet de Slag bij het Teutoburgerwoud zelf (die dus niet in het in de zestiende eeuw opnieuw zo genoemde Teutoburgerwoud heeft plaatsgevonden, maar naar in de jaren 90 van de twintigste eeuw is ontdekt 60 kilometer meer naar het noordwesten, bij Kalkriese, een deelgemeente van Bramsche, evenals de aangrenzende deelgemeente Engter), maar de situatie zes jaar later, als Germanicus.

Schokkende slachtpartij. mei 15, 2013 · door opavontuurmetgeschiedenis · in Op avontuur · Een reactie plaatsen. Symbool voor de Varusveldslag. Ze bereikten de plek in het gevaarlijke moeras. Zijn gezicht vertrok bij het zien ervan. Hij wees. 'Hier was het'. In het moeras stond een bosje met een paar wilgenboompjes 25 Germanicus plaatste de eerste schep grond vol verlangen naar het vereren van de herinnering van de doden. Tiberius keurde deze zaak niet goed en bekritiseerde Germanicus, omdat hij geloofde dat de kracht van het leger door het begraven van zoveel duizenden mensen was verzwakt Germaanse volkeren -. Germanic peoples. Niet te verwarren met Duitsers , Germanen , Theodiscus of Germaans-sprekend Europa . De historische Germaanse volkeren (van het Latijn : Germani ) zijn een categorie van oude Noord-Europese stammen, voor het eerst genoemd door Grieks-Romeinse auteurs. Ze worden ook geassocieerd met Germaanse talen , die. In het jaar 15 trok Germanicus door Germanië, ten noorden van de Rijn in het huidige Noord-Holland. Het Castellum te Velsen werd aangelegd bij aanvang of bij terugkeer van deze veldtocht. Het doel was het bestrijden van het Germaanse stammenverbond van Arminius, dat in 9 na Chr. de legioenen van de Romeinse aanvoerder Varus in de val had gelokt en uitgeschakeld in het Teutoburgerwoud (Duitsland) De voorbije dagen verbleven een aantal S.P.Q.R.-leden in het Teutoburgerwoud in Duitsland, waar in 9 n. Chr. de beruchte veldslag van Varus tegen de Germanen plaatsvond. De Romeinen verloren toen drie legioenen, goed voor zowat 20.000 doden. De uitstap voerde ons ondermeer, via Haltern am See, Kalkriese en Detmold, langs het schitterende tentoonstellingsdrieluik Imperium, Konflik

Germanicus Julius Caesar - Wikipedi

Van Prehistorie tot Middeleeuwen is een heel lange periode. Deze club richt zich vooral op de Romeinse periode van de Oudheid. Op deze club vind je voornamelijk blog- en nieuwsberichten over tentoonstellingen, boeken, films, nieuwe inzichten, foto's en links over de Oudheid. Aarzel niet om je mening te geven, of om te reageren op blog en forum Opstand in Germania - slachting in het Teutoburgerwoud. 15-16: Germanicus faalt - Rijn wordt definitief grens van het Romeinse Rijk. 28: Friese belastingopstand wegens te kleine koeien. 47-48: Corbulo verslaat Chaukse piraten. 58: Friese vorsten zetten Rome op stelten. 69: Bataven in opstand onder leiding van Julius Civilis. 70: Bataven weer. Niettemin bleef de Romeinse held Germanicus campagnes van vergelding leiden. gering in aantal. Om de legioenen te verslaan, verenigde Arminius de stammen. Hij zou Varus en zijn legioenen in het Teutoburgerwoud lokken. Op zoek naar wraak reisde Germanicus naar het oosten in de richting van de Cherusci

Beskou 'n masjien-vertaalde weergawe van die Spaanse artikel.; Masjienvertaling soos DiepL of Google Translate is 'n nuttige vertrekpunt vir vertalings, maar vertalers moet die nodige foute hersien en bevestig dat die vertaling akkuraat is, eerder as om die teks wat deur die masjien vertaal is, na die Engelse Wikipedia te kopie-plak.; Moenie teks vertaal wat onbetroubaar of van lae gehalte. Tacitus noem hulle herhaaldelik, veral in die konteks van die oorloë van Germanicus.Hulle was deel van die stamkoalisie van die Cheruscian oorlogsleier en verraaier van Rome, Arminius dat drie in 9 nC vernietig is Romeinse legioene onder Varus in die Slag van Teutoburgerwoud.Germanicus, wat wraak geneem het vir hierdie nederlaag, het die lande van die Marsi binne 14 nC binnegeval met 12 000. Want Romeinse wraak voor de vernedering kon natuurlijk niet uitblijven. Tacitus vermeldt in zijn Annales de vergeldingstochten van Germanicus. Hiertoe trok deze niet minder dan acht legioenen samen, plus hulptroepen, vijf jaar na de slag, in 14 en nogmaals in 15 en 16 na Chr. Die expedities liepen telkens uit op zware Germaanse nederlagen

Eerst vijf jaren later gevoelde de jonge Germanicus, Drusus' heldhaftige zoon, zich sterk genoeg om weder diep in Germanië door te dringen ten einde de nederlaag van Varus te wreken. Bij de toen volgende gedenkwaardige krijgstochten van Germanicus (14-16 n.C.) hebben de Bataven en Friezen, misschien ook de stammen aan Maas en Schelde, zich wederom niet onbetuigd gelaten Hypothese en hulphypothese. Wat we hier in feite zien, is dat we een goede hypothese hebben - Kalkriese maakte deel uit van de gevechten in 9 n.Chr. - en wat conflicterend bewijsmateriaal. In de praktijk is één aanwijzing voor het tegendeel meestal onvoldoende om een goede hypothese op te geven Zeven jaar later besluit de Romeinse legerleider Germanicus gruwelijk wraak te nemen Het oude Rome is een supergrappige gids in de verhalende non-fictieserie Handboek voor historiehoppers van Jonathan W. Stokes, met illustraties van David Sossella. Vol toffe infographics, handige. Jouw weekend naar Rome begint hier

Schokkende slachtpartij Op avontuur met geschiedeni

Een generatie later zou de zoon van de koning van Troje wraak willen nemen8 door een Griekse prinses te roven. Germanicus (werd) In 9 na Chr. leiden de legioenen van het Romeinse leger onder gouverneur Quintilius Varus in het Teutoburgerwoud een nederlaag tegen de Germaanse stam van de Cherusken De wraak van Germanicus Pas vijf jaar later, in 14 na Christus, steekt Germanicus de Rijn weer over, in eerste instantie om de schande van de rebellie in Germania Inferior met het bloed van de Marsen uit te wissen, later openlijk met het doel de nederlaag van Varus te wreken Zeven jaar later besluit de Romeinse legerleider Germanicus gruwelijk wraak te nemen Custom metalen ambachten Brons Romeinse Soldaat met Schild en Zwaard NT--BS210J, You can get more details about from mobile site on m.alibaba.co Romeinse soldaat Costume Ideeën Een Romeins soldaat kostuum verzoek veel stukken, waarvan sommige moeilijk te vinden, zoals metalen platen borst

Nieuw nummer: Jesse James op de vlucht historianet

Veldtochten in Germania (19 v

  1. Sep 21, 2018 - Explore Lady WordPress's board A Little Bit Of History Repeating, followed by 184 people on Pinterest. See more ideas about history repeats, history, archeologist
  2. Ek, Claudius is 'n 1976 BBC Televisie aanpassing van Robert Graves se Ek, Claudius en Claudius die God.Geskryf deur Jack Pulman, was dit een van die korporasie se suksesvolste dramaseries aller tye.Dit bied ook 'n gewilde aanvanklike blootstelling aan verskeie akteurs wat uiteindelik bekend sou word, soos Derek Jacobi, Patrick Stewart, John Rhys-Davies en John Hurt
  3. Uit wraak tegen de Atheners spoorde hij de Spartanen aan, den gesloten Hij overwon Varus in het Teutoburgerwoud — 9 na Chr. — en werd zoo de bevrijder van Duitschland. naar Duitschland, maar kon hier even weinig bereiken als Augustus. Wantrouwend over het aanzien van den dapperen Germanicus.

VOORPROEFJE De Bataafse Hannibal: Julius Civilus dwingt

Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Ze waren nu niet ver van het Teutoburgerwoud waar, naar men zei, de overblijfselen van Varus en zijn legioenen nog onbegraven lagen. Derhalve maakte zich van Germanicus het verlangen meester om de laatste eer te bewijzen aan de soldaten en hun aanvoerder Beknopt leerboek der algemene geschiedenis (Pik, J.W., 1936) (pag. 151) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Eretria werd alsnog uit wraak voor de Griekse steun aan de Ionische opstand verwoest en daarna landden de Perzen bij de vlakte van Marathon op de oostkust van Attika, maar daar werden ze door de Athener Miltiades teruggeslagen in de bekend gebleven Slag bij Marathon op 42 km afstand van Athene

Germanicus - Germanicus - xcv

Slag by die Teutoburgerwoud - Wikipedi

  1. Ontdek de perfecte stockfoto's over Teutoburg Forest en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Teutoburg Forest van de hoogste kwaliteit
  2. ins vernietigt de Romeinse legioenen onder Varus in het Teutoburgerwoud 14-17 Tochten van Germanicus over de Rijn 69-70 Opstand der Bataven onder Julius Civilis Omstreeks 250 De Romeinen ontruimen het gebied ten Oosten van de Rijn 4de tot 6de eeuw Volksverhuizing 787 Aanvang van de Wikingtij
  3. [Zes jaar later troffen de troepen van Germanicus de resten aan, inclusief de aan bomen gespijkerde schedels en de altaren waarop de krijgsgevangenen aan hun eind gekomen waren.] De Romeinse forten tussen Rijn en Elbe vielen een voor een, maar Tiberius wist de Rijngrens weer te stabiliseren, ook al omdat de overige stammen weinig voor een veroveringsoorlog tegen de Romeinen voelden
  4. De pelgrimstocht der menschheid (, [1937]) (pag. 753) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n
  5. ius gevestigd had tussen de Wezer en de Elbe, met name tussen de Allermonding en het huidige Bremen.Hun noorderburen waren de Chauken; in het zuiden werd hun woongebied begrensd door dat van de.
  6. Deze pagina bevat films die zich afspelen in de stad Rome tijdens de Romeins koninkrijk, de Romeinse Republiek, of de Romeinse rijk De films die zich slechts gedeeltelijk in Rome afspelen, zijn zo bekend

Video: (PDF) Een Romeinse prins tussen Rijn en Elbe

Marsi (Germaans) - Marsi (Germanic) - xcv

Wraakzuchtige Romein wil Germanen wegvagen Romeinen