Home

Gemeenschap woordenboek

gemeenschap Nederlands woordenboek - Woorden

[juridisch] - In het Nederlandse recht is sprake van gemeenschap als een of meer goederen aan twee of meer meer personen toebehoren. Gemeenschap is geregeld in artikel 3... Toon uitgebreidere definitie Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken

Gemeenschap - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen de gemeenschap; de burgers. gemeenschap [ de ~ (v) ] zelfstandig naamwoord. burgers [ de ~ ] zelfstandig naamwoord, mv. de gemeenschap. de paring; de gemeenschap. paring [ de ~ (v) ] zelfstandig naamwoord. gemeenschap [ de ~ (v) ] zelfstandig naamwoord. de gemeenschap. - groep mensen die samenleeft en samenwerkt 1 gemeenschap hebben (ook: de liefde bedrijven, vrijen, sex hebben, sex bedrijven gemeenschap nw de : The community was outraged by the murder. society n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (community) maatschappij nw de : gemeenschap nw de : In our society it is impolite to not thank your hosts. community n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (neighbourhood) buurt, gemeente, gemeenschap nw d

gemeenschap (ook: mensen, men, personen, volk, familie, massa, lui, lieden, natie, verwanten gemeenschap zelfstandig naamwoord community zelfst. nw. (bijna altijd gebruikt) Ze is een gewaardeerd lid van de lokale gemeenschap. She is a valued member of the local community Nochtans heeft de Franse Gemeenschap een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan het Waals Gewest en aan de Franse taalgroep van de Brusselse Gewestraad: toerismebeleid, opleiding en voortgezette opleiding, leerlingenvervoer, subsidiëring van gemeentelijke en private sportcentra, gezinsverzorging en -bijstand, immigratiebeleid, bejaardenbeleid, sociale voorzieningen voor personen met. De gemeenschap omvat alle tegenwoordige en toekomstige goederen, echter met uitzondering van die goederen, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen. Ook alle schulden en lasten vallen in de gemeenschap en de schulden van een echtgenoot zijn verhaalbaar op de goederen van de gemeenschap

nl Groep mensen min of meer omvangrijk en ingewikkeld samengevoegd voor een gezamenlijk belang an getypeerd door onderscheiden hiërarchische verhoudingen. en Human group of people, more or less large and complex, associated for some common interest and characterized by distinctive hierarchical relationships De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen eerste keer gemeenschap. der erste Geschlechtsverkehr. erster Geschlechtsverkehr. de Vlaamse Gemeenschap. die Flämische Gemeinschaft. het land van de gemeenschap | de landen van de gemeenschap [ p] das Gemeinschaftsland | die Gemeinschaftsländer [ p] in de gehele gemeenschap. gemeinschaftsweit | gemeinschaftsweite

Woordenboek Nederlands Frans: gemeenschap. noun. het met één of meer andere deel hebben aan iets. gemeenschap → communauté; samenlevin NL: Barbecue betekent gemeenschap. Onze gemeenschap probeert het levend te houden. DE: Ein Barbecue steht für Gemeinschaft, und wir als Gemeinschaft halten es am Leben. NL: Bewijs van vaginale gemeenschap. DE: Spuren von vaginalem Geschlechtsverkehr. NL: Het is een gemeenschap DE: Wir sind eine Gemeinde Er werd 1 definitie van Europese Gemeenschap gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken . Synoniemen van leefgemeenschap; ander woord voor . Neem kennis van de definitie van 'gemeenschap levend op een grondgebied' De Communauté (Gemeenschap), in het Nederlands meestal Franse Gemeenschap genoemd, was een samenwerkingsverband tussen Frankrijk en de voormalige Franse koloniën, die met de Franse grondwet van 4 oktober 1958 tegelijk met de Vijfde Franse Republiek werd opgericht

Definitie van vleselijke gemeenschap in het Online Woordenboek. Betekenis van vleselijke gemeenschap vertalen vleselijke gemeenschap vertaling. Uitspraak van vleselijke gemeenschap. Vertalingen van vleselijke gemeenschap synoniemen. Informatie betreffende vleselijke gemeenschap in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. vleselijke gemeenschap Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten Gemeenschap - Nederlands-Frans woordenboek en zoekmachine voor miljoenen Nederlandse vertalingen

GEMEENSCHAP synoniemen - Woordenboek

  1. g?Dat van 1302 is niet belangrijk, wel (Vlaanderen.be): 11 juli is een vrije dag voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid, het personeel werkzaam bij de provinciebesturen en bij de lokale besturen
  2. Online woordenboek Nederlands groep mensen die samenleeft en samenwerkt vb: de buitenlanders vormen hier een hechte gemeenschap dat wordt betaald door de gemeenschap [door de overheid] [België] - Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België
  3. gemeenschap. Een of meer goederen die toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Tenzij anders voortvloeit uit hun rechtsverhouding heeft elke deelgenoot een gelijk aandeel in de gemeenschap. Voorbeelden zijn de nalatenschap, de huwelijksgemeenschap en de maatschap.. Opnieuw zoeke
  4. Verkorting van 'vleselijke* gemeenschap (of conversatie) hebben': geslachtsgemeenschap hebben. Net als bekennen* populair in bijbelvertalingen. In preutse kringen wil men al te expliciete omschrijvingen van de geslachtsdaad omzeilen

gemeenschap nw de (spreektaal) scene nw de : The gay community must have the right to be heard. population n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specific group) bevolkingsgroep, gemeenschap nw de : There is a large Spanish-speaking population in many cities in the US. Aanvullende vertalingen: Engels: Nederland gemeenschap(de ~, ~en vr. zelfst. nw.) De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor persoonsgebonden materie s, zoals onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur; België telt op basis van de taal drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. De Vlaams e Gemeenschap oefent haar bevoegdheden.

gemeenschap betekenis - Juridisch woordenboe

Adat: traditie.Het geheel van sociale normen, culturele gebruiken, en gewoonterecht van een gemeenschap. foelie: het rode vliesje rond de muskaatnoot, met een iets ander aroma dan de noot zelf.Foelie wordt van oudsher apart van de noot gedroogd, verwerkt, en verkocht Het Vlaams woordenboek | Concept en realisatie door Anthony Liekens Het Vlaams Woordenboek by Anthony Liekens is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License Zoek in woordenboek. Huwelijkse voorwaarden. Met huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) wordt een algehele gemeenschap van goederen voorkomen. Als u een geregistreerd partnerschap sluit of gaat trouwen, geldt in principe automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam. gemeente zn. 'bestuurlijke eenheid; geloofsgemeenschap' Mnl. ghemeente, ghemeinte 'het gehele volk, de verzamelde burgerij', in behort der ghemeenten van den lande 'behoort aan de gemeenschap'. Uitsluiting koude kant. Je kunt in je testament vastleggen dat de (toekomstige) partners van je kinderen of partners van andere erfgenamen (als je geen kinderen hebt) niet delen in de erfenis die zij van je krijgen. Wanneer je kinderen (of andere erfgenamen) zijn getrouwd in gemeenschap van goederen of als er sprake is van een geregistreerd.

Rode Zee, een goeie schipper vaart ook door de Rode Zee

De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen Woordenboek Collecties Quiz Gemeenschap Bijdragen Certificate HowToPronounce Gemeenschap verbindt zowel de cursisten van nieuwe talen en de moedertaal wie zijn de medewerkers van de uitspraak en woordenschat

Neuken - de betekenis volgens Woordenboek van populaire

o., recht dat de verhouding tussen de echtgenoten ten aanzien van hun vermogen beheerst. (e) In Nederland wordt, daar gemeenschap van goederen regel is, voor verreweg de meeste echtgenoten het huwelijksgoederenrecht beheerst door de in titel 7 Boek 1 BW voorkomende bepalingen over de wettelijke of algehele gemeenschap van goederen Christelijke gemeenschap. Een Christelijke gemeenschap bestaat wanneer twee of meer Christenen in elkaars gezelschap zijn. Het woordenboek beschrijft gemeenschap als: een vriendschappelijke associatie met anderen; kameraadschap. Christelijke gemeenschap draait dus om een vriendschappelijke associatie met andere Christenen Vertaling van de Gemeenschap in Frans. bijv. nw. zelfst. nw. communautaire la Communauté la Com munauté Commission l'Union pays politique notre communauté celle-ci membres Europe CEE Communautés Conseil États. Andere vertalingen. Suggesties. de europese gemeenschap +10k. de internationale gemeenschap 4770 1922. Ouders. Jacob Ahron Levij en Mietje de Vries. Partner (s) Margaretha Josephine Themans (1875-) 1901. Memo. Oprichter emaillefabriek 'Gelria' te Hattem. Bronnen. De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hattem, p. 115-116 Auteur: Kors, J.B., Uitgever: De Gemeenschap, 5e editie, 354 pagina's, Gebonden met linnenkaft, Nederlands, Gepubliceerd in 1938. Productstaat. Staat: Tweedehands. Conditie (algemene classificatie) ★★★★ Verkeert in uitstekende conditie (is meestal maar een enkele keer gelezen of ingekeken) Toelichting op conditie Zeer goed, kaft goed

GEMEENSCHAP puzzelwoorden - Woordenboek

Gemeenschap vanGoederen: Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten vooR 50% eigenaar zijn of worden van zowel de gezamenlijke eigendommen als de schulden. Gemeenschappelijk eigendom: Twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning: Gemeenschappelijke ruimt Vertaling van Community in Nederlands. zelfst. nw. bijv. nw. gemeenschap gemeente samenleving bevolking buurt maatschappij commune gemeenschappelijk communautaire communautair community communiteit maatschappelijke gemeenschaps- EU EG. Andere vertalingen. Suggesties. community law. 4969. the community industry Woordenlijst voor Europees Recht 1. Vak: Europees recht I (3011EU14WY) EUROPEES REC HT I Thesaurus Assi gnment. North Atlantic Treaty Orga nization ( NATO) Noord-Atlantische Verd ragsorganisatie. Council of Europe Raad van Europa. European Coal and Steel Community ( ECSC) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) European Parliament ( EP. Woordenlijst En-Ne. Vak: Europees recht I (3011EU14WY) - Direct applicablity = rechtst reekse toepasselijkheid. - Direct effect = directe werk ing. - Directives = richtlijnen. - Regulations = verordening en. - Decisions = beschikkingen/bes luiten

rabbijn - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels De algemene regels van een gemeenschap zijn dus van toepassing. Wat betreft het beheer van een onverdeelde nalatenschap geldt dat ieder van de erfgenamen bevoegd is om handelingen te verrichten die zien op onderhoud van het goed of die niet kunnen worden uitgesteld Jiddisch is als Joodse omgangstaal tussen de 9e en 11e eeuw ontstaan in het Rijnland, uit het Middelhoogduits.Haar sprekers noemden deze taal Loshn Ashkenaz (van Hebreeuws lasjon: de tale Asjkenaz') of bescheidener Taytsh (Teutsch).. In de 11e eeuw wordt de taal langs de Rijn, de Moezel en de Main (Metz, Straatsburg, Worms, Mainz, Spiers en Keulen) gesproken, vanaf de 14e eeuw tot in. Categorie: reprise - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from.

Over ons | Echtscheiding

gemeenschap (hoofdletter) De correcte spelling is gemeenschap, met kleine letter. Soortnamen worden met een kleine letter geschreven. Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België die wordt afgebakend op basis van de taal die er gesproken wordt. De gemeenschappen in België zijn bevoegd voor onderwijs, welzijn, sport, media en. Europese Gemeenschap. Afgekort EG. Voorheen Europese Economische Gemeenschap (EEG) Verbond van vijftien Europese landen - de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Finland, Oostenrijk en Zweden - gebaseerd op het op 25 maart 1957 gesloten Verdrag van Rome. De belangrijkste organen van de EG zijn: de Europese.

leeuw - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Joodse geuzen- én scheldnaam voor Spurs-fans toegevoegd aan woordenboek Het belangrijkste woordenboek van de Engelse taal heeft er een opvallende toevoeging bij Vertalingen van het uitdrukking VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP in een zin met hun vertalingen: Tien werkelijke leden zijn vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap en beschikken elk over drie... Controleer 'Faeroe' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van Faeroe vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Gemeenschap - Nederlands Woordenboek / Dutch Dictionar

10 relaties: Antonios Antoniadis, Lijst van Belgische ministers van Huisvesting, Lijst van Brusselse ministers van Ruimtelijke Ordening, Lijst van Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening, Lijst van Waalse ministers van Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit, Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Regering-Paasch II, Sozialistische Partei, 17 juni, 2019 Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid: 1952: Beschikbare tekst. De in DBNL beschikbare versie van deze tekst. Titel Druk Jaar; De Gemeenschap. Jaargang 8 1 ste druk, 1932: 1 ste druk Woordenlijst Algemeen Bestuur. Bestuur dat leiding geeft aan de gehele Congregatie Dochters van Maria en Joseph. Allerzielen. Allerzielen is elk jaar op 2 november en is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan sinds de laatste Allerzielen en die nog niet bij God zijn aangekomen De website van de zusters Clarissen te Sint-Truiden biedt je inspiratie tot herbronning. Je kan er iets proeven van de rijke franciscaanse spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi Kopie van `Echtscheiding-wijzer - woordenboek` De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Algehele gemeenschap van goederen Dit is een samenlevingsvorm waarin alle bezittingen, inkomsten en schulden gemeenschappelijk bezit zijn van beide partners

Charles de Foucauld - Wikipedia

gemeenschap - WikiWoordenboek - Wiktionar

Verklarende woordenlijst . Getallen 0-10 3 Juwelen: De objecten van boeddhistische toevlucht: de Boeddha, de Dharma (zijn leer) en de Sangha (spirituele gemeenschap). Meer info. 3 Universele wetten (of 3 eigenschappen van het bestaan): Alle fenomenen zijn impermanent (anicca);. Orang lima = orlima/urlima. De mannelijke dragers van kennis en traditie binnen de orlima-gemeenschap. pala: de inheemse naam voor nootmuskaat. perkenier ( perken, perkenierstelsel ): de perkeniers waren degenen die de nootmuskaattuinen op Banda (de perken), in leen hadden van de VOC en later de Nederlandse Staat

Puzzelwoordenboek Gemeenscha

Muiswerk Online Woordenboek. Begin Eind. Muiswerk muiswerk (stam) muiswerken muiswerkend (bn vorm td) muiswerkende (bn vorm td) muiswerker muiswerkers (meervoud) muiswerkertje (verkleinwoord) muiswerkertjes (verkleinw. mv) muiswerkt (hij/het-vorm) muiswerkte (vt enkelvoud) muiswerkten (vt meervoud) Help Op zo'n moment kun je natuurlijk naar een woordenboek grijpen, maar dat is zo'n gedoe en in veel woordenboeken staat tegenwoordig het geslacht niet eens meer vermeld! Deze pagina is bedoeld om dit gemis op te vangen. Typ hieronder een zelfstandig naamwoord in of een woordpatroon en genus zal je het geslacht van dat woord vertellen Klik op Meer woordenboeken downloaden, en klik daarna op OK om het dialoogvenster te sluiten. Scroll in het geopende tabblad door de alfabetische lijst van woordenboeken om het gewenste woordenboek te vinden. Klik naast de taal van uw keuze op Woordenboek downloaden. Dit opent de pagina van het geselecteerde woordenboek in uw browser LHBTQ+. Deze afkorting staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Queer, en daar voorbij. Soms wordt een langer woord gebruikt, met bijvoorbeeld de I voor Intersekse, A voor Aseksueel en/of P voor Panseksueel. Deze 'paraplu-term' staat voor de hele gemeenschap van mensen die onder dit soort termen vallen Men kiest voor elk afzonderlijk liturgisch jaar lezingen uit het evangelie van één evangelist: Mattheüs (A-jaar), Marcus (B-jaar) en Lucas (C-jaar). Lezingen uit het evangelie van Johannes komen elk jaar terug op vaste dagen, zoals bijvoorbeeld de proloog uit het Johannesevangelie tijdens de Paasviering. Dit systeem startte in het liturgisch.

Puzzelwoordenboek - Woordenboek

Hebreeuwse woordenboeken. Het Hebreeuws behoort tot de Semitische tak van de Afro-Aziatische taalfamilie. Het Hebreeuws is één van de oudste bekende geschreven talen. Het Hebreeuws is eeuwenlang door Joodse gemeenschappen als religieuze taal in leven gehouden, terwijl men in het dagelijks. U kunt in elke Bitcoin-portemonnee het totaalsaldo van alle bitcoins in de portemonnee zien. Daarnaast kunt u een specifiek bedrag aan een specifieke persoon betalen, net als met een echte portemonnee. Dit is anders dan bij creditcards, waarbij u door de verkoper kosten in rekening wordt gebracht

Kortemark - Wandelroute | RouteYouHet Concept Van Het De Autonomiewoord Op Kubussen StockTibetaanse Volksopstand herdacht in Den Haag - Stichting

Psychoanalytisch Woordenboek richt zich in eerste instantie op psychoanalytici, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en op wie daartoe in opleiding is. De site is bestemd voor allen die de definities van psychoanalytische begrippen bij de hand willen hebben en vormt tevens een werkinstrument voor verdere studie De jongste aanvullingen stammen van 31 maart 2021. Sindsdien bevat het woordenboek 39.495 verschillende woorden: 13.986 trefwoorden, met elk gemiddeld 2,01 betekenissen en met voor elke betekenis gemiddeld 3,72 synoniemen. Tot de jongste aanvullingen behoren onder andere: dagdagelijks, desbetreffend, frituurpan, magnetron, verloskundige en werkbaa

Nederlandse synoniemen van gemeenschap, ander woord voor

Het joodse woordenboek. De betekenis en uitleg in het Nederlands over bekende woorden en woordgroepen uit het Hebreeuws en het Jiddisj WCCM staat voor World Community for Christian Meditation, de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. In 1975 opende John Main, een Benedictijner monnik en grondlegger van de WCCM, een eerste centrum van christelijke meditatie in zijn abdij in Londen.. John Mainj had een eenvoudige traditie van stil en contemplatief gebed gevonden zoals dat bestond bij de vroeg-Christelijke monniken in.

Zoubida.NL Community (forum) voor De Marokkaanse gemeenschap van Nederland en Belgie. MOSLIM jongeren en ouderen discussieren over actuele onderwerpen. > Zoubida > De wereld van de Marokkaanse vrouw > berbers-nederlands online woordenboek Marxistisch Woordenboek: Democratie. D-index | A-Z index. Democratie. (lett. heerschappij van het volk) = regime waarin (theoretisch of werkelijk) de macht uitgaat van het volk. POLITIEKE DEMOCRATIE: het volk beslist over de organisatie van de gemeenschap (bepaalt de rechten en plichten van ieder individu, kiest zijn afgevaardigden, enz.) EUROPEES WOORDENBOEK. Europese Raad - Beraad van staatshoofden De Commissie wordt wel beschouwd als de toekomstige EG-regering binnen een federale Europese Gemeenschap

Woordenlijst - Samenvatting Inleiding publiekrecht. Woordenlijst De gemeenschappen en gewesten Les Communautés et les regions De taalregio La région linguistique De vlaamse gemeenschap La Communauté flamande Het vlaams gewest La Région flamande De franse gemeenschap La Communauté français Het Waalse Gewest La Région. Gnome-gemeenschap (community) De grootste kracht van Gnome is de hechte gemeenschap. Bijna iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van Gnome, ook degenen die niet kunnen programmeren. Woordenlijst. We houden een woordenlijst bij die gebruikt kan worden bij het vertalen De Gemeenschap moet overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Protocol inzake migrantensmokkel bij de neerlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring neerleggen betreffende de draagwijdte van de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap ten aanzien van de bij het protocol geregelde aangelegenheden, Woordenboeken Sanskriet voor \spirituele gemeenschap\. Eén van de Drie Juwelen. Soms uitgelegd als de gemeenschap van boeddhistische monniken en nonnen, soms uitgelegd als de gemeenschap van alle boeddhisten in het algemeen. Shakyamuni. De historische Boeddha (zie ook Siddharta Gautama). Werd rond 560 voor Christus geboren in Noord India

GEMEENSCHAP HEBBEN - Online woordenboeken van bab

Europese Woordenlijst. Akkoord van Schengen - Op 14 juni 1985 is in het Luxemburgse- grensplaatsje Schengen gesloten verdrag tussen Frankrijk, EEG - Europese Economische Gemeenschap Een onverdeelde nalatenschap is een bijzondere gemeenschap. De algemene regels van een gemeenschap zijn dus van toepassing. Op onze nieuwsbrief abonneren. Laat dit veld leeg. Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website Het dialect is de taal van de hele gemeenschap. Het West-Vlaams van de immigranten kon in Leiden niet opklimmen tot de bestuurstaal, en daarmee dus ook niet promoveren tot de status van dialect. Zelfs voor belangrijke Vlaamse lakenondernemers in de zeventiende eeuw onmogelijk om deel uit te maken van het stadsbestuur

Download Vertaal Gratis - Taal Vertaler en Woordenboek en geniet ervan op je iPhone, iPad en iPod touch. ‎myLanguage, Inc. is de eerste online gemeenschap die vertaalt en talen aanleert. Ons doel is om de traditionele vertaal- en leerervaring te veranderen door toepassingen aan te bieden die leuk, aantrekkelijk en praktisch zijn. myLanguage Translator, ons paradepaadje, is de eerste crowd. Vertalingen van het uitdrukking DE GEMEENSCHAP VERSLAG van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van DE GEMEENSCHAP VERSLAG in een zin met hun vertalingen: De instelling brengt jaarlijks aan de Gemeenschap verslag uit over de uitvoering er.... Duits - Nederlands woordenboek. Geen vertalingen Toevoegen De Gemeenschap zal ernaar streven elke ontwikkeling van de markt die de afzet op de markt van de Gemeenschap van vlees van schapen en lammeren afkomstig uit Uruguay binnen de grens van de overeengekomen hoeveelheid in gevaar zou kunnen brengen, te voorkomen Woordenlijst module 4 avoir un copine vivre ensemble cohabiter vivre en union libre vrijgezel zijn een hebben samenwonen samenwonen samenwonen vivre e

Scheiden gemeenschap van goederen. Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en je gaat scheiden moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Hierin staan alle afspraken over de verdeling van de gemeenschap. Al jullie individuele bezittingen zijn gemeenschappelijk bezit geworden. Dit moet eerlijk verdeeld worden Het is tegen die achtergrond, dat ter gelegenheid van het feit, dat in 1851 tijdens het 3e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brussel opdracht gegeven werd tot vervaardiging van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). er op 17 november 1981, eveneens te Brussel, onder auspiciën van het Bestuur voor Internationale Betrekkingen van het Departement van de Vlaamse Gemeenschap en. Tweedehands Woordenboeken boeken te koop op BoekenWebsite.nl. - pagina Wieringer Woordenboek door Dirk Lont Pzn. is UITVERKOCHT. Op donderdag 26 november 2015 presenteerde de Historische Vereniging Wieringen het door Dirk Lont Pzn. geschreven Wieringer Woordenboek. De presentatie voor leden vond plaats in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a te Den Oever De door u opgevraagde pagina kon niet worden geladen door een database-fout. U kunt proberen de pagina te herladen of u kunt later terug komen indien herladen geen soelaas biedt. Mocht deze foutmelding dan alsnog voorkomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen middels ons contactformulier op Jeroen.com. . De exacte database foutmelding luidt Beijen, Johan Willem (bekend onder de naam Beyen ), bankier, minister van Buitenlandse Zaken (Utrecht 2-5-1897 - 's-Gravenhage 29-4-1976). Zoon van Karel Hendrik Beijen, secretaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, en Louisa Maria Coenen. Gehuwd op 28-3-1922 met Petronella Jeanne Geertruida Hijmans van Anrooy