Home

Elektrische wagen aftrekbaarheid

Fiscaliteit 2020 en je elektrische wagenpar

 1. Fiscale aftrekbaarheid Sinds 1 januari 2020 is de fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens beperkt tot 100%. Wanneer je een elektrische wagen leaset bij Athlon, kan ook de laadinstallatie in het leasepakket worden opgenomen, zodat je profiteert van een 100%-aftrekbaarheid op deze investering. Ook de oplaadkosten zijn voor 100% aftrekbaar
 2. De aftrekbaarheid van auto's op fossiele brandstoffen zal vanaf 2023 reeds afnemen, terwijl die voor elektrische auto's op 100% zal worden gehandhaafd, althans voor een bepaalde periode
 3. Aftrekbaarheid elektrische wagens Volledig elektrische wagens waren in 2019 nog voor 120% fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 daalt dit naar 100%
 4. De kosten voor een elektrische personenwagen alsook voor een oplaadpaal bij de werknemer/bedrijfsleider thuis zijn 120% fiscaal aftrekbaar. Als de vennootschap het private elektriciteitsverbruik van de firmawagen ten laste neemt, dan stijgt het voordeel van alle aard auto niet
 5. 120% aftrekbaar: dit percentage komt u wellicht overal tegen wanneer men het heeft over de elektrische wagen. Dit betekent concreet dat voor vennootschappen de afschrijvingen en kosten voor 120% aftrekbaar zijn
 6. Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto's waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Dit brengt met zich mee dat de aftrek van 120% voor (elektrische) wagens zonder C02 - uitstoot afgeschaft wordt
Aanbiedingen 2021 – Renault Nieuwe ZOE

Elektrische auto en hybride: wat met de fiscale af

Er wordt niet ingebroken in lopende contracten. Elektrische wagens zullen in 2026 voor 100 procent aftrekbaar zijn. Die aftrekbaarheid wordt tegen 2031 wel geleidelijk verminderd naar 67,5 procent... Indien uw vennootschap dus de volledige elektriciteitsfactuur ten laste neemt, dan zal u dit jaar in principe de aftrek van het deel van het verbruik dat betrekking heeft op de elektrische wagen (of plug-inhybride) moeten beperken tot 75%. Aftrek tankbeurten vanaf 2020. Vanaf 2020 zijn elektrische auto's voor 100% aftrekbaar (i.p.v. 120%) De 120% aftrek voor elektrische wagens, collectief vervoer woon-werkplaats met minibus, autobus en autocar voor het personeel wordt afgeschaft

Bij plug-in hybride wagens is de aftrekbaarheid van de elektriciteit afhankelijk van de aftrekbaarheid van de wagen. PHEV's die voor 100% aftrekbaar zijn, kunnen genieten van 100% aftrek voor de elektriciteit. Is de aftrekbaarheid van de PHEV lager, bijvoorbeeld 90%, dan zal ook de elektriciteit ook maar voor 90% aftrekbaar zijn Deze wagen gaat met de nieuwe regelgeving van een fiscale aftrekbaarheid van 75% naar 52%. Een verschil van 23% dus. Dit wil zeggen dat dit uw bedrijf 4 358.50 EUR extra belastingen zal kosten na 5 jaar Voor vennootschappen en zelfstandigen: volledig elektrische wagens zijn sinds 2020 voor 100% fiscaal aftrekbaar. Voor plug-in hybride wagens zijn de regels strenger. Stoot je wagen meer dan 50 gr/km CO 2 uit of ligt de energiecapaciteit te laag, dan valt de wagen onder hetzelfde fiscale stelsel als wagens op fossiele brandstof

Echte hybrides en volledig elektrische wagens blijven ook na 2020 interessant. Door hun lage uitstoot is de kostenaftrek hoger en kan het voordeel van alle aard beperkt blijven. Zelfstandigen met een wagen van voor 2018 genieten voorlopig nog van de overgangsmaatregelen, maar je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten dat dit niet voor altijd zal zijn De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt. De zgn. fake hybride wagens aangekocht/geleased/gehuurd vanaf 01/01/2018 verliezen hun fiscaal gunstig statuut. In de personenbelasting gelden de nieuwe regels sowieso vanaf 01/01/2020

Fiscaal interessante elektrische en hybride wagens: 2021 30.04.2021 Sinds 1 januari 2020 wordt er een nieuwe formule gehanteerd voor het berekenen van de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen. Hierdoor vielen veel 'fake hybride' voertuigen door de mand Het aftrekpercentage voor elektrische wagens voor de aanslagjaren 2019 en 2020 is 120 procent. Voor elektrische wagens, zonder CO2-uitstoot, geldt voor de aanslagjaren 2019 en 2020 nog een.. Sinds 2020 wordt voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid rekening gehouden met de CO2-uitstoot. Dat geldt zowel voor de personen- als voor de vennootschapsbelasting. Concreet: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2) De brandstofcoëfficiënt bedraagt 1 voor dieselwagens, 0,95 voor benzines en 0,90 voor auto's op aardgas Fiscale aftrekbaarheid van 120%. Elektrische wagens zijn voor zelfstandigen en vennootschappen 120% fiscaal aftrekbaar. Het is wel belangrijk dat u de wagen nog in 2019 aankoopt want vanaf 2020 zakt dit percentage naar 100%. Vrijstelling BIV

Dit zijn de fiscale wijzigingen voor elektrische wagens in

 1. Tegen 2026 moet elektrische bedrijfswagen de norm zijn 20/04/21 om 05:09 Bijgewerkt om 05:09 Met een exclusieve fiscale aftrekbaarheid voor elektrische wagens en een fiscale stimulans om overal.
 2. elektrische voortbewegingstoestellen, bv. een elektrische step; Voor de wagens die al WLTP-getest zijn, Indien de laadpaal werd opgenomen in het leasecontract van de auto, volgen deze kosten de normale aftrekbaarheid van de elektrische auto, namelijk 100%
 3. ister Vincent Van Peteghem (CD&V) dat de elektrische..
 4. Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen; Maar uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen
 5. De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen. Het aftrekpercentage van de autokosten wordt bepaald aan de hand van volgende tabel: De autokosten van elektrische wagens zijn voor 120% aftrekbaar
 6. der: 120% - (0,5% x 1 x 105 gr CO2/km) = slechts 60%. Deze formule zorgt ervoor dat de
 7. Vanaf 2026 zijn enkel 100% elektrische, nieuwe wagens nog fiscaal aftrekbaar als salariswagen. Thuis of op het werk de wagen van het werk opladen wordt straks de norm. En dat wil Vincent Van Petehem, onze Minister van Financiën, voortaan financieel ondersteunen

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens 120% aftrekbaar. Deze 120% aftrek is dé fiscale stimulans om elektrisch te rijden. Ter vergelijking: voor een gewone benzine- of dieselauto varieert die fiscale aftrek tussen 50% tot 100% afhankelijk van de CO2 -uitstoot en het motortype van de auto Elektrische wagens kon je daarentegen fiscaal inbrengen aan 120%. Vanaf 2020 is deze manier van werken gewijzigd. Er wordt namelijk niet meer gewerkt met een tabel maar wel met een formule. Voor alle bedrijfswagens is er nu een bovengrens van 100% aftrekbaarheid (dus ook voor elektrische voertuigen) en een ondergrens van 50% Tot voor kort genoten werkgevers van 120% aftrekbaarheid op elektrische bedrijfswagens. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit bepaald door een speciale formule op basis van de CO2-uitstoot en het brandstoftype. Ook hybride wagens vallen onder deze berekening, afhankelijk van de motor. Formule: % fiscale aftrekbaarheid = 120% - (0,5 x coëfficiënt x. Tegen 2026 moet elektrische bedrijfswagen de norm zijn. Met een exclusieve fiscale aftrekbaarheid voor elektrische wagens en een fiscale stimulans om overal laadpalen neer te poten, hoopt minister. Aftrekbaarheid autokosten in de inkomstenbelasting (AJ 2020) Wat de inkomstenbelasting betreft, houdt de aftrekbaarheid verband met de uitstoot. Wat aanslagjaar 2020 betreft, is de verhoogde kostenaftrek (120%) nog steeds van toepassing op 100% elektrische wagens. De aftrekbaarheid is zoals steeds beperkt tot het beroepsmatig gebruik

Elektrische sedan is logische stap voor Geely | Autofans

Laadstations voor elektrische auto's: de fiscus helpt een handje. Vanaf september 2021 kunnen particulieren een belastingvoordeel van maximaal 1 500 euro krijgen voor de installatie van een oplaadstation. Ondernemingen zullen recht hebben op een aftrek van 200%. Maar pas op, dit is tijdelijk. 3 foto's Het principe: nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 'broeikasgasvrij' zijn. In de praktijk zullen alleen 100% elektrische wagens vanaf dat moment volledig aftrekbaar blijven voor bedrijven. Al wordt die aftrekbaarheid voor elektrische wagens later ook afgebouwd tot het huidige niveau van wagens met een verbrandingsmotor Als de fiscale aftrekbaarheid voor dat soort wagens wegvalt, gaan de leasingkosten de hoogte in. Een simulatie met dezelfde BMW 3 diesel levert bij 0 procent fiscale aftrek een TCO van liefst 1.218,62 euro op. Daarmee wordt de diesel de duurdere keuze, want als de fiscale aftrek voor elektrische wagens na 2023 ongewijzigd blijft (zeker is dat nog niet), dan kunt u de Tesla bijna 200 euro. De fiscale aftrekbaarheid voor die wagens zal jaar na jaar afgebouwd worden, om vanaf 2028 te komen op nul. Laadpalen Maar uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen. Daarom wil de minister zo snel mogelijk werk maken van voldoende laadinfrastructuur Bereken hier de aftrekbaarheid van uw bedrijfswagen in 2021. Bent u bedrijfsleider, kies dan voor ik werk voor een bedrijf omdat u onder dit aftrekbaarheidsregime valt. Indien u bestuurder van een bedrijfswagen bent, kiest u ook voor ik werk voor een bedrijf

De aftrekbaarheid wordt in 2025 begrensd op 75 %, Voor elektrische wagens daalt dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar Wagens aangekocht vanaf 2027 genieten nog 95% fiscale aftrek, vanaf 2028 nog 90%, vanaf 2029 nog 82,5%, vanaf 2030 nog 75% en vanaf 2031 nog 67,5%. Indien het niet om een koolstofemmissievrije wagen gaat, zal er vanaf die datum 0% fiscale aftrekbaarheid zijn Bij een elektrische wagen is er zelfs geen CO²-uitstoot waardoor je kan genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120%. Later zullen ook de wagens op waterstof hieronder vallen. Onderstaande tabel toont een overzicht van de aftrekbaarheid volgens CO²-uitstoot Volledig elektrisch? Volledig aftrekbaar! Wil je het voor jezelf makkelijk maken? Dan kies je gewoon een nieuwe volledig elektrische auto. Want een elektrische wagen is in 2021 altijd 100% fiscaal aftrekbaar, jammer genoeg niet langer 120% aftrekbaar zoals vroeger. Op zoek naar een nieuwe elektrische wagen die voor jouw geschikt is

Brandstofkosten, voor elektrische auto's zijn dat de kosten van de elektriciteit, waren voor 75% aftrekbaar. De andere kosten van elektrische auto's waren aftrekbaar voor 120%. Sinds 1 januari 2020 of, voor vennootschappen met een gebroken boekjaar, vanaf de eerste dag van boekjaar 2020-2021, is het onderscheid tussen brandstofkosten en andere autokosten afgeschaft Daarentegen zullen enkel elektrische wagens in 2026 100% fiscaal aftrekbaar zijn (vergelijking met 50% aftrekbaarheid voor auto's die rijden op fosiele brandstoffen). Om het kostenplaatje in te houden, wordt die aftrekbaarheid tegen 2031 verminderd naar 67,5% We geven hem mee vorm. Tegen het einde van 2020 zullen er 14 nieuwe hybride en elektrische Ford wagens beschikbaar zijn in België. Van de Ford Puma met EcoBoost Hybrid en de Kuga PHEV met nog twee andere hybride opties, tot onze volledig elektrische Mustang Mach-E: bij Ford vindt u de elektrische wagen die u zoekt. NEW PUMA. MONDEO. S-MAX. GALAXY De aftrekbaarheid van alle kosten voor vanaf 01.01.2026 nieuw aangeschafte auto's met een CO2 -uitstoot daalt dan nl. naar 0%. Let op! Er is momenteel al sprake om ook de 100% fiscale aftrekbaarheid van elektrische auto's in de tijd te beperken en geleidelijk aan af te bouwen tot ongeveer 70% in 2029 4. Onder de voormelde tot 120 % aftrekbare 'overige' kosten voor het gebruik van een elektrische wagen (cfr. een voertuig met een uitstoot van 0 gram C02 per kilometer) mogen ook de kosten van een oplaadpunt worden gerekend. 5

Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50 procent. 'Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen', aldus de minister Gunstige aftrekbaarheid autokosten werkgever. In tegenstelling tot de gewone bedrijfswagens [2], bedraagt de aftrekbaarheid van de algemene kosten voor elektrische bedrijfswagens (afschrijvingskosten, verzekeringskosten,) 120%. In het kader van de verlaging van de vennootschapsbelasting wordt dit percentage echter in vraag gesteld [3] Inleiding. In 20092 voerde de fiscale wetgever een wijziging door in het tarief van de aftrekbaarheid van beroeosten gemaakt voor de aanschaf en het gebruik van voertuigen met een uitstoot van nul gram CO2 per kilometer (o.a. bepaalde elektrisch aangedreven wagens). Om de meest ecologische samenstelling van het wagenpark van vennootschappen te bevorderen, werd een tarief van aftrekbaarheid.

Elektrische bedrijfswagens zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Als bedrijf of vennootschap geniet u van een 100% aftrekbaarheid van het aankoop- of leasebedrag voor volledig elektrische bedrijfswagens. Die aftrekbaarheid geldt trouwens ook voor verwante kosten zoals onderhoud, verzekeringen, enzovoort De elektrische fiets als alternatief voor de bedrijfswagen is aan een flinke opmars bezig. Een studie van FOD Mobiliteit in samenwerking met VIAS Institute wees in 2017 nog uit dat het aandeel fietsritten in het woon-werkverkeer de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld is. Niet verwonderlijk, want het wordt steeds lastiger om vlot met de auto naar het werk te pendelen Voor elektrische wagens is de uitstoot gelijk aan 0, waardoor het resultaat van de formule 120% geeft. Echter, de aftrekbaarheid wordt in elk geval beperkt tot 100%, waardoor dit de maximale aftrekbaarheid is voor kosten van de elektrische wagen Over elektrische wagens, oplaadbaarheid en hun fiscaliteit. 23/09/2020. Er zijn steeds meer modellen van elektrische wagens op de markt. Toch durven nog maar weinig werkgevers deze bedrijfswagens aan hun werknemers aan te bieden. De reden hiervoor is dat de aankoopprijs en de leasekosten veel hoger zijn dan voor een auto die op brandstof rijdt

• De aftrekbaarheid van brandstofkosten zal tevens bepaald worden o.b.v. voormelde gramformule. • Financieringskosten blijven voor 100 % aftrekbaar. • De aftrek ten belope van 120 % voor elektrische voertuigen wordt afgeschaft. factuur. • De zogenaamde valse hybride wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk Wagens aangekocht vóór 1 januari 2018: aftrek volgens de nieuwe formule zoals van toepassing voor bedrijfswagens in vennootschappen (zie hierboven), met een minimum van 75%-aftrek (voor de resterende gebruiksduur van de wagen). De fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens en de valse hybride wagens worden op eenzelfde manier. Sinds dan zijn volledig elektrische wagens 100% (i.p.v. 120%) fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen en vennootschappen. En ook voor laadpalen is de aftrekbaarheid voor zelfstandigen en vennootschappen gedaald van 120% naar 100%. Lees meer over de fiscaliteit van bedrijfswagens in 2020. Wat doet de overheid nog meer

Fiscale voordelen van een elektrische firmawagen - Practical

 1. imumvoordeel wordt belast, hangt af van de cataloguswaarde. Elektrische wagens met een cataloguswaarde van maximaal 39.960 euro worden in het eerste jaar na de inschrijving op dat
 2. Aangezien de elektronische wagen geen co2 uitstoot heeft, moet er gerekend worden voor het voordeel alle aard met een opgegeven percentage die slechts 4% bedraagt. De elektronische wagen is volledig vrijgesteld van BIV en de verkeersbelasting bedraagt € 76,69. Fiscaal heeft de wagen recht op 120% aftrekbaarheid
 3. 2. Elektrische wagens. Het aftrekpercentage van 120% voor elektrische auto's verdwijnt. De kosten voor elektrische auto's kun je als werkgever nog maar voor 100% aftrekken. De aftrekbaarheid van de kosten voor het elektrisch laden stijgt dan weer van 75% naar 100%. 3. 'Valse' plug-in-hybrides. Ook voor dit type wagens stijgt de kostprijs

De elektrische wagen, het fiscale verhaal - VP Accountant

aftrekbare beroeosten voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de beroeost noodzakelijk verband met de beroepswerkzaamheid tijdens het belastbaar tijdperk. Hybridewagens o max. 60 gram CO2/km = 100% aftrekbaar Elektrische wagens o 120% aftrekbaar Lpg-voertuigen o Volgens CO Niet gekende co2-uitstoot o. De elektrische mobiliteitsmarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tegen 2022 zouden naar schatting 200 nieuwe modellen van elektrische wagens op de markt komen. En een groter aanbod betekent natuurlijk dalende prijzen. Interessante fiscale aftrek. Wanneer u als onderneming een volledig elektrische wagen aankoopt, bedraagt de aftrekbaarheid.

Wijziging aftrekbaarheid autokosten aanslagjaar 2021

1. Elektrische wagens of EV (eletric vehicles): 100% aftrekbaar na 2019. Een volledig elektrische auto is momenteel nog aftrekbaar voor 120%. Vanaf 2020 wordt dat 100% in uw vennootschap. Dat is dus nog steeds een interessante fiscale aftrekbaarheid, zoals voor de Tesla Model 3 en de Hyundai Kona EV Elektrische wagens verliezen hun 120% aftrekbaarheid en zullen maximaal 100% aftrekbaar zijn. Brandstofkosten voor een elektrische wagen worden 100% aftrekbaar. Kosten van een personenwagen met een CO2-uitstoot ≥ 200 gram zullen nog maar voor 40% aftrekbaar zijn Het kopen van een elektrische auto in België is fiscaal voordelig. Hier volgt een overzicht van wat mogelijk is op het vlak van fiscale voordelen als u een 100% elektrische wagen koopt in 2020: • Fiscaliteit en aftrek: de elektrische auto blijft in 2020 100% fiscaal aftrekbaar als u zelfstandige bent of een vennootschap hebt Verder blijven elektrische bedrijfswagens vanaf 2020 nog steeds aftrekbaar aan het maximum, namelijk 100%. Ter vergelijking: een gewone diesel of benzine wagen komt gemiddeld op 60 à 65% aftrekbaarheid. Ook voor je privé portemonnee is een elektrische wagen een goede zaak. Het VAA van elektrische auto is maar 4%

Aanbiedingen 2021 – Renault Nieuwe ESPACE

Hybride en volledig elektrische wagens worden steeds belangrijker, daarom wordt ook de fiscaliteit omtrent laadpalen aangepast. Er wordt zowel voor particulieren als ondernemingen een fiscaal voordeel voorzien voor de investering in laadpalen. Fiscale aftrekbaarheid personenwagens. 1 In het Vlaamse Gewest zijn wagens wagen puur elektrische rijden nog steeds vrijgesteld van de belasting op de inverkeerstelling Aftrekbaarheid én van de verkeersbelasting. 2019 porsche 911 carrera 4s 992 matturt.platopraktijk.nl › laatste-nieuws › impact-op-elektrische-wagens Voor elektrisch rijden gelden er daarom een aantal fiscale voordelen

Deze wagens kunnen op vandaag genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120 procent. Vanaf 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens beperkt tot 100 procent. Een hybride wagen maakt voor de aandrijving zowel gebruik van een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als van een elektrische motor Zo zal de fiscale aftrekbaarheid van de emissievrije bedrijfswagens stelselmatig zakken van 100 procent in 2026 naar 67,5 procent in 2031. denk bijvoorbeeld aan elektrische wagens,. Lange tijd was de wagen de boosdoener voor onze klimaatproblematiek. Vandaag maakt koning auto deel uit van de oplossing. In zijn elektrische vorm weliswaar. Over vijf jaar zullen ondernemingen en zelfstandigen alleen nog wagens die geen broeikasgassen uitstoten 100 procent fiscaal kunnen aftrekken. Elektrische wagens staan daarmee aan de vooravond van hun grote doorbraak

Vanaf 2026 enkel elektrische bedrijfswagens fiscaal

Al houd je het best rekening met de volgende uitzonderingen: Werk je als voltijds zelfstandige in een eenmanszaak , dan geldt voor alle auto- en brandstofkosten die verbonden zijn aan wagens aangekocht vóór 01-01-2018 de nieuwe aftrekformule met een minimaal aftrekpercentage van 75%. Werk je als bijberoeper, dan is de fiscale aftrekbaarheid. De gunstige fiscale maatregelen - er is nu sprake van een periode van volledige aftrekbaarheid van elektrische wagens - horen hier ook thuis. Restwaarde bepalend voor leasecontracten Daarnaast komt er een afgeleid effect op de restwaarde van de wagens die in de komende periode nog in dienst worden genomen 2.3 Wagens met enkel een elektrische motor. De toekomst volgens de regering. Deze wagens behouden hun volledige fiscale aftrekbaarheid tot en met aanslagjaar 2027 (boekjaren ten vroegste gestart op 01/01/2026). Vanaf dan wordt ook de fiscale aftrekbaarheid van deze wagens getrapt teruggebracht naar lager percentage, zijnde 67,5%. Dit gaat als. Binnen vijf jaar biedt de regering enkel nog fiscaal gunstige regimes voor elektrische bedrijfswagens.Bedrijfswagens zijn vandaag voor de werkgever deels fiscaal aftrekbaar en deze aftrekbaarheid is al een tijd gerelateerd aan de CO2 uitstoot van de wagen zelf. Hoe lager de CO2 uitstoot, hoe meer kosten van de wagen in mindering kunnen worden gebracht van de bedrijfsbelasting

Rijtest: BMW M235i Coupé | Autofans

Hoe rekent u de elektriciteit van uw elektrische auto door

Opgelet, onze Zhidou en Vanderhall worden niet als wagen aanzien, maar als motoren, zij hebben andere voorwaarden. Fiscale aftrekbaarheid. Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens sinds 2020 voor 100% aftrekbaar De bedoeling is enkel nog volledig elektrische wagens te bevoordelen, die nog steeds een aftrekbaarheid van 100 procent zouden genieten. Zoals we echter al aanhaalden, hebben de groene partijen (Groen en Ecolo) hun ongenoegen laten blijken. Volgens hen zal dit systeem met een aftrekbaarheid van 100 procent de bedrijfswagen nog aantrekkelijker. We kunnen met zekerheid stellen dat het fiscale voordeel een stuk groter is dan voor klassieke wagens met benzine of diesel. Ook voor alle andere autokosten hangt de mate van aftrekbaarheid sinds 2020 namelijk af van de CO2-uitstoot van de auto en bij een elektrische wagen is die er niet

De 100% fiscale aftrekbaarheid zal op termijn worden afgebouwd naar het niveau van de huidige diesel- en benzinewagens. Zo zal de elektrische auto in 2031 nog maar 67.5% aftrekbaar zijn. Dat zeer zuinige elektrische auto's een hogere aftrekbaarheid genieten in de toekomst is niet duidelijk Opgelet! De belastingvermindering geldt niet voor elektrische fietsen.U kunt uw uitgaven voor de aankoop van een elektrische fiets dus niet opnemen in uw aangifte.. Er is sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus, noch voor de installatie van een laadpaal Voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van een leasewagen geldt sinds 1 januari deze formule: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km). Voor diesel is de coëfficiënt vastgelegd op 1, voor benzine, lpg en cng op 0,95. Cng-wagens die minder dan 12 fiscale pk hebben, mogen een coëfficiënt van 0,9 gebruiken. 40% fiscale aftre Met een druk op de EV-modusknop rijdt de wagen volledig elektrisch tot het einde van het zuiver elektrische rijbereik. Daarna rijdt u door op de benzinemotor. U laadt het accu dus op wanneer u bij een laadpaal aankomt. Handig, toch? Ook deze wagen geniet van 100 % fiscale aftrekbaarheid. De FCEV is een typ

Aftrekbaarheid autokosten - KMO Cockpi

 1. De gunstige fiscale maatregelen - er is nu sprake van een periode van volledige aftrekbaarheid van elektrische wagens- horen hier ook thuis. Restwaarde bepalend voor leasecontracten Daarnaast komt er een afgeleid effect op de restwaarde van de wagens die in de komende periode nog in dienst worden genomen
 2. Waarom elektrisch rijden. Elektrisch rijden is de toekomst. Deze innovatieve vorm van mobiliteit vraagt om een nieuwe manier van autorijden. Bij Volkswagen vertellen we je alles wat je moet weten over het aanschaffen, opladen, onderhouden en rijden van een elektrische auto.Zo maakt Volkswagen elektrisch rijden mogelijk voor iedereen
 3. Bekijk de fiscaliteit van elektrische wagens: voordeel van Alle Aard, fiscale aftrekbaarheid , verkeersbelasting, BIV en subsidie
 4. Tot 2020 betaal je voor elektrische wagens in Vlaanderen geen belasting op inverkeerstelling. De jaarlijkse verkeersbelasting en fiscale voordelen voor bedrijfswagens blijven voorlopig nog interessant. Let wel: de fiscale aftrekbaarheid is een federale bevoegdheid, de jaarlijkse rijbelastingen zijn gewestelijke bevoegdheden. Koop hier je tickets
 5. Dit betekent dat een wagen met een CO2-uitstoot van 200 g of meer nu slechts 40% aftrekbaarheid kan toepassen ipv de huidige 50%. Ook het voordelig statuut van 120% voor elektrische wagens valt weg. Deze wagens blijven wel 100% aftrekbaar
Rijtest: Mercedes C 300 e Plug-In (2020) | Autofans

De aftrekbaarheid aan 120% wordt opgeheven voor alle kosten verbonden aan wagens: voortaan zal een aftrekbaarheid van 100% altijd het maximum zijn. Strijd tegen valse hybrides: CO2-percentage wordt kunstmatig aangepast op basis van een coëfficiënt zowel bij berekening van het voordeel alle aard als bij berekening van aftrek autokosten Die aftrekbaarheid is echter niet zo veel gunstiger dan de 330e, maar ook de veel lagere 'brandstofkosten' van de elektrische auto wegen behoorlijk door in het resultaat. Onder het oude stelsel (120 procent aftrekbaar) zou hij zelfs op 41.000 euro zijn uitgekomen. Bovendien komt het VAA ook heel gunstig uit: 6.800 euro gespreid over 4 jaar

Subsidies en belastingen voor elektrische voertuigen in

Fiscale aftrekbaarheid Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens sinds 2020 voor 100% aftrekbaar. Voordeel alle aard - VAA 2020 Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld Aftrekbaarheid van de elektrische wagen. Net zoals bij andere wagens geldt het normale stelsel van aftrekbaarheid van de BTW. De BTW op uw autokosten is ten hoogste 50% aftrekbaar. Hou er ook rekening mee dat de fiscus de elektriciteit van uw oplaadstation ook als brandstof aanziet. U kan dus maximaal 50% van de BTW op elektriciteit aftrekken Dit jaar zullen we een ongeziene stroomloop aan elektrische wagens te zien krijgen in autoland. Want constructeurs moeten in Europa de CO2-uitstoot van hun vlootwaarde zien dalen onder de 95 g/km. Dan is zo'n EV met een uitstoot van 0 g/km natuurlijk goed meegenomen Zijn elektrische wagens nog financieel interessant in 2020? De tijd dat je enkel kon kiezen tussen een Toyota Prius en een peperdure Tesla als je op zoek was naar een milieubewuste wagen, ligt gelukkig bijna volledig achter ons. Veel mensen geloven dat elektrische rijden de toekomst is, en wij zijn er ook van overtuigd dat steeds méér mensen gaan kiezen voor een elektrische auto 100%. 92%. -8%. Zoals je zelf misschien ook ziet, gaan bijna alle wagens vanaf 01.01.2020 dus achteruit qua fiscale aftrekbaarheid. Dieselwagens zijn 100% aftrekbaar vanaf een CO²-uitstoot kleiner dan 42 gram en zijn vanaf 140 gram uitstoot slechts 50% aftrekbaar. Voor benzinewagens zit het anders

Voor hybride bedrijfswagens die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Vandaag wordt de aftrekbaarheid bepaald op basis van de CO2 -uitstoot van de wagen. Men wil hiermee het effectief elektrisch rijden met hybride wagens aanmoedigen Elektrische wagens zijn voortaan slechts 100% fiscaal aftrekbaar in plaats van 120%. Toch verwachten we niet dat de forse groei van elektrische bedrijfswagens zal afnemen - wagens op benzine en diesel worden vanaf 2020 immers ook zwaarder belast, wat elektrische wagens nog steeds het interessantst maakt op fiscaal vlak Op zich prima want dat is de interessantste use case voor een EV, maar ook niet direct de meeste interessante wagens ter wereld. Mijn schoonouders wouden hun 206CC vervangen door een elektrische wagen, hun ook was gevallen op de 208 E. In de Active (basis) uitrusting kost die 30.000 EUR, in de GT 36.400 EUR met panodak Alleen elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 nog fiscaal aftrekbaar. Elektrische bedrijfswagens zullen de komende jaren een pak interessanter worden dan de tegenhanger met verbrandingsmotor. Dat heeft de Belgische federale regering deze week beslist. Volgens minister van Financiën Vincent van Peteghem is het doel om tegen 2026 zoveel mogelijk.

Fiscale aftrekbaarheid wagens vanaf 01

 1. g van een nieuwe federale regering in hun onderhandelingsnota alvast van plan zijn om alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasvrij te maken
 2. ister Vincent Van Peteghem (CD&V) dat de elektrische bedrijfswagen vanaf 2026 de norm wordt
 3. ibussen).
 4. Sinds 1 januari 2020 zijn nieuwe regels van kracht in de Belgische autofiscaliteit. Het aftrekpercentage van de autokosten moet berekend worden volgens een nieuwe formule én afzonderlijk per wagen. Het is belangrijk om de boekhoudkundige verwerking van uw autokosten hierop af te stemmen
 5. imale aftrekbaarheid is 50%. Een belangrijk aandachtspunt is dat ook de kosten die met de wagen te maken hebben, o.a. de brandstofkosten, vanaf 2020 het aftrekpercentage van de wagen volgen
 6. Dat kan voor de medewerkers of eigen wagens zijn, maar het kan ook voor bezoekers of klanten bijzonder interessant zijn met de toename in het elektrisch rijden. Mocht je dat als ondernemer niet allemaal zelf willen bekostigen, ondanks de aftrekbaarheid, dan kun je met een slimme verrekendienst zelfs verdienen aan het publiek

Video: Een laadpaal: fiscaal aftrekbaar én personaliseerbaar op

Seat Exeo 2012 | AutofansVAB: meer oproepen bij lekke band | AutofansRij-Impressie: Hyundai i30 Fastback (2018) | Autofans

205 g/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor . 195 g/km voor wagens met dieselmotor . Voor de aftrekbaarheid van de kosten worden deze gelijkgesteld met een wagen met een CO2 uitstoot van 200 gram. Dit zal op basis van de huidige gramformule overeenstemmen met een aftrek van slechts 40% Fiscale aftrekbaarheid auto's in eenmanszaak. Fiscale aftrekregeling geldig vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019. wagen. De 120% aftrek voor de elektrische wagens verdwijnt en de zgn. fake hybride wagens worden minder fiscaal aantrekkelijk. Voor welke wagens Zet u de stap naar een elektrische auto? Dan mag u van de fiscus uw autokosten voor 100% aftrekken. Met andere woorden: de bonus van 120% gaat in 2021 de prullenmand in. En hoe zit het met alle andere auto's? Die genieten een aftrekbaarheid tussen 50% en 100% Boerenbedrog inzake fiscale aftrekbaarheid van 120% voor elektrische wagens? Het is altijd leuk te horen van Tesla rijders en andere rijders van elektrische wagens dat ze nu toch wel de van hun leven beste fiscale investering gedaan hebben. Ze investeren 100 en ze mogen 120% daarvan fiscaal in mindering brengen