Home

Medisch jargon

Index A - Medisch woordenboek Gezondheidsplein

medische informatie wordt er namelijk vaak in vaktermen gesproken. Medisch jargon is bepalend voor de inhoud van de gezondheidsinformatie, omdat het specifiek taalgebruik is waarvan deskundigen de betekenis tot in detail kennen (McArthur, 1998). Jargon is in het verleden vaak onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek. Zo bleek uit onderzoe Uit de bron: Met geneeskundige terminologie of medisch jargon wordt gedoeld op termen en uitdrukkingen die in de medische wereld worden gebruikt. Sommige van deze uitdrukkingen zijn potjeslatijn. Veel medische termen zijn afkomstig uit het Latijn en het Grieks

Jargon is een soort van vaktaal. Het is een vorm van taalgebruik binnen een vakgebied die alleen door vakmensen gesproken wordt en moeilijk is te volgen voor buitenstaanders. Het verschil tussen vaktaal en jargon heeft voornamelijk te maken met de reden waar men het voor gebruikt This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

Medisch jargon Schoonheidsspecialisten zitten dicht op de huid van hun cliënten en kunnen een belangrijke functie ver-vullen met het herkennen van huidafwijkingen die 'niet pluis' zijn. Helaas worden schoonheidsspecialisten niet altijd serieus genomen door de medische professie. Deels heeft dit te maken met onbekendheid va Elk land heeft zijn eigen medische cultuur, en elke taal heeft zijn medisch jargon. Niet alleen in Amerikaanse ziekenhuizen zoals 'The House of God' is het jargon slechts voor ingewijden begrijpelijk, ook in de Nederlandse medische wereld is het jargon zodanig ingeburgerd dat het de gebruikers ervan niet eens meer opvalt Medical Jargon: Close this window: A. abduction - to move a limb or some other body part away from the midline of the body ABG - arterial blood gas reading acetaminophen - a nonsalicylate analgesic-antipyretic (Tylenol) ACE - angiotension-converting enzym

75 Must-Know Medical Terms, Abbreviations, and Acronym

 1. ologie gebruikt in een bepaalde tak van spor
 2. Leren luisteren naar de patiënten, in dialoog treden met de patiënten, eenvoudige woorden gebruiken, dat kan je allemaal leren. Volgens een recent Brits onderzoek heeft het medisch korps er alle belang bij zijn woordenschat aan te passen en het jargon te laten vallen. Medisch jargon vertroebelt de communicatie en de patiënten steken er maar weinig van op over hun gezondheidstoestand en.
 3. ologie is voor iedereen die kennis over medische begrippen wil opdoen én gebruiken. Bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken (op ad
 4. Broeksriem en bretellen. Medisch jargon in Nederland en Vlaanderen. 18-02-1995. Met belangstelling nam ik kennis van het artikeltje van Gyssens et al. ( 1994;2625-6 ). Het is zeker een goed idee een woordenlijst samen te stellen voor gebruik door migrerende artsen tussen Vlaanderen en Nederland. Enkele onnauwkeurigheden, die in de 'vertaling' zijn.

Medische terminologie kan ervoor zorgen dat zoveel mensen de deur van het begrip sluiten en we hebben de plicht om nier- en urinewegen / Ik begrijp dit medische jargon niet. Lever-, nier- en urinewegen. Ik begrijp dit medische jargon niet. Video: Belangrijkste termen in de etiologie 2021, Juli-Vraag. Kunt u de volgende medische termen van. Er zijn 50 zinnen met `jargon` gevonden. FR: Parlez votre tudesque jargon! NL: Ga maar door in dat Duitse taaltje. FR: Épargne-moi ton jargon. NL: Hou op met die Nerd Herd onzin. FR: Ni ton jargon médical. NL: En jullie medisch jargon. FR: jargon médical d' urgence, stat! NL: Dringend medisch jargon, onmiddellijk Medische Terminologie. Tijdelijk met GRATIS tablet Nú met 50% korting. 4 /5. Beoordeeld door 42 student (en) Kies voor persoonlijke begeleiding. Studeer in jouw eigen tempo. Start binnen enkele minuten. Afronding: NHA-instituutsdiploma. Studieduur: 6 maanden medical jargon — that it is a cloak for ignorance. Sometimes it is: few of us know exactly what we mean by, say, hypothalamus or S-l unit. Nevertheless, most of us retain a grasp of the broad outlines and when pushed can distinguish between melaena, melanoma and melarsoprol. Gone is the.

Jargon. woorden of een taal die alleen binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep gebruikt worden en voor een leek niet te begrijpen zijn. Het jargon van de medisch specialist kan ik niet begrijpen. PokyDoef - 5 april 2014 Examples of Medical Jargon. The medical field is filled with cryptic jargon, including innumerable scientific terms and medical abbreviations. acute - a condition that comes on suddenly; agonal - term to signify a major, negative change in a patient's condition; atypical - something that isn't completely norma Medical jargon is everywhere. The average American reads and speaks at an eighth- or ninth-grade level, yet doctors assume that their patients will understand their obscure communication. Healthcare professionals must become medically bilingual, that is, learning to speak both medical jargon and plain language woorden die alleen binnen een vakgebied of groep gebruikt worden - cant, jargon, slang Het jargon van de medisch specialist kan ik niet begrijpen. - I don't understand medical jargon. © K Dictionaries Ltd Ze geven slachtoffers van een medische misser praktische, juridische en psychosociale ondersteuning

Medisch non-jargon medischcontac

Patients have expressed a strong desire to see the medical jargon in correspondence between specialists and their GPs translated into plain English, a New Zealand study of 60 outpatients found. The study at a New Zealand hospital found that patients had a much better understanding of their chronic disease management when discharge letters had medical jargon replaced with plain English medical terms. Andere vertalingen. Ik mijd medische termen als micropenis. And, you know, I stay away from medical terms like micropenis. Leuk dat je al die medische termen kent. Okay, you know big medical terms. Rustig maar met je medische termen. Ease up on the medical terms

Medisch jargon, oorzaak van angst en onbegrip voor de

Medisch jargon is het gebruik van acroniemen en informele terminologie om patiënten, ander medisch personeel en medische concepten te beschrijven. Sommige termen zijn pejoratief. In Engels, is medisch jargon binnengekomen populaire cultuur via televisieziekenhuizen en forensische wetenschappelijke drama's zoals ER, Huis M.D., NCIS, Scrubs, en Grey's Anatomy You may hear medical staff using lots of jargon / cancer terms that you don't understand. We've added some of them here in plain English. A. Adjuvant Therapy - this is a treatment that your child may have after their initial treatment to lower the chances of the cancer coming back. (Chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy, biological. Medical Jargon, Acronyms that Most Confuse Patients. May 5, 2018. F. Randy Vogenberg, PhD, RPh. How skipping industry acronyms and jargon and using simple terminology will eliminate confusion and misinterpretation Medische term: Betekenis: acuut: plotseling beginnend, snel verlopend: anamnese: voorgeschiedenis (van de ziekte) anatomie: leer van de bouw van het lichaam: anesthesie: gevoelloosheid of het gevoelloos maken: auscultatie: het met een stethoscoop beluisteren van geluiden in het lichaam: benigne: goedaardig: biopsi And unless you're interested in this line of work, your eyes would probably glaze over if we simply listed true medical jargon. So instead, we've compiled some of the semi-secret and often hilarious medical slang terms doctors and nurses use to talk about patients, each other and the daily grind of their jobs

Use this list of common medical abbreviations and terminology used by doctors, medical specialists, RNs, PAs, and other health-care professionals to help you read and decipher the information on your prescriptions and doctors' medical notes List 13 wise famous quotes about Medical Jargon: I would not be able to retain all the information, all the medical jargon these doctors do. I'm not reall Lijst van glossaria. Dit is een lijst van glossaria (pagina's met terminologie en betekenissen). Specialistisch jargon en sociolecten komen voor in alle beroepsgroepen en maatschappelijke gebieden zoals sport en kunst. Zie ook de Categorie:Glossarium

Medisch jargon kan verwarrend zijn voor patiënten

 1. Het Militair Jargon wordt soms ook wel soldatentaal genoemd, hoewel dit natuurlijk geen taal is en het gebruik ervan niet aan de rang van soldaat verbonden is. Een aantal van de hier genoemde termen is specifiek voor een bepaald krijgmachtsdeel, dienstvak, onderdeel of regiment. Ook kunnen er woorden voorkomen die enkel ten tijde van de dienstplicht gebruikt werden. 1 0-9 2 A 3 B 4 C 5 D 6 E 7.
 2. Online bijsluiterwoordenboek voor ingewikkeld medisch jargon Het woord 'orodispergeerbaar' wordt veruit het meest opgezocht in het Bijsluiterwoordenboek.nl. Deze site wordt gemiddeld door 12.000 unieke bezoekers geraadpleegd, zo meldt initiatiefnemer Zelfzorg.nl. Gedragsverandering; 15 December 201
 3. Meer door de auteurs verzameld medisch non-jargon is te lezen op de website van De Jonge Psychiater. Maar logopedisten kunnen er ook wat van! Ik beperk me tot de klinische logopedie en in het bijzonder tot taalgebruik over slikstoornissen dat ik af en toe van collega's, maar ook van verpleegkundigen in ziekenhuizen en verpleeghuizen hoor
 4. Examples of Medical Jargon. The medical field is filled with cryptic jargon, including innumerable scientific terms and medical abbreviations. acute - a condition that comes on suddenly; agonal - term to signify a major, negative change in a patient's condition; atypical - something that isn't completely norma

Medical Jargon - Are You A recent statement by the Royal College of General Practitioners recently advised that doctors should speak slowly and avoid jargon when speaking to their patients. The report found that doctors often used words that were unfamiliar to patients or that patients didn't fully understand Medical Jargon and Language Access. Language access and health care have myriad interrelationships, often of the life-saving and life preserving variety. One of the most integral realities of interpreting health care information and advice is navigating through the complexities of medical jargon, the terms, phrases, and descriptions that are.

Veelgebruikte medische termen en hun betekenis Mens en

The Anatomy of medical jargon - part 2. Last month we started to see how medical terminology, no matter how complex it looks like, can be decoded by becoming more familiar with words roots deriving from -mostly - Greek and Latin. So far we focused only on parts of the human body. This month, we will look at more general concepts, like. Medical Jargon Buster. thecryptofiend 74. 5 years ago. in #life. Introduction. When one joins a profession it is easy to lose sight of how difficult it can be for the average person to understand the words or phrases we commonly use Medical Dictionary is intended for use by healthcare consumers, students, and professionals as well as anyone who wants to keep up with the burgeoning array of terminology found in today's medical news. By staying clear of jargon, the dictionary offers fast and concise information, whether the user is searching for a description of an over-the-counter or prescription medication, a medical. Start studying Nederlands 5 JG - medisch jargon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Examen Medische terminologie. De opleiding Medische terminologie sluit je af met een examen. Als je slaagt, ontvang je het diploma Medische terminologie van NTI. Een mooie aanvulling op je cv en een bevestiging van jouw prestatie! De examenkosten bedragen € 17,50 per maand op basis van het aanbevolen studietempo Medical jargon - I need a nurse to room 12 stat. (Equivalent for in a hurry) Legal jargon - Your objection is overruled. Educational jargon - We need to take data points to determine if there has been a response to the intervention. Police jargon - The suspect is headed west on Route 10. All available units, respond Contra-indicatie. Aandoeningen, ziekte of klacht (= indicatie) waarbij een bepaalde therapeutische behandeling (= therapie), waaronder medicijnen, niet (= contra-) mag worden toegepast. - Bij een absolute contra-indicatie mag de therapie beslist niet worden toegepast - Bij een relatieve contra-indicatie moet vooraf zorgvuldig worden afgewogen.

Samenvatting Alle vakjargon MET definitie algemene pathologie -OOGZORG. Lijst met alle vakjargon en de bijhorende definitie. Vak gegeven in 1ste bachelor oogzorg door Lieve Vandendaele. Laatste update van het document: 1 week geleden. Voorbeeld 2 van de 38 pagina's We try to use as little medical jargon as possible in our information for the public. This list was developed by the Patient Information Committee, with input from the RCOG Women's Network. We add more terms to this list whenever we publish new information for the public

Botbreuken, een voorspoedig herstel

Zorg voor beter begrip met minder jargo

Search medical terms and abbreviations with the most up-to-date and comprehensive medical dictionary from the reference experts at Merriam-Webster. Master today's medical vocabulary. Authoritative pronunciations Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Klinische Microbiologie, Rotterdam. Mw.I.C.Gyssens, internist. Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde. Nederlands 5 JG - medisch jargon study guide by Sofievancraeynest includes 91 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

Hoe heet de medische taal die door artsen worden

EnglishClub: Learn English: English for Work: Medical: Vocabulary Medical English Vocabulary. Here is some essential vocabulary for nurses and medical professionals working in an English-speaking context. Each word is shown with its part of speech and meaning, while an example sentence shows the word in context I.C. Gyssens, B.J. Kullberg en J.W.M. van der Meer. Samenvatting; Volledig; Artikelinfo; Auteursinfo; Reacties 0; Printe Eradicating Jargon-Oblivion—A Proposed Classification System of Medical Jargon Michael B. Pitt, MD1,2 and Marissa A. Hendrickson, MD1,2 1DepartmentofPediatrics. Jargon is per definitie uitsluiting. Dit betekent dat het het begrip van cruciale informatie in de weg kan staan. Een studie wees uit dat het veelvuldige gebruik van medisch jargon door artsen betekende dat hun patiënten er niets van begrepen de helft van wat hun doktoren tegen hen zeiden. Zelfs tussen experts kan het contraproductief zijn Katzenbauer, M., Tak, L., & Tijdink, J. (2014). Medisch Contact, 23, 1156-1157

The language barrier no one is talking about: medical jargon. Colin Garner 1st December 2020 Coronavirus COVID-19, Learn more. The average reading age of adults in the UK is estimated at between 9 and 11 years and nearly 8% of people in the UK do not speak English as their first language. Could we save lives by toning down the medical jargon. Fitness Jargon: Rep/herhaling: Afkorting van repetitions in het Engels wat herhaling betekent in het Nederlands. Geeft aan hoe vaak je een oefening moet herhalen, van begin tot eind voor 1 oefening. Set: Is in het Nederlands serie en is een verzameling van sets. In trainingsprogramma's staat vaak Squatten 3 x 10, dit betekent dat je 3. In this health management tutorial, I discuss the difference between medical jargon and medical terminology and why it is important for health advocates to l.. Understanding NHS jargon. When you are new to working with the NHS it can be difficult to get used to some of the language and terms that are used. This acronym buster might be helpful alongside our understanding the NHS section. 'Think Local Act Personal (TLAP)' also has a useful care and support jargon buster that includes terms related. Medical jargon is its own language so that that it can be understood globally. If you have an emergency medical procedure in Canada while on vacation, it should be nice to know that your doctors back home can understand what happened to you quickly and easily. The entire medical community speaks this language to better aid in communication and.

Necrose of gangreen ontstaat door falende bloedvaten

Jargon - 12 definities - Encycl

 1. The most intense moments of medical jargon all in one compilation. Comment below if you understand any of their meanings. Watch full episodes Of Chicago Med.
 2. Medisch vakjargon een probleem? Inzake Talen. There is no need for chronic anti-coagulant. Wie geen arts is, heeft geen idee wat de acteurs van series als 'Grey's Anatomy', 'House' en 'E.R' zeggen. De acteurs meestal zelf ook niet trouwens. De patiënten worden overladen met onbegrijpelijke termen
 3. Ever heard medical terms like MRI or EKG? Funny speaker for nurses and doctors and all-around healthcare speaker Dr. Brad Nieder discusses the funny medical.
 4. The precise jargon involved is different in each case, and arguably more useful (because more precise) in the medical context - but medical jargon is no less obscure to the uninitiated, and no less risky in terms of its potential impacts on patient-centred care
 5. Ever had these medical terms thrown at you and have no idea what the doctor means? You're not alone

Medical Jargon (In-Article) - Rockbridge Medica

Jargon definition is - the technical terminology or characteristic idiom of a special activity or group. How to use jargon in a sentence medical jargon. Tachycardia. Bradycardia. pericarditis. Troponin. fast heart rate. slow heart rate, less than 60 BPM. inflammation of the membrane (sac) surrounding the heart. a globular protein complex involved in muscle contraction Medical jargon (commonly used terms and words) is something out of this world, so we've put this page together to try and explain what some of it means

Video:

Broeksriem en bretellen

 1. Dik worden door medische oorzaak komt voor maar meestal wordt overgewicht veroorzaakt door teveel en verkeerd eten. De meeste mensen met overgewicht eten te veel in verhouding tot hun bewegingspatroon. Je lichaam is er nu eenmaal op gebouwd om vet op te slaan voor perioden van schaarste
 2. How Medical Jargon Can Make COVID Health Disparities Even Worse. May 24, 202110:37 AM ET. Fran Kritz. Enlarge this image. Last year, in her first year of medical school at Harvard, Pooja.
 3. FR: Jargon médical d' urgence, stat! NL: Je praat in jargon. FR: Tu racontes n' importe quoi. NL: Hou op met dat jargon. FR: Evitez la technique! NL: Ik spreek hun jargon niet, FR: Je ne parle pas leur langue, NL: En jullie medisch jargon. FR: Ni ton jargon médical. NL: Je moet' t jargon leren, hombrito
Thoraxfoto - WikipediaBingo-nummers Op Groene Achtergrond Stock FotoJeukende huid of pruritus: schurft, eczeem, psoriasis enOp zoek naar een mediator in Zwolle? Quality Mediators!

In de zorg worden nogal wat ingewikkelde medische termen gebruikt. Wel zo handig als je weet wat ze betekenen. Hier vind je een lijst met veelvoorkomende medische termen, die je dankzij de Kennisbank altijd bij de hand hebt Medical jargon has been described as a second language used by healthcare professionals to shorten and ease communication. In patient care, this medical shorthand can cause confusion and diminish understanding between healthcare professional and patient Medical Terms by Body System HEENT - Head, Ears, Eyes, Nose & Throat: • Occipital - back of the head • Photophobia - intolerant of light • Phonophobia - intolerant of sounds • Diplopia - double vision • Epistaxis- nosebleed • Rhinorrhea - runny nose or nasal discharge • Otorrhea - discharge from the ea These medical terms will keep you feeling smart next time you visit the doctor or watch Grey's Anatomy