Home

Stinzenflora betekenis

Het betekent versterkt en stenen huis. In Friesland is men ooit begonnen om de typische flora van de stinzentuinen te beschrijven. In 1932 verscheen het eerste boek Kenner D.T.E. van der Ploeg (Stinzeplanten Yn Fryslân, 1972; Ned. versie 1988) definieert Stinzenplanten als planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen of states, buitenplaatsen, oude boerderijen, enz. en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild voorkomen Stinsenplant (of stinzenplant) is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd zijn Stinzenplanten: planten met een opvallende bloei die vroeger op buitenplaatsen aangeplant werden en er vervolgens zijn verwilderd en ingeburgerd. Het zijn veelal vroegbloeiende knol-, bol- en wortelstokgewassen afkomstig van bossen en bergweiden van Midden- en Zuidoost Europa. Stinzenflora Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Stinzenflora Monitor. In het vroege voorjaar als de dagen lengen, de luchten zo helder en fris zijn en de bollen te voorschijn komen, dan willen we naar buiten! Op zoek naar dat voorjaar. De stinzenflora is bij uitstek een begroeiing die verleid om op pad te gaan

Stinzenplanten brengen het voorjaar Het Reestdal

  1. Stinzenplanten op volgorde van bloei Stinzenplanten zijn vroegbloeiende planten die in de grond bollen, kleine knollen of wortelstokken hebben. De planten bloeien van januari tot in mei. Ze zijn te vinden op historische locaties waar de adel of vermogende bewoners ze in het verleden hebben aangeplant. Deze soorten weten zich te handhaven in een door [
  2. Stinzenplanten zijn planten die van oorsprong niet inheems zijn, hun natuurlijke groeiplaats hebben in de landen rond de Middellandse zee en die door de Friese adel werden aangeplant in de tuinen bij hun woonstede, de stins. De term stinzenplanten werd rond 1830 geintroduceerd door de botanicus Botke die onderzoek deed naar deze planten
  3. De Stinzenflora-monitor houdt de bloei van de stinzenplanten goed bij en zorgt ervoor dat je niet voor niets komt. Maar de tabellen in de monitor van de eerste zes jaar van het bestaan van de monitor geven ook enig inzicht of het een jaar was van vroege bloei of dat het seizoen pas later van start ging

Dit kan betekenen het vrijstellen van bijzondere bomen, het vrijhouden van opslag van delen waar de bijzondere stinzenflora voorkomt en het behouden van de struiklaag. In sommige bossen gaat het om bollen of kruiden van de stinzenflora, maar het kan ook gaan ook om bloeiende struiken zoals azelea en rhododendron In het stinzenplanten seizoen van 2019 is het thema van de Stinzenflora-monitor: 'OndersteBoven van Stinzenflora'. Het idee achter dit thema is onder andere om meer aandacht te besteden aan de bodem waarin de stinzenplanten groeien en het beheer van die bodem op een dusdanige manier dat de bodemkwaliteit verbeterd wordt en de stinzenplanten dus ook beter gaan groeien in zo'n optimale bodem De term stinzenplant is afgeleid van het Friese woord 'stins' dat 'stên hûs' of steenhuis betekent. De eerste stinzen waren niet meer dan een vierkante stenen wachttoren naast een houten huis of boerderij

Stinzenflora Het Friesland dat is geïnspireerd door een

  1. Stinzenflora in Fryslân - Spitten in het verleden. Met het Friese woord 'Stinze' werd oorspronkelijk een stenen gebouw aangeduid. Het is dus vergelijkbaar met het woord 'Steen' in Vlaanderen. In vervlogen tijden waren stenen huizen iets bijzonders, ze straalden macht en aanzien uit
  2. Een stins is een middeleeuwse, verdedigbare, bewoonbare toren in de Nederlandse provincies Friesland en Groningen. Het oorspronkelijk Friese woord stins betekent steenhuis. Onderzoek wijst uit dat er honderden van zulke stinzen zijn geweest. Vele zijn later opgegaan in de grote landhuizen die de naam 'state' droegen en met deze staten zijn vele stinzen ten onder gegaan. De enige nog bestaande middeleeuwse stins is de Schierstins in Veenwouden, maar ook in de Allemastate te.
  3. Stinzenplanten zijn niet alleen botanisch en ecologisch belangwekkend, ze hebben ook een cultuur-historische betekenis
  4. De naam 'stinzenplanten' vindt zijn oorsprong in het Friese woord 'stins', dat 'steen' betekent - de naam verwijst naar de tijd dat alleen rijke mensen een huis van steen hadden Stinzenflora 155 | 8935 LG Leeuwarden | 058 - 870 73 26 | aldlan@dentalclinics.nl Corona: ook tijdens de lockdown blijft de tandartspraktijk open Het is belangrijk om uw tandarts, mondhygiënist en/of preventie assistent te blijven bezoeke
  5. Onder stinzenflora worden alle planten verstaan die in de stinzenmi-lieus van het onderzoekgebied voorkomen (zowel stinzenplanten als natuur­ lijke begeleiders). In bovengenoemde definitie van stinzenplant komen twee aspecten ter sprake : 1. het historische aspect: planten (vroeger) aangeplant en daarna ver­ wilderd en ingeburgerd

Stinsenplant - Wikipedi

In de Engelse Landschapstuin van Slot Zuylen kunt u deze Stinzenflora vanaf zondag 16 februari om 14.00 uur onder begeleiding van een deskundige tuingids komen bewonderen. Laat u rondleiden door de tuinen, kom alles te weten over deze bijzondere planten en leer meer over de diverse tuinstijlen Het planten betekent een gaatje in de grond maken met een puntstok, bol er in en daarna het gaatje dichtmaken. In het voorjaar staat een avond met een presentatie over stinzenflora gepland. De GEO commissie ijvert voor een zo goed mogelijk beheer ten behoeve van de biodiversiteit

Stinzenflora 129 8935 LE Leeuwarden Aldlân-Oost. Stinzenflora 129. Uitgelichte kenmerken. 89 m² wonen. 165 m² perceel. 2 slaapkamers. Kaart. € 175.000 k.k. Mijn score en notitie Stinzenflora Inspiratie Route. Voeg toe als favoriet Verwijder favoriet; Stinzenplanten zijn vroegbloeiende planten die in de grond bollen, kleine knollen of wortelstokken hebben. De planten bloeien van januari tot in mei

Wat is de betekenis van wilde akelei? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord wilde akelei. Door experts geschreven Deze flora noemt men de 'stinzenflora'. Stins is afgeleid uit de Friese taal en betekent 'stenen huis'. De vroegere eigenaren waren welgesteld en namen tijdens hun verre reizen bloembollen mee terug, dit ter verfraaiing van hun eigen tuinen De website Flora van Nederland is een publieksservice over het herkennen van wilde planten en hun omgeving en maakt als eerste gebruik van determinatievideo's. Floravannederland.nl beoogt de kennis omtrent planten op een attractieve en nieuwe wijze over te dragen met video determinaties waardoor mensen zich meer gaan verbinden met onze natuur Een ander aspect van het achterwege blijven van het traditionele beheer van stinzenmilieus is het dominant worden van klimop en ruigtesoorten als fluitenkruid en brandnetels. Voor herstel van de stinzenflora is het nodig de betreffende soorten, buiten het groeiseizoen, actief terug te dringen door wortelstokken en uitlopers te verwijderen KOARNJUM (NL) - In Friesland staan momenteel veel tuinen van historische gebouwen in bloei. Stinzenflora is de verzamelnaam voor de krokussen, sneeuwklokjes, anemonen, adderwortels, aronskelken, narcissen, bostulpen en soortgelijke bloeiende bol-, knol- en wortelstokgewassen rondom stinzen en staten, de Friese benaming voor kastelen. In de 17-de en 18-de eeuw telde Friesland wel 200.

Excursie over stinzenflora bij Martenastate in Koarnjum. Fleurige kastelenroute in Friesland. KOARNJUM (NL) Stins betekent steen. Deze plompe, spitsloze stinzen dienden als vluchtplaats voor hun bezitters, boeren-edellieden. Deze hoofdelingen vormden een soort plattelands-aristocratie in het graaf- en hertogloze Friesland van voor 1500 Bekijk onze stinzenflora tips en weetjes voor meer informatie over deze unieke planten in It Fryske Gea. Vogels in deze lommerrijke omgeving. Het lommerrijke groen van het park en het bos trekt relatief veel zangvogels aan. De oude lindebomen zijn bijvoorbeeld een prachtplek om te broeden. Ook is de gekraagde roodstaart een graag geziene gast Stinzentuin Mildenburg. De tuin ligt op het landgoed Mildenburg te Oostvoorne, achter de Donselaar en bij de bosvijver. De stinzentuin staat bij kenners bekend om zijn grote rijkdom aan stinzenflora

Stinzenflora-monito

Bij het maken van 'Paddenstoelen in kunst, cultuur en natuur' werkten bijna 400 kunstenaars, verzamelaars, wetenschappers, schrijvers, architecten, dichters uit ongeveer 50 landen mee. Het plezier straalt van dit lees- en kijkboek af. Voortaan kijk je met andere ogen naar paddenstoelen. paddenstoelen als inspiratiebron lees en kijk, geniet. Stinzenplanten vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten. Ze bloeien al heel vroeg in het voorjaar van eind februari tot in april. De naam stinzenplant dook voor het eerst op in 1932 in historische beschrijvingen van oude, Friese 'stinzen' wat 'stenen huizen' betekent. Al eeuwen terug ingevoer De eerste van natuur- of baksteen opgetrokken bouwwerken in Friesland waren stenen vluchttorens: stinzen. Stins betekent steen. Deze plompe, spitsloze stinzen dienden als vluchtplaats voor hun bezitters, boeren-edellieden. Deze hoofdelingen vormden een soort plattelands-aristocratie in het graaf- en hertogloze Friesland van voor 1500 Bewonder de Stinzenflora in de tuinen van Slot Zuylen vr 14 feb 2020, 11:51 Vrije tijd OUD-ZUILEN > De tuinen van Slot Zuylen komen weer in bloei en staan binnenkort vol met sneeuwklokjes, lenteklokjes, boerenkrokussen, anemonen en allerlei andere knol-, bol- en wortelstokgewassen

Stinzenplanten - Stinzenflora-monito

Het betekent versterkt en stenen huis. In tuinen met stinzenflora komen ook veel soorten voor, die ook buiten het landgoed zijn te bewonderen. Fluitenkruid, speenkruid, look zonder look, dagkoekoeksbloem en zevenblad zijn daar voorbeelden van Deze plant behoort tot de Stinzenflora en hoort tot de familie van de Papavers. De botanische geslachtsnaam Corydalis‟ is afkomstig van het Griekse woord 'Korydalis' wat Kuifleeuwerik betekent. Anderen zeggen dat het van het Griekse woord 'Korys' is afgeleid, wat helm betekent. Solida betekent 'dicht, vast of niet hol' Bewonder de Stinzenflora in de tuinen van Slot Zuylen vr 14 feb 2020, 11:36 Vrije tijd OUD-ZUILEN > De tuinen van Slot Zuylen komen weer in bloei en staan binnenkort vol met sneeuwklokjes, lenteklokjes, boerenkrokussen, anemonen en allerlei andere knol-, bol- en wortelstokgewassen Er komt een stinzentuin in Tzum door inzet particulieren. De passie voor mooie tuinen met stinzenflora verbond initiatiefnemer Mathijs Postma (vooraan) uit Tzum met liefhebber Henk Buith Stins betekent stenen huis. De meeste stinzen zijn tussen 1200 en 1400 gebouwd als een versterkt stenen huis in de vorm van een toren. is er nog steeds wat onduidelijkheid over welke planten er wel tot de stinzenflora behoren en welke niet

Stinzenplanten, de minder algemeen bekende soorten Dier

voorkomen veel minder van betekenis is vanuit de optiek van natuurwaarde. Iets anders is het geval met reeds lang ingeburgerde planten zoals de stinzenflora op de landgoederen. Daaronder bevinden zich veel karteersoorten zoals Gewoon sneeuwklokje en Donkere ooievaarsbek die dus wel als soort ingevoerd worden De Jeker is altijd van grote betekenis geweest voor de Stad Maastricht. Sinds de bever ook via de Jeker en stadspark tot zelfs nabij het centrum van Maastricht moeten belangrijke bomen worden beschermd. hier mooie stinzenflora. In de hoek van het park broedt ook de Bosuil systemen zoals de Waddenzee, tot de zeldzame soorten van de stinzenflora op Martenastate. De meest kwetsbare soorten en systemen zijn vaak bepalend voor het gekozen beheer. 2.3.1 Natuurlijkheid Een hoge mate van natuurlijkheid betekent in deze visie impliciet een hoge mate van zelfredzaamheid, robuustheid en natuurlijke ordening. De natuurlijk Betekenis onzeker. Is wel verklaard als met hriad-* 'riet' begroeide werd 'terp, bewoonde hoogte' en als readwerd* 'rode wierde'. * Gereconstrueerde vorm. Niet te verwarren met het dorp Raard in de gemeente Dongeradeel. Terug naar boven Ligging. Het dorp Raerd ligt NO van de stad Sneek en WNW van het dorp Grou. Terug naar boven Statistische. Betekent dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting', met metathesis drop, en een onduidelijk eerste deel, wel verklaard als het Middelnederlandse gelde of gelte 'onvruchtbaar', of een verkorting van Gellendorp 'dorp van de persoon Gello, Geldo'. de bosanemonen en de stinzenflora nog altijd bijzonder mooi zijn

Interview met bruidsfotograaf Jeannette de Groot « Huwelijk

Tip van het moment - Stinzenflora-monito

Nieuwe, bloeiende bomen, talrijke krentenboompjes en duizenden nieuwe bolletjes (stinzenflora) worden toegevoegd, waardoor de oorspronkelijke kleur en luister van Bloemenheuvel wordt hersteld. Het resultaat is een buitenruimte die weer recht doet aan de betekenis van de plek Deze flora wordt ook wel stinzenflora genoemd. Stins betekent stenen huis. Mensen die vroeger een stenen huis hadden waren rijk. Ze wilden vaak andere planten in de tuin hebben dan de doorsneeburger. Men haalde dan planten uit Zuid-Europa, het waren vaak bolgewassen die dan in de tuin werden geplant

Juist ook door de ligging betekent verwijdering van het voorgestelde heesterdeel zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin een substantieel verlies voor het park. 4 5 Ecologische waarde Door de keuze van gevarieerde, bloemrijke en vrucht- (bessen en bottels) dragende heesters is de heesterstrook van betekenis voor vogels en ongewervelde dieren, met name insecten In 2018 t.g.v. Leeuwarden-Fryslân, Culturele hoofdstad is van de Stinzenflora-monitor ook een Engelse website gemaakt. Deze is nu nog te raadplegen in het archief van de Stinzenflora-monitor en wordt nog met grote regelmaat bekeken: https://stinze

Een handige gids. roosenlelie. 9 januari 2013. Deze stinzenflora beschrijft uitstekend de stinzen die in Friesland voorkomen. Ook heeft het boek een schema waar en wanneer deze planten bloeien. Duidelijke foto's en als je met stinzen wil tuinieren geeft dit boek handige tips en waar je deze planten kan bestellen Daarom werd eind 2019 de Stichting Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel opgericht, met als taak de omvangrijke uitvoering in ca 5 jaar te realiseren. Herstel van het gebied met de cultuurhistorie als basis zal de bijzondere en rijke geschiedenis, die alom aanwezig is, doen herleven. Het museum en het landschap worden weer met elkaar verbonden Onze Eigen Tuin. Vier keer per jaar verschijnt een informatief, eigenzinnig en onafhankelijk tijdschrift met dieper gravende, prettig leesbare artikelen van kenners over vormgeving en beplanting van de tuin, groente en fruit, tuingeschiedenis en -literatuur, kunst en natuur. Ook in zijn vormgeving onderscheidt Onze Eigen Tuin zich

Dat zou kunnen betekenen dat het doolhof er toen nog niet was, maar natuurlijk ook dat het als detail gewoon niet is ingetekend. Verder lijkt het doolhofpatroon voor mij als leek op geen van de gangbare ontwerpen (i.t.t. bijvoorbeeld het klassiek vierkante patroon van het op deze blog in oktober 2015 gemelde doolhofreliëf in Arcen, zie hier) Aldi is één van de populairste supermarkten ter wereld. De supermarkt van Duitse origine biedt producten, zoals chocolade, vleeswaren en melk zonder poeha. Dat betekent gegarandeerd lage prijzen.Neem een kijkje bij de Aldi bij jou in de buurt, er zijn namelijk bijna 500 Aldi supermarkten in Nederland. De populaire Aldi reclamefolder vind je op Tiendeo.nl Dit kan betekenen het vrijstellen van bijzondere bomen, het vrijhouden van opslag van delen waar de bijzondere stinzenflora voorkomt en het behouden van de struiklaag. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een actief beheer gericht op het in stand houden va

Swalkroute Fochteloo. 3 uur (30,0 km) Voeg toe als favoriet. Verwijder favoriet. Download GPX. Download hier een .gpx bestand van de route, dit kun je inladen op je GPS apparaat, navigatiesysteem of app. Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de. Ype Algra Autobedrijf communiceert hier zijn bedrijfsgegeven. We zijn u graag van dienst u vind ons aan de Boerfinne 6 in de prachtige plaats Aldtsjerk van uit de gehele provincie Friesland bent u van harte welkom. Op onze bedrijfspagina vind u wat wij voor u kunnen betekenen. Telefoonnummer van: Ype Algra Autobedrij Dental Dynamic Harlingerstraatweg 46 8916BE Leeuwarden Maatschap J.T. Jonker en A. Kool Engelsestraat 45 8913BG Leeuwarden D.A. de Vries Steijnstraat 54 8917CA Leeuwarden Fries Tandtechnisch Laboratorium BV Hooidam 3 8918GK Leeuwarden Eijgelsheim H.C. Ruysdaelstraat 75 8932EH Leeuwarden Plantinga M.H. Mr. P.J. Troelstraweg 43 8916AB Leeuwarden Stijger A. Stinzenflora 155 8935LG Leeuwarden. Dat betekent minstens een jaar goed opletten en tellen. Om ook anderen te laten meegenieten is in 2007 bovengenoemde wandeling uitgezet langs de vindplaatsen. Het loont de moeite om de vaak uitbundig bloeiende soorten te bewonderen. De wandeling heet Stinzenflora, is uitgegeven in 2007 en te verkrijgen bij het VVV en de bibliotheek

Stinzenflora gedijt het beste bij een specifiek milieu, waardoor de verspreiding van planten beperkt bleef tot de state- en stinzenterreinen. Dat zou kunnen betekenen dat het doolhof er toen nog niet was, maar natuurlijk ook dat het als detail gewoon niet is ingetekend Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een mooi natuurgebied dat in Noord-Holland ligt. Het bezoekerscentrum Kennemerduin is gevestigd te Overveen (Zeeweg 12). Het Park is ingesloten door de kust, IJmuiden, Santpoort, Bloemendaal en Zandvoort

Aanmelden kan tot vrijdag 31 maart om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 - 38 14 48. Deelname voor deze excursie is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 4,50 en niet-leden betalen € 6,50. Wonderbaarlijke ontmoetingen met de Oranjes, Douwe Egberts, veenbazen, turfgravers en kaasmakers verdwijnen van de militaire betekenis ervan, ontmanteld en tot stadspark omgevormd. Dit speelde zich af aan het begin van de negentiende eeuw. Ten aanzien van de stinzenflora is het beheer van het park op behoud gericht. In de structuur van het groen en water is de hand van Roodbaard nog altijd te herkennen

Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan voor fietsers en wandelaars. Leeuwarden Vrij-Baan is definitief afgesloten! Project Drachtsterweg klaar en sloepenroute Aldlânsfeart geopend! Leeuwarden Vrij-Baan afgerond. Afsluiting Leeuwarden Vrij-Baan en Opening sloepenroute Aldlânsfeart. Nieuwsbrief Drachtsterweg en omgeving. Aldlânsfiadukt op 3 april. Het laat je zien dat alle tuinen samen de betekenis van een natuurgebied van formaat kunnen hebben. Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis van de stinzenflora. Daarom komen ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst Onze stinzenflora. De of het? Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt Het mooie is dat dit soort stinzenflora-milieus kunnen ontstaan en voortbestaan als gevolg van een prachtige symbiose of gemeenschap tussen bovengrondse plantengroei en ondergrondse bodemprocessen. De verwilderingsbollen en -knollen leven in perfecte balans met de onder-grondse schimmelflora, ook wel het wood wide web genoemd Bewonder de Stinzenflora in de tuinen van Slot Zuylen. De tuinen van Slot Zuylen komen weer in bloei en staan binnenkort vol met sneeuwklokjes, lenteklokjes, boerenkrokussen, anemonen en allerlei andere knol-, Het woord Stins komt uit Friesland, waar het stenen huis betekent

Sneeuwklokjes zijn de voorbode van het voorjaar. De stinseplant galanthus, bolgewas uit de narcisfamilie, steekt aan het einde van de winter het kopje op Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed Maes, B. (2011). , Praktijkreeks Cultureel Erfgoed nr. 37, 2011. Den Haag: Stinzenflora monitor De Stinzenflora-monitor is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant in Friesland bloeit Japans hoefblad behoort tot de composietenfamilie. Het Japans hoefblad is in Nederland en België een zeldzame vaste plant. Van oorsprong komt de plant uit Korea, China en Japan. In de eerste helft van de negentiende eeuw is de plant uit Japan meegenomen naar Europa. De plant werd aangeplant in grote tuinen van kastelen en landgoederen

Natuur en landbouw Leen een Natuur of Landbouw leskist en je hebt een kant en klare les, die je zelf op school of in de directe omgeving met de klas doet. Een leskist mag 3 weken geleend worden. Lid-scholen lenen gratis. Anderen betalen per Leskist € 10,-. Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan te [ Atlantikwall. Deze 5000 kilometerlange Duitse verdedigingslinie - die tussen 1942 en 1944 langs de zeekust van Noorwegen (Noordkaap), via Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk tot aan de Spaanse grens werd gebouwd - kent in en rond het Waddengebied een geheel eigen verhaal en dynamiek. Niet alleen als omstreden bouwwerk met. Dit kan betekenen het vrijstellen van bijzondere bomen, het vrijhouden van opslag van delen waar de bijzondere stinzenflora voorkomt en het behouden van de struiklaag. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een actief beheer gericht op het in stand houden va In het project 'Rondje Dollard' wordt kennis over het groene en het rode erfgoed en de kwaliteit van de karakteristieke landschapselementen in deze zone, die grenst aan en beïnvloed is door de Waddenkust, verder ontwikkeld. De ontsluiting van de kennis moet leiden tot een toe­nemend draagvlak onder de lokale bevolking en toeristen voor.

Het zijn altijd bol- en knolgewassen, die al tot bloei komen voordat het blad aan de bomen zichtbaar wordt. Deze plantensoorten zijn in onze omgeving niet meer weg te denken. Knol neemt ons mee naar prachtige buitenplaatsen langs de Utrechtse Vecht, maar we bezoeken ook oude tuinen in Friesland, de bakermat van onze stinzenflora De stuurgroep Waddenglas wil alleen fase 1 van het glastuinbouwproject Waddenglas nog uitvoeren. Dit voorstel wordt in de loop van het jaar aan de deelnemende partijen, de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), voorgelegd. Dat zou betekenen dat 1/3 van het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd De stinzenflora is door de baron uit verre landstreken geïntroduceerd Wickle, zoals het dorp in de Middeleeuwen heette, is een oud dorp. Al voor het jaar 1000 was het een parochie die aan het Sint Odulphusklooster in Stavoren schatplichtig was