Home

Automatische peritoneale dialyse

Peritoneaaldialyse met APD - Isal

 1. APD (automatische peritoneale dialyse) is een vorm van peritoneaaldialyse. Het principe van APD-dialyse is hetzelfde als bij CAPD (continue ambulante peritoneale dialyse), alleen wordt deze behandeling 's nachts uitgevoerd en met behulp van een machine. Deze machine, de Homechoice of de Claria, regelt het in- en uitlopen van de vloeistof
 2. Automatische peritoneale dialyse (APD): Terwijl u slaapt; 8 à 12 uur per keer; Wisseling van spoelvloeistof gaat automatisch via dialyse-toestel naast uw bed
 3. APD staat voor Automatische Peritoneale Dialyse. Bij deze vorm van peritoneale dialyse wisselt de spoelvloeistof 's nachts. Dit gebeurt een paar keer per nacht. Een machine (de cycler) doet dat automatisch voor u
 4. Peritoneale dialyse (PD) is een behandeling die een deel van de nierfunctie overneemt. Uw buikvlies filtert dan uw bloed. Daarom heet dit ook wel buikspoeling of buikdialyse. PD vindt bijna altijd thuis plaats. Er zijn 2 vormen Peritoneaal Dialyse (PD): 1. APD. APD staat voor Automatische Peritoneale Dialyse

- Via APD (Automatische Peritoneaal Dialyse). Hierbij worden vier/zes wisselingen over een periode van ongeveer acht tot tien uur uitgevoerd, gebruikmakend van een nauw- keurig in te stellen machine. Op deze manier is het mogelijk om 's nachts de wisselingen uit te voeren, waarbij eventueel overdag nog een bepaalde hoeveelheid dialysevloeistof in de buik aanwezig kan zijn 2.2 Automatische Peritoneale Dialyse (APD) Bij APD worden vijf tot zes wisselingen over een periode van ongeveer acht tot tien uur uitgevoerd, gebruikmakend van een nauwkeurig in te stellen machine die regelt dat spoelvloeistof een aantal keren automatisch ververst wordt. Op deze manier is he Automatische peritoneale dialyse of ambulante peritoneale dialyse (APD): hierbij vinden de wisselingen 's nachts door middel van een machine (de 'cycler') plaats. De laatste wisseling vindt 's morgens plaats zodat ook overdag uitwisseling plaatsvindt Algemene Automatische Peritoneale Dialyse (APD) markt verslag betrekking heeft op de prognose en analyse voor de Automatische Peritoneale Dialyse (APD) markt op mondiaal en regionaal niveau. De studie biedt een Automatische Peritoneale Dialyse (APD) markt van het historische gegevens 2015-2020 samen met een weersverwachting 2021-2026 op basis van omzet (miljard USD)

Peritoneale dialyse (PD) UZ Leuve

Wat is APD? Nieren

Er zijn twee methodes voor deze vorm van dialyse. De eerste is CAPD dat staat voor Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. Hierbij wordt handmatig vier tot vijf keer per dag de vloeistof ververst. Bij de tweede vorm, APD wat staat voor Automatische Peritoneale Dialyse, wordt de vloeistof door een machine een aantal keren per nacht ververst About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. nieren. Peritoneale dialyse moet elke dag en vindt plaats waar de patiënt is. Er zijn twee vormen van peritoneale dialyse: • Automatische Peritoneale dialyse (APD): de machine wisselt gedurende de nacht de spoelvloeistof automatisch, elke 2­3 uur. Overdag blijft de buik gevuld met spoel­ vloeistof

Automatische peritoneale dialyse (APD) Indien mogelijk, APD vooral toepassen patiënten met een verwachte duur van RRT-afhankelijkheid > 2 weken; Coördinatie: nefroloog i.s.m. intensivist. Deel 3c(toegevoegde capaciteit maximaal 2-3 patiënten) Bij noodzaak is er mogelijkheid om ook gebruik te maken van de 2 Prismaflex-machine Voor Automatische Peritoneale Dialyse (APD) biedt onze sleep•safe harmony cycler geavanceerde functies gericht op het verbeteren van patiëntzorg

Thuis 's nachts peritoneale dialyse (APD) Bij peritoneale dialyse (PD) wordt het bloed door het buikvlies (het peritoneum) gefilterd. De buikholte wordt via een katheter met een vloeistof (dialysaat) gevuld. Deze vloeistof trekt de afvalstoffen en het teveel aan water in het bloed aan, via het buikvlies. Het dialysaat blijft enkele uren in de buikholte Continue Ambulante Peritoneale dialyse (CAPD) o o o o o Automatische Peritoneale dialyse (APD) o o o o o Thuis Hemodialyse (THD) o o o o o Centrum Hemodialyse (CHD) o o o o o Centrum Hemodialyse nachtelijk (CHDN) o o o o o Nee Nee, misschien Neutraal Ja, misschien Ja 30. 31 PATIËNTENINFORMATIE Ruimte voor notities 3 APD (automatische peritoneale dialyse) Bij APD gebeuren de buikspoelingen met behulp van een toestel (de cycler). Dit toestel is geprogrammeerd om de spoelvloeistof automatisch te laten in- en uitlopen. Hierdoor kan de dialyse 's nachts gebeuren terwijl u slaapt Automatische peritoneale dialyse (APD): Hiervoor wordt het sleep•safe-systeem of het Safe•Lock-systeem gebruikt. Gedurende de nacht wordt de wisseling van de zakken automatisch door de cycler aangestuurd. Volwassenen: De gebruikelijke dosering is 2000 ml (maximaal 3000 ml) per wisseling met 3-1 Cette vidéo explique ce qu'est la dialyse péritonéale automatisée réalisée à domicile, la nuit, pendant que le patient dort. Cette vidéo a été réalisée par D..

Automatische Peritoneale Dialyse (APD) wordt uitgevoerd met behulp van een machine, hoofdzakelijk gedurende de nacht terwijl u slaapt. Voor het slapengaan, sluit u uw katheter aan op de lijnenset van de machine en zet u de machine aan De dialyse kan 's nachts thuis worden uitgevoerd. Dit soort dialyse heet automatische peritoneale dialyse (APD).. APD wordt uitgevoerd door een machine terwijl u slaapt. Overdag bent u vrij van dialyse en kunt u uw dagelijkse activiteiten gewoon uitvoeren: werken, wandelen, ontspannen APD 's nachts: automatische peritoneale dialyse, terwijl de patiënt slaapt gedurende 8 à 12 u via een dialyse toestel. Ons thuisverplegingsteam heeft zich gespecialiseerd in deze techniek en heeft een opleiding genoten in het ZNA ziekenhuis, waardoor we met zorg en aandacht en goede samenwerking nierdialyse patiënten kunnen begeleiden

Peritoneaal Dialyse Nefrologi

 1. (= Automatische Peritoneale Dialyse) Bij APD blijft het principe van de buikspoeling behouden zoals bij CAPD, maar u laat de vloeistof niet manueel in- en uit de buikholte lopen. Dit gebeurt 's nachts met behulp van een toestel. Iedere avond verbindt u zich met het toestel naast uw bed. Het toestel zorgt voor automatische
 2. Automatische Peritoneale Dialyse houdt in dat de patiënt zich 's avonds aan een machine koppelt die de wisselingen automatisch doet terwijl u slaapt. 's Ochtends wordt de machine weer ontkoppeld en kan de verzadigde vloeistof weggegooid worden
 3. Bij Automatische Peritoneale Dialyse (APD) dialyseert u 's nachts met een machine. De machine vult en leegt uw buikholte automatisch terwijl u slaapt. De meeste mensen blijven 8 à 10 uur op de machine aangesloten. In het ziekenhuis. Van onze dialyseverpleegkundige leert u hoe u de behandeling uitvoert
 4. Dat heet Automatische Peritoneale Dialyse (APD). Gedurende de nacht wordt de dialyse vloeistof automatisch door de machine verwisseld en hierdoor ververst. Peritoneale dialyse (buikspoeling) samen met ExpertCare. Binnen ExpertCare ondersteunen we veel (>20) cliënten met peritoneaal dialyse, ongeacht de dialyse vorm (CAPD of APD)
 5. derde nierfunctie is 54% man. Aantal patiënten / Prevalentie / Peritoneale dialyse / 2017
 6. APD staat voor Automatische Peritoneale Dialyse. APD gebeurt 's nachts. Een machine regelt dat de spoelvloeistof een aantal keren automatisch ververst wordt. 's Avonds voor u gaat slapen legt u de vloeistof op de machine, stelt de machine in en koppelt de katheter aan de vloeistofslang
 7. deren is het van belang om intra-abdo

Peritoneale dialyse WWW.ELKERLIEK.NL . Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren wanneer u start met peritoneaal dialyse. Uw Automatische Peritoneaal Dialyse (APD); hierbij voert een machine 's nachts een vooraf bepaald aantal wisselingen voor u uit 14.60 / 3.31 Peritoneale dialyse 07/2018 3 APD (Automatische Peritoneale Dialyse) Bij APD vinden de wisselingen van de dialysevloeistof tijdens de nacht plaats met behulp van een machine. De machine kunt u van te voren opbouwen met de juiste dialysevloeistof. Het wisselschema wordt door de PD-verpleegkundige op een patiëntenkaart geschreven Peritoneaal dialyse (buikspoelingen). Uw buikvlies wordt als filter gebruikt. U voert deze behandeling thuis uit. Dat kan met handmatige wisselingen, Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD) of met behulp van een machine Automatische Peritoneale Dialyse (APD). Hemodialyse. Deze behandeling wordt verricht op de afdeling Dialyse

Er zijn twee typen peritoneale dialyse, automatische peritoneale dialyse (APD) en continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD). Bij APD wisselt de patiënten met een machine gedurende de nacht elke 2 tot 3 uur automatisch de dialysevloeistof. Overdag blijft de buik dan gevuld met de spoelvloeistof. Soms is nog een extra handmatige wissel nodig 5.2 Automatische peritoneale dialyse (APD) 6. Materiaal 11 7. Opvolnggi 11 8. Mediecati 12 EPO(erythropoëti ne) Natriumbicarbonaat Fosfaatbinders Calcium en vitamine D vitamiti Mnesul Bloeddrukverlagende mediecati Vaccinaties Stoelgang bevorderende producten Plaspillen (Burinex, Lasix) 9 Continue cyclische peritoneale dialyse (CCPD) wordt gebruikt voor langdurige in situ laten van het dialysaat (12 tot 15 uur overdag en 3 tot 6 's nachts). De uitwisseling gebeurt met een automatische cycler. Patiënten hebben meer vrijheid tijdens de dag, maar de apparatuur remt de mobiliteit tijdens de nacht dialyse en peritoneale dialyse. Als mensen kiezen voor hemodialyse, moeten ze ook een keuze maken tussen dialyse thuis of in een dialysecentrum én voor een passend moment (overdag of 's nachts). Kiezen mensen voor peritoneale dialyse - ook wel buikspoeling genoemd - dan is er een keuze tussen automatische peritoneale dialyse (APD) en. Dit zijn de manuele wisselingen (CAPD: Continue Ambulante Peritoneale Dialyse). Je kan de wisselingen ook automatisch laten gebeuren door een machine 's nachts. Hierbij hang je alle vloeistof 's avonds klaar en 's nachts doet de machine de wisselingen voor je (APD: Automatische Peritoneale Dialyse). De voordelen van peritoneale dialyse zijn

Peritoneaal dialysebehandeling LUM

APD (= AUTOMATISCHE PERITONEALE DIALYSE) Bij APD blijft het principe van de buikspoeling behouden zoals bij CAPD, maar u laat de vloeistof niet manueel in en uit de buikholte lopen. De behandeling gebeurt 's nachts met behulp van een toestel, een 'cycler' APD (automatische peritoneale dialyse) Als je gaat slapen, sluit je jezelf aan op het toestel (cycler) via de katheter om de behandeling te starten. De cycler vult en leegt automatisch de peritoneale holte tijdens je slaap. De volgende morgen koppel je jezelf van het toestel af Peritoneaal dialyse vocht, zouten en afvalstoffen kwijt. Er zijn twee vormen van peritoneaal dialyse: Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (073) 553 77 46 Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 20.30 uur Bij peritoneale dialyse (buikspoeling) worden afvalstoffen, vocht en zouten via een. APD (automatische peritoneale dialyse): Buikspoeling gedurende de nacht door middel van een apparaat. De vloeistof loopt via een gesloten systeem in en uit het lichaam. Duur: 8-10 uur/nacht, met daarbij een extra uur voor het opruimen. En eventueel 's middags nog een keer conform het CAPD-protocol. Locatie: thuis

Behandeling Peritoneale dialyse - DNN - Welko

 1. OG 3 Vergelijking tussen Hemodialyse en Peritoneale dialyse. Vak: OG. V erg elijking tussen Hemodialy s e en Pe ritoneale dialyse. Hemodialyse Perit oneale dialyse. W erkwijze Filtering v an het bloed door een kuns tnier. Behandeling gebeurt 3 x p er w eek en duurt t elk ens 4u. Aanbreng en fistel
 2. Bij automatische peritoneale dialyse (APD) worden de wisselingen 's nachts tijdens de slaap uitgevoerd door een toestel. Dit duurt 8 uur, ook 7 op 7. Om de zes tot acht weken gaat de patiënt op raadpleging in het ziekenhuis voor de opvolging en bijsturing van de dialysebehandeling. Brochures. Brochure Nierzorgmap Peritoneale dialyse (1.6 MB
 3. Automatische peritoneale dialyse (APD) is een vorm peritoneale dialyse waarbij de patiënt de spoelvloeistof met behulp van een machine 's nachts wisselt. 38 % Buiten het ziekenhuis zijn de zorgkosten voor een dialysepatiënt 38% hoger t.o.v. een controlepatiënt
 4. 1 Bron Nefrodata; eind 2017 dialyseren 6.225 patiënten in Nederland. 2 Bij Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD) wisselt de patiënt handmatig de spoelvloeistof 4 tot 5 keer per dag. 3 Bij Automatische Peritoneale Dialyse (APD) wordt 's nachts met behulp van een machine automatisch de spoelvloeistof elke 2­3 uur gewisseld
 5. Peritoneale dialyse is een vorm van nierfunctievervangende therapie waarbij het buikvlies gebruikt wordt als filter voor de afvalstoffen uit het bloed. Het buikvlies of peritoneum is een halfdoorlaatbaar membraan dat de buikorganen omgeeft en een oppervlakte heeft van ongeveer 2 m2. Het bevat heel veel kleine bloedvaatjes. Via een kleine operatie onder algemene verdoving word

Automatische Peritoneale Dialyse (APD): hierbij gebeuren de sessies met een toestel (een 'cycler') dat automatisch een aantal wisselingen uitvoert tijdens de nacht. 's Avonds sluit u zich aan en 's morgens koppelt u zichzelf af APD (Automatische Peritoneale Dialyse) steunt op hetzelfde principe, maar gebeurt alleen 's nachts, tijdens de slaap, gedurende 8 tot 12 uur. Vóór het slapengaan verbindt de patiënt de buikkatheter met een aantal zakken spoelvloeistof (16 tot 20 liter), die op hun beurt gekoppeld zijn aan het voorgeprogrammeerde apparaat Automatische Peritoneale Dialyse (APD) Hiervoor wordt het bicaVera sleep•safe systeem gebruikt. Uitwisseling van de zak gebeurt automatisch door de sleep•safe cycler gedurende de nacht. Volwassenen: De gebruikelijke dosering is 2000 ml (maximaal 3000 ml) per wisseling met 3 Kindergen | Nutricia. Nutricia Kindervoeding Service. Als u vragen heeft over zwangerschap, borstvoeding of Nutrilon en Olvarit. Bellen is gratis en we zijn de hele week 24 uur per dag bereikbaar. 0800-022 26 26 (Telefoon) +31 6 83 65 11 33 (WhatsApp) Stuur een e-mail. Nutricia Medische Voedingsservice

Peritoneale dialyse - Wikipedi

38 2.2.5 Soorten peritoneale dialyse Het uitvoeren van een peritoneale dialysebehandeling kan volledig handmatig gebeuren. Dit noemt men Continue Ambulante Peritoneale Dialyse of CAPD. Soms wordt de behandeling automatisch uitgevoerd met behulp van een geprogrammeerd toestel. Dit is Automatische Peritoneale Dialyse of APD Peritoneale dialyse gebeurt over het algemeen thuis door de patiënt zelf. Elke 6 weken volgt een controle in het ziekenhuis. Bij chronische ambulante peritoneale dialyse vindt de dialyse 4 keer per dag plaats. Bij automatische peritoneale dialyse gebeurt de dialyse elke nacht wanneer de patiënt slaapt, gedurende 8 tot 10 uur Peritoneal dialysis (PD) is a type of dialysis which uses the peritoneum in a person's abdomen as the membrane through which fluid and dissolved substances are exchanged with the blood. It is used to remove excess fluid, correct electrolyte problems, and remove toxins in those with kidney failure. Peritoneal dialysis has better outcomes than hemodialysis during the first couple of years

Deze behandeling wordt continue cyclische peritoneale dialyse (CCPD) of ook wel APD (automatische peritoneale dialyse) genoemd. Bij deze behandeling worden de wisselingen gedurende de nacht door een machine uitgevoerd. Gedurende de gehele nacht is de PD-katheter van de patiënt aangesloten op de machine (cycler) Peritoneale dialyse Bij peritoneale dialyse vervult het eigen buikvlies (peritoneum) de rol van kunstnier. Er bestaan meerdere vormen van peritoneale dialyse. De meest gebruikte zijn CAPD (Continue Ambulante Perito-neale Dialyse) en APD (Automatische Peritoneale Dialyse) Bij automatische peritoneale dialyse gebruik je een APD toestel dat 's nachts dialyseert. De Wit-Gele Kruis verpleegkundige komt dan 2x per dag bij je langs. 's Avonds maakt ze het toestel startklaar en koppelt ze de leiding aan, 's ochtends komt ze opnieuw langs om de leiding af te koppelen APD automatische peritoneale dialyse . keuze wordt bepaald door . soort membraan en medische problemen . 3 tot 5 manuele verwisselingen/dag (meestal 3 verwisselingen overdag en 1 snachts . toegangsweg is intra abdominaal. indicatie P D . actieve jonge mensen/kinderen. actieve bejaarden

Automatische peritoneale dialyse (APD) Begeleiding partiële levertransplantatie ontvanger Chronische hemodialyse in zelfstandig behandelcentrum actief 075 Begeleiding partiële levertransplantatie donor Chronische hemodialyse in zelfstandig behandelcentrum opleiding 07 Automatische Peritoneale Dialyse (APD): Uitwisseling van de zak gebeurt automatisch gedurende de nacht. Hiervoor wordt het bicaVera sleep safe systeem gebruikt. Gebruik bicaVera alleen in de buikholte. Gebruik bicaVera alleen als de oplossing helder en de zak onbeschadigd is Automatische peritoneale dialyse (APD) Bij APD geldt hetzelfde principe, alleen gebeurt dit 's nachts en wordt de oplossing automatisch in en uit de buikholte gebracht met een toestel. De belangrijkste complicatie van peritoneale dialyse is een buikvliesontsteking. Daarom is het zeer belangrijk om het verband aan de uitgang van de kathete Automatische Peritoneale Dialyse (APD) De connectoren van de voorgeschreven sleep safe oplossing worden ingevoerd in de vrije sleep safe tray poorten en dan automatisch aangesloten aan de sleep safe slangenset door de cycler zelf. De cycler controleert de barcode van zak met oplossing en geeft een alarm wanneer d

Comment est-ce qu'on apprend la dialyse péritonéale ? Une

CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse. Continu omdat het 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebeurt. Ambulant omdat u het overal kunt doen, thuis of op het werk. In principe wisselt u de vloeistof 4 x per dag. APD APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse en is vorm van peritoneale dialyse waarbij een machine gebruikt wordt • automatisch: automatische peritoneale dialyse (= APD) De keuze is afhankelijk van persoonlijke voorkeur, levenswijze en medische toestand. 7 CAPD Dit is een manuele techniek voor het uitvoeren van de peritoneale dialyse waarvoor u geen machine nodig heeft. De dialyse gebeurt voornamelij Peritoneale dialyse in de thuiszorg Minister van volksgezondheid wil peritoneale dialyse bij nierfalen thuis aanmoedigen. Het is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de thuisverpleegkundige. Het verschil tussen de klassieke hemodialyse en de peritoneale dialyse. Bij de klassieke hemodialyse (HD) wordt het bloed via een machine gefilterd. Dit duurt 4 à 5 uur en gebeurt 3x/week in het. Peritoneale dialyse. Een volledig andere techniek is peritoneale dialyse of PD. De patiënt is telkens zo'n 20 minuten met de behandeling bezig. Bij automatische PD wordt de dialyse gestuurd door een toestel. 's Avonds wordt de patiënt aangesloten en 's morgens is de behandeling afgelopen', legt Ichiche uit

Op dit moment wisselen patiënten hun spoelvloeistof ofwel overdag (continue ambulante peritoneale dialyse, CAPD) ofwel 's nachts (automatische peritoneale dialyse, APD). Het nieuwe systeem is ter vervanging van huidige PD-systeem voor in de nacht (APD) en is dus vooral geschikt voor patiënten die nu ook 's nachts dialyseren Bij peritoneaal dialyse (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse CAPD en Automatische Peritoneale Dialyse APD) wordt de behandeling thuis uitgevoerd. Training voor deze behandeling vindt deels plaats in het ziekenhuis en deels thuis. Ook patiënten die dit niet zelfstandig kunnen uitvoeren kunnen kiezen voor deze behandelvorm Deze vorm van peritoneale dialyse heet continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD). Er bestaat ook automatische peritoneale dialyse (APD). Bij APD dialyseert men in de nacht voor ongeveer 10 uur. Hierbij wordt de vloeistof automatisch ververst door een apparaat. Predialyse: De fase die aan dialyse Peritoneaal dialyse (buikspoelingen). Uw buikvlies wordt als filter gebruikt. U voert deze behandeling thuis uit. Dat kan met handmatige wisselingen, Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD) of met behulp van een machine Automatische Peritoneale Dialyse (APD). Hemodialyse. Deze behandeling wordt verricht op de afdeling Dialyse Er bestaan 2 vormen van peritoneale dialyse: CAPD en APD. CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. U wisselt de spoelvloeistof 4 keer per dag handmatig. De dialyse vindt op deze manier 24 uur per dag plaats. APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse. In dit geval wisselt u niet zelf handmatig de spoelvloeistof, dit wordt '

In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor peritoneale dialyse (PD). Bij peritoneale dialyse wordt het bloed met behulp van uw eigen buikvlies en spoelvloeistof gezuiverd Peritoneale dialyse:verloop en afspraken Beste patiënt Met deze brochure willen we u meer informatie geven over het verloop en de afspraken van peritoneale dialyse. Als u bijkomende vragen hebt, aarzel niet om deze te noteren om deze met de verpleegkundige of de arts te bespreken. De contactgegevens staan op de achterzijde van deze brochure De peritoneale holte is een natuurlijke lichaamsruimte in de buik. Het buikvlies (peritoneale membraan) bedekt deze ruimte. APD staat voor Automatische Peritoneaal Dialyse. Hierbij sluit de patiënt zich 's avonds aan aan een PD-machine. Terwijl de patiënt slaapt,. APD (Automatische Peritoneale Dialyse) De APD-er hoeft zich niet vier keer per dag handmatig aan en af te koppelen en te kijken dat het uitlopen is gestopt enz. Hij hoeft zich slechts eenmaal aan te koppelen aan een apparaat, de homechoice, dat 's nachts volautomatisch om de paar uur een volledige spoeling verricht Deze techniek heet automatische peritoneale dialyse (APD) of continue cycler peritoneale dialyse (CCPD), naar het toestel dat een cycler genoemd wordt. Je spaart daarmee de wisselingen op de middag en bij het avondeten uit, wat nog beter te combineren is met werken of school lopen

Trending geautomatiseerde peritoneale dialyse (APD

332 - Automatische peritoneale dialyse (APD) 140: 2019 . Specialisme Diagnose Aantal patiënten; 0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde: 332 - Automatische peritoneale dialyse (APD) 133: 2020 . Specialisme Diagnose Aantal patiënten; 0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde Bij peritoneale dialyse worden twee technieken toegepast: - CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse blijft het dialysaat 4 uur of langer in de buik. 4x per dag vervanging. - APD: automatische peritoneale dialyse, hierbij wordt een geautomatiseerde wisselaar (cycler) gebruikt die 's nachts tijden de slaap korte spoelingen verricht, overdag hooguit één wisseling Thuisdialyse Dialyse Centrumdialyse Conservatieve behandeling Transplantatie Hemodialyse (CHD) - dag / nacht Hemodialyse (THD) - dag / nacht Peritoneaal dialyse (PD) - Continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) - Automatische peritoneale dialyse (APD

Dialisi peritoneale illustrazione di stock

Peritoneale dialyse is een dialysemethode waarbij het eigen buikvlies van de patiënt wordt gebruikt als membraan waardoor de afvalstoffen worden opgenomen door de dialysevloeistof. Hiertoe wordt de dialysevloeistof in de buikholte gebracht via een katheter waarna het diffusieproces zich in enkele uren voltrekt. Vervolgens wordt de vloeistof in een uitloopzak opgevangen, en begint het proces. Hemodialyse was op dat moment een opgelegde keuze. Inmiddels is ze overgeschakeld op een andere therapie, automatische peritoneale dialyse (APD). 's Avonds sluit ik me aan het dialyse apparaat aan en terwijl ik slaap, wordt de dialyse uitgevoerd. De cyclus duurt 8 uur. Een jaar geleden schakelde Liliane over op peritoneale dialyse 332 - Automatische peritoneale dialyse (APD) 845: 2020 . Specialisme Diagnose Aantal patiënten; 0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde: 332 - Automatische peritoneale dialyse (APD) 781: 2021 . Specialisme Diagnose Aantal patiënten; 0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde Indien u APD (automatische peritoneale dialyse) doet, kan u uw toestel in een speciaal daarvoor voorziene koffer transporteren. Jaarlijks wordt via het dialysecentrum een buitenlandse reis georganiseerd. Twee dialyseverpleegkundigen en een nefroloog van ons dialysecentrum gaan mee als begeleiders CAPD (= Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) is een manuele techniek (d.w.z. dat er geen machines voor nodig zijn), waarbij je zelf het dialysaat in en uit de buikholte laat lopen via een aangeleerde steriele techniek. Bij APD (= Automatische Peritoneale Dialyse) laat je de vloeistof niet manueel in- en uit de buikholte lopen

BicaVera 1,5% glucose, oplossing voor peritoneale dialyse

 1. Bij een peritoneale dialyse wordt de zuiverende functie van de nieren vervangen door buikspoelingen. Deze peritoneale dialyse kan manueel of automatisch verlopen. De manuele peritoneale dialyse gebeurt overdag door de patiënt zelf, de automatische vindt 's nachts plaats met een toestel
 2. Automatische peritoneale dialyse: dialyse door het Peritoneum met spoelwater in de buikholte. Door gebruik van een machine met pomp en bewakingsfunctie, stroomt een bepaalde hoeveelheid spoelwater voo [..
 3. INW036 / Peritoneale dialyse / 27-11-2020. 3 Peritoneale dialyse Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren wanneer u start met peritoneaal dialyse. Machine voor de Automatische Peritoneaal Dialyse (APD). Bron afbeelding www.nieren.nl. 10 Bij peritoneaal dialyse wordt 24 uur per dag, 7 dagen per wee

- CAPD: continue ambulante peritoneale dialyse; - CCPD/APD: continue cyclische peritoneale dialyse / automatische peritoneale dialyse; - Getransplanteerd, niet-levende donor - Getransplanteerd, levende donor Beëindiging nierfunctievervangende therapie - Behandeling gestopt, abstinerend beleid: nieuw sinds 1-1-2017 automatische peritoneale dialyse, APD), een variant van de CAPD. Hierbij wordt de dialysevloeistof tijdens de nacht gewisseld met behulp van een automaat. Dialysecentra zijn te onderscheiden in dialyseafdelingen in een algemeen ziekenhuis en zelfstandige centra, of diatels Deze cursus gaat over automatisch peritoneale dialyse (APD) met de HomeChoice Claria. Het is ontwikkeld voor verpleegkundigen die in hun dagelijkse praktijk zorg verlenen aan patiënten die met APD behandeld worden. In deze cursus krijgt u instructie hoe de HomeChoice Claria gebruikt moet worden en wordt de gehele APD-procedure uitgelegd Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten continuous ambulatory peritoneal dialysis - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen behandeld worden met automatische peritoneale dialyse (APD). Omdat APD een relatief nieuwe vorm van peritoneale dialyse is zijn hierover nauwelijks gegevens beschikbaar. De doelstellingen van het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek zijn: (a) de kwaliteit van leven van APD patiºnten te beschrijven, (b) deze te vergelijke

PPT - Basisbegrippen Peritoneale Dialyse AZ St-Jan Brugge

Dialyse is een vorm van behandeling die veel van de nierfuncties repliceert. Dialyse filtert uw bloed om uw lichaam te ontdoen van schadelijk afval, extra zout en water. Het wordt vaak gebruikt voor de behandeling van gevorderde chronische nierziekte (nierfalen), waarbij de nieren hun functioneren grotendeels of geheel hebben verloren - 313.xxx.331 (continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD)) - 313.xxx.332 (automatische peritoneale dialyse (APD)) - 313.xxx.336 (chronische hemodialyse thuis) - 313.xxx.339 (chronische hemodialyse instelling) De populatie wordt uiteindelijk bepaald door de in 202 1 afgesloten zorgproducten/DBC's peritoneale dialyse » APD: automatische peritoneale dialyse ↗ Plasmaferese ↗ Bloedafname ↗ ECG ↗ PET-test ↗ Bladderscan ↗ Nierbiopsie. 10 11 6 Samenwerking met externen ↗ Woon-en zorgcentra (WZC) ↗ Revalidatiecentra ↗ Ziekenhuizen. automatische peritoneale dialyse (APD): Tijdens automatische peritoneale dialyse (APD) wordt de oplossing automatisch verwarmd in de machine. 1. Bereiding van de oplossing zie de gebruiksaanwijzing voor het stay safe systeem hierboven 2. Ontrol de slangenset. 3. Verwijder het beschermkapje. 4. Steek de connector in de vrije sleep safe tray. De 'machinale' peritoneale dialyse: APD (automatische peritoneale dialyse) Dit is een methode waarbij een toestel vooraf gemonteerd en geprogrammeerd wordt door de patiënt. Eens de patiënt aangesloten aan het toestel, voert het toestel volautomatisch de wisselingen uit

Bij automatische peritoneale dialyse (APD) worden de wisselingen 's nachts tijdens de slaap uitgevoerd door een toestel. Dit duurt 8 uur, ook 7 op 7. Om de zes tot acht weken gaat de patiënt op raadpleging in het ziekenhuis voo Balance 4,25% glucose, 1,25 mmol/l calcium, oplossing voor peritoneale dialyse - Hoe moet ik Balance 4,25% Hoe wordt het gebruik Automatische peritoneale dialyse met de Home Choise dialysemachine gedurende de nacht Automatische p eriton al dialyse met de Home Choise dialysemachine gedurende de nacht FORUM Jaargang 6 • Nummer 2 • Maart 2006 vergeleken, bij deze drie behandelingsvormen. De reden waarom we voor dit geautomatiseerde · Tot het einde van de jaren zeventig was peritoneale dialyse niet erg populair als thuistherapie. Popovich en Moncrief introduceerden in 1976 echter Continue Ambulatoire Peritoneale Dialyse (CAPD). Die methode, en later ook Automatische Peritoneale Dialyse (APD) werden wereldwijd de standaard thuistherapie voor terminaal nierlijden

Peritoneale dialyse bij kinderen Nieren

's nachts bij continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD); overdag bij automatische peritoneale dialyse (APD). Neem 10 tot 20 minuten de tijd om de oplossing te laten inlopen. EXTRANEAL blijft bij CAPD 6 tot 12 uur in het lichaam en bij APD is dat 14 tot 16 uur Peritoneale dialyse is anders doordat het bloed in het lichaam wordt gereinigd in plaats van in een machine buiten het lichaam. Met behulp van een chirurgische procedure wordt een plastic buis, een katheter genaamd, in de buik geplaatst om een toegangspunt te maken en tijdens de behandeling wordt de buikstreek (de peritoneale holte genoemd) langzaam via de katheter gevuld met dialysevloeistof

buikkatheter – Catja's BlogPeritoneale dialyse (buikspoelingen) | UZA2013 11-16 immuunsuppressie na orgaantransplantatie